racek velky tovacov

Labuť velká – 29.11. - 35 ex. (J. Šírek)

Husa velká – 7.11. - 61 ex. (L. Doupal)

Husa tundrová – 4.-6.11. – 1 ex. (J. Šírek, T. Oplocký), 17.11. – 40 ex. (J. Šírek)

Husa běločelá – 8.11. – 32 ex. (O. Boháč), 19.11- 51 ex. (J. Šírek, T. Oplocký), 21.11. – 72 ex. (K. Čihák), 28.11. – 200 ex. (I. Uřinovský)

Husice nilská – 4. a 12.11. – 15 ex., po celý XI. 2-7 ex. (J. Šírek aj.)

Kachna divoká – 21.-22.11. – 750 ex. (J. Šírek, K. Čihák)

Kopřivka obecná – 1.11. – 9 ex. (V. Danzmajer), 17.11. – 3 ex. (T. Grim), 28.11. – 5 ex. (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 5.11. – 3 ex. (J. Šírek), 6.11. – 1 ex. (M. Jurečka), 14.11. – 10 ex. (T. Oplocký, O. Boháč), 22.11. – 1 ex. (T. Oplocký)

Hvízdák eurasijský – 5.11. – 35 ex. (J. Šírek), 7.11. – 31 ex. (T. Oplocký), 22.11. – 33 ex. (K. Čihák)

Lžičák pestrý – 7.11. – 4 ex. (T. Oplocký), 12.11. – 5 ex. (T. Grim, J. Šírek), 28.11. – 8 ex. (I. Uřinovský)

Čírka obecná – 5.11. – 10 ex., 17.11. – 8 ex. (obě J. Šírek), 22.11. – 31 ex. (L. Doupal, K. Čihák)

Kachnička karolínská – 5.-7.11. – 3 ex. (J. Šafránek aj.)

Polák velký – 9.11. – 20 ex. (J. Šírek), 15.11. – 30 ex. (O. Boháč)

Polák chocholačka – 2.11. – 155 ex., 17.11. – 62 ex., 29.11. – 40 ex. (vše J. Šírek)

Polák kaholka – 5.11. – 1 ex. (T. Oplocký)

Hohol severní – 15.-19.11. – 1M. (J. Šafránek, J. Šírek), 21.-22.11. – 6 ex. (T. Oplocký, K. Čihák), 27.-29.11. – 15 ex. (J. Šírek)

Morčák velký – 5. 11. – 50 ex. (T. Oplocký), 12.11. – 27 ex., 30.11. – 55 ex. (obě J. Šírek)

Potáplice severní – 1.11. – 1 ex. (V. Danzmajer), 4.11. – 2 ex. (J. Šírek)

Potápka roháč – 21.11. – 58 ex. (K. Čihák)

Potápka žlutorohá – 17. a 21.11. – 1 ex. (J. Šírek, K. Čihák)

Potápka malá – 5.11. – 6 ex. (J. Zeman), po celý XI. 1-5 ex. (J. Šírek aj.)

Kormorán velký – 7.11. – 400 ex. (T. Oplocký), 22.11. – 380 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 6.a 10.11. – 200 ex. (T. Oplocký, M. Podhrázský), 19.11. – 215 ex. (J. Šírek), 28.11. – 259 ex. (I. Uřinovský)

Volavka bílá – 6.11. – 120 ex. (T. Oplocký), 10.11. – 150 ex. (M. Podhrázský), 28.11. – 70 ex. (I. Uřinovský)

Orel mořský – po celý XI. – 1-3 ex., maxima 22. a 28.11. – 4 ex. (L. Doupal, I. Uřinovský)

Luňák červený – 20.11. – 1 ex. (J. Šafránek)

Jestřáb lesní – 22.11. – 1 ex. (T. Oplocký)

Káně rousná – 18.11. – 1 ex. (J. Šírek), 22.11. – 3 ex. (T. Oplocký)

Moták pilich – 22.11. – 2 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Sokol stěhovavý – 20.- 22.11. – 1 ex. (J. Šafránek aj.)

Lyska černá – 3.11. - 500 ex. (T. Oplocký)

Slípka zelenonohá – po celý XI. – 1-2 ex. (J. Šírek)

Chřástal vodní – 8.11. – 3 ex. (O. Boháč), 17.11. – 1 ex. (T. Grim), 22.11. – 2 ex. (T. Oplocký, O. Boháč)

Čejka chocholatá – 4.11. – 1400 ex. (O. Boháč), 5.11. – 1300 ex. (J. Šafránek), 14.11. – 1000 ex. (T. Oplocký, O. Boháč), 30.11. – 130 ex. (J. Šírek)

Kulík bledý – 12.11. – 3 ex. (T. Grim)

Kulík zlatý – 4.11. – 40 ex. (O. Boháč), 8.11. – 34 ex. (E. Morav), 14.11. – 25 ex. (J. Havránek), 15.11. – 24 ex. (J. Šafránek)

Jespák obecný – 4.11. – 3 ex. (J. Šírek)

Vodouš kropenatý – 2.11. – 1 ex. (J. Šírek, O. Boháč), 5.11. – 1 ex. (J. Zeman)

Vodouš tmavý – 4.11. – 6 ex. (J. Šírek, O. Boháč), 5.-13.11. – 1 ex. (J. Šafránek aj.)

Vodouš šedý – 4.11. – 2 ex. (J. Šírek, O. Boháč)

Koliha velká – 8.11. – 2 ex. (O. Boháč), 13.-15.11. – 1 ex. (O. Boháč, J. Šafránek)

Bekasina otavní – 2.11. – 40 ex. (O. Boháč), 5.11. – 117 ex. (J. Šafránek), 7.11. – 38 ex. , 22.11. – 6 ex. (obě L. Doupal)

Slučka malá – 22.11. – 2 ex. (O. Boháč)

Racek chechtavý – 4.11. – 1700 ex. (O. Boháč), 17.11. – 3000 (T. Grim), 30.11. – 800 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – 7.11. – 22 ex. (T. Oplocký aj.), 16.11. – 65 ex. (J. Šafránek), 27.11. – 135 ex. (J. Šírek)

Racek černohlavý – 5.11. – 2 ex. 1K (T. Oplocký)

Racek velký – 10.-12.11. – 1 ex. ve 2. zimě (M. Podhrázský aj.)

Racek bělohlavý – 5.11. – 400 ex. (T. Oplocký), 13.11. – 550 ex. (O. Boháč), 30.11. – 500 ex. (J. Šírek)

Racek středomořský – 2.11. – 5-10 ex. (J. Šafránek), 4.11. – 50 ex. (J. Šírek), 14.11. – 10-20 ex. (J. Šafránek)

Racek stříbřitý – 5.- 30.11. –1- 2 ex. (J. Zeman, J. Šírek aj.)

Racek malý – 2. a 5.11. – 1 ex. 1K (J. Šírek, T. Oplocký) 30.11. – 2 ex. 1K (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 4.- 30.11. – 1-2 ex. (J. Šírek aj.), 5.11. – 2 ex. (T. Oplocký), 20.11. – 2 ad- (J. Šafránek), 30.11. -2 ex. 1K (J. Šírek)

Racek tříprstý – 2.- 6.11. – 1 ex. 1K (O. Boháč, J. Šírek aj.)

Ledňáček říční – po celý XI. – 1-3 ex. (J. Šírek a jiní), 3.11. – 12 ex., 7.11. – 8 ex. (T. Oplocký)

Kalous ušatý – 8.11. – 4 ex. (O. Boháč)

Linduška horská – 6.11. – 1 ex. (T. Oplocký)

Linduška luční – 8.11. – 9 ex., 14.11. – 12 ex., 22.11. – 7 ex. (vše O. Boháč)

Konipas horský – 5.-7.11. – 1 ex. (J. Zeman, J. Urbášek)

Budníček menší – 5.-7.11. – 1 ex. (T. Oplocký)

Sýkořice vousatá – 8.11. – 5 ex., 13.11. – 2 ex. (obě O. Boháč)

Havran polní – 2.11. – 5000 ex. (J. Šírek)

Kavka obecná – 3.11. – 300 ex. (T. Oplocký)

Drozd cvrčala – 15.11. – 3 ex. (O. Boháč)

Ťuhýk šedý – 8.11. – 1 ex. (O. Boháč), 22. a 28.11. – 1 ex. (L. Doupal, V. Danzmajer)

Pěnkava jikavec – 8.11. – 2 ex. (O. Boháč)

Čečetka zimní – 8.11. – 69 ex., 13.11. – 15 ex. (obě O. Boháč), 17. a 28.11. – 3-5 ex. (J. Šírek)

Čečetka tmavá – 8.11. – 3 ex., 13.11. – 5 ex. , 22.11. – 20 ex. (vše O. Boháč)

Hýl obecný – 8.11. – 6 ex. (O. Boháč)

 

Zpracoval Jiří Šírek

foto: Racek velký (Ichtyaetus ichtyaetus), Hradecký rybník, Tovačov, 12.11.2020, foto Č. Číhalík

 

Jen přihlášení mohou komentovat