ostriz lesni tovacov3928

Labuť velká – 14.9. – 200 ex. (T. Oplocký)

Labuť zpěvná – 7.9. 1 ad. (I. Uřinovský)

Husa velká – 7.9. – 8 ex. (I. Uřinovský), 30.9. – 3 ex. (J. Šírek)

Husa běločelá – 13.-23.9. – 1 ex. 2K (J. Šafránek aj.)

Husice nilská – 3.-28.9.- 1 ex., do 8.9. s 1 pull.(J. Šírek, J. Šafránek aj.)

Kachna divoká – 24.9. – 130 ex. (O. Boháč), 250 ex. vysazeno myslivci na ryb. Kolečko (T. Oplocký)

Kopřivka obecná – 3.9. – 4 ex. (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 24.9. – 2 ex. (J. Šírek)

Lžičák pestrý – 11.9. – 2 ex. (J. Šírek), 23.9. – 8 ex. (V. Dobeš), 28.9. – 6 ex. (I. Uřinovský )

Hvízdák eurasijský – 7. -28.9. – 2-5 ex. (I. Uřinovský aj. )

Čírka obecná – 3.9. – 45 ex. (J. Šírek), 11.9. – 24 ex. (J. Šírek), 23.9. – 6 ex. (V. Dobeš)

Čírka modrá – 7. 9. – 1 ex. (I. Uřinovský), 8.9. – 2 ex. (T. Oplocký)

Zrzohlávka rudozobá – 7.9. – 2 ex. (I. Uřinovský)

Polák velký – 7.9. – 118 ex. (I. Uřinovský)

Polák chocholačka – 21.9. - 20 ex. (O. Boháč)

Potápka roháč – 7.9. – 66 ex. (I. Uřinovský)

Potápka malá – 7.9. – 5 ex. (I. Uřinovský)

Kormorán velký – 7.9. – 92 ex. (I. Uřinovský)

Volavka popelavá –11.9. – 48 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 11.9. – 60 ex. (J. Šírek)

Čáp černý – 8.9. – 1 ex. (T. Oplocký)

Kvakoš noční – 13.-14..9. – 1 ex. (T. Oplocký)

Luňák hnědý – 21.9. – 1 ex. (O. Boháč)

Luňák červený – 24.9. – 1 ex. (O. Boháč)

Káně lesní – 24.9. – 54 ex. (O. Boháč)

Orlovec říční – 28.9. – 1 ex. (I. Uřinovský)

Orel mořský – po celý měsíc 1-2 ex. (J. Šírek aj.)

Raroh velký – 24.9. – 1 ex. (O. Boháč)

Ostříž lesní – 21.9. – 1 ex. (O. Boháč)

Lyska černá – 24.9. – 600 ex. (O. Boháč)

Slípka zelenonohá – po celé IX. 2– 6 ex. (J. Šírek aj.)

Chřástal vodní – 21.9. – 3 ex. (O. Boháč)

Čejka chocholatá – 13.9. – 350 ex. (J. Šafránek, P. Jašek)

Jespák obecný – 3.9. – 3 ex. (J. Šírek), 7.9. – 2 ex. (I. Uřinovský), 24.9. – 2 ex. (J. Šírek)

Koliha velká – 13. 9. – 1 ex. (J. Šafránek, P. Jakeš), 21.9. – 2 ex. (O. Boháč)

Pisík obecný – 7.-8.9. – 1 ex. (T. Oplocký, I. Uřinovský), 13.9. – 1 ex. (T. Oplocký), 14.9. – 2 ex. (T. Oplocký)

Vodouš bahenní – 9.9. – 1 ex. (J. Šírek)

Vodouš kropenatý – 21.9. – 1 ex. (O. Boháč)

Racek chechtavý – 29.9. – 300 ex. (J. Šafránek aj.)

Racek bělohlavý – 14.9. – 800 ex. (T. Oplocký)

Racek středomořský – 7.9. – 3 ex. (I. Uřinovský), 13.9. – 2 ex. (T. Oplocký)

Racek chechtavý – 14. a 24.9. – 1000 ex. (J. Šírek, T. Oplocký)

Racek černohlavý – 13.9. – 2 ex. 1K, 14.9. – 1 ex. 1K (obě T. Oplocký)

Rybák obecný – 17.9. – 1 ex. 1K (J. Šírek)

Ledňáček říční – po celé IX. 1-5 ex. (J. Šírek aj.)

Linduška lesní – 21.9. – 9 ex. (O. Boháč)

Konipas luční – 8.9. – 2 ex. (J. Šírek), 21.9. – 4 ex. (O. Boháč)

Konipas horský – 3.9. – 1 ex. (J. Šírek)

Cvrčilka slavíková – 21.9. – 1 ex. (O. Boháč)

Slavík modráček – 21.9. – 1M 1K (O. Boháč)

Moudivláček lužní – 21.9. – 2 ex. (O. Boháč)

Špaček obecný – 21.9. – 30.000 ex. (O. Boháč)

Pěvuška modrá – 21.9. – 8 ex. (O. Boháč)

Strnad rákosní – 21.9. – 47 ex. chyceno (O. Boháč)

 

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Ostříž lesní (Falco subbuteo), Hradecký rybník, 21.9.2020, autor O. Boháč

Jen přihlášení mohou komentovat