chrastal kropenaty tovacov9031

Labuť velká – 16.3. - 110 ex. (J. Šírek), 28.3. - 130 ex. (O. Boháč)

Husa velká – 28.3. – 74 ex. (V. Danzmajer)

Husa běločelá – 10.3. – 880 ex. (O. Boháč), 16.3. – 850 ex. (J. Šírek), 25.3. – 1200 ex. (L. Doupal)

Husa tundrová – 10.3. – 50 ex. (O. Boháč), 16.3. – 40 ex. (J. Šírek), 26.3. – 40 ex. (J. Šírek, O. Boháč)

Husice liščí – 31.3. – 1M (L. Doupal)

Husice nilská – 5.3. – 1 ex. (J. Šírek), 26.3. - 1 ex. (O. Boháč)

Kachna divoká – 10.3. – 85 ex. (O. Boháč)

Kopřivka obecná – 10.3. - 13 ex., 12.3. - 20 ex., 26.3. - 14 ex. (vše J. Šírek)

Čírka modrá – 26.3. – 5 ex. (L. Doupal), 31.3. - 32 ex. (L. Doupal)

Čírka obecná – 3.3. – 3 ex. (J. Šírek), 18.3. - 14 ex.(obě J. Šírek), 19.3. - 37 ex. (L. Rubáčová), 27.3. - 20 ex. (Z. Chromek)

Hvízdák eurasijský – 10.3. - 9 ex. (J. Šírek), 19.3. - 17 ex. (L. Rubáčová), 23.3. - 157 ex. (O. Boháč), 24.3. - 58 ex. (L. Doupal), 28.3. - 32 ex. (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 10.3. – 21 ex. (J. Šírek), 19.3. – 26 ex. (L. Rubáčová), 22.3. - 7 ex. (Z. Abrahámek), 26.3. – 6 ex. (J. Šafránek)

Lžičák pestrý – 5.3. – 1P (J. Šírek), 26.-31.3. - 3-8 ex. (L. Doupal aj.)

Zrzohlávka rudozobá – 12.3. - 1P (J. Šírek), 27.3. - 8 ex. (Z. Chromek), 28.3. - 1 P (V. Danzmajer)

Polák velký – 10.3. – 60 ex. (L. Doupal), 12.3. – 120 ex. (obě J. Šírek), 24.3. – 180 ex. (L. Doupal)

Polák chocholačka – 10.3. – 30 ex. (I. Uřinovský), 12.3. – 50 ex. (obě J. Šírek), 24.3. – 80 ex. (L. Doupal)

Polák kaholka – 3.3. – 1F (J. Šírek)

Hohol severní – 3.3. – 20 ex., 19.3. – 31 ex. (L. Rubáčová, J. Šírek), 24.3. – 34 ex. (L. Doupal), 26.3. - 20 ex. (J. Šírek aj.), 30.3. - 17 ex. (L. Doupal)

Morčák velký – 5.3. – 65 ex. (J. Šírek), 19.3. – 54 ex. (L. Rubáčová, J. Šírek), 28.3. – 5 ex. (J. Šírek)

Morčák bílý – 3.- 12.3. – 1F (J. Šírek)

Potápka roháč – 19.3. – 24 ex. (J. Šírek)

Potápka černokrká – 25.3. – 1 ex. (L. Doupal)

Potápka malá – 16.3. – 1 ex. (J. Šírek), 26.3. – 3 ex. (J. Šafránek, P. Jašek)

Kormorán velký – 28.3. – 130 ex. (V. Danzmajer)

Volavka popelavá – 10.3. – 46 ex. (O. Boháč), 18.3. - 45 ex. (J. Šírek), 28.3. - 50 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 28.3. - 22 ex. (J. Šírek)

Čáp černý – 28.3. - 2 ex. (J. Šírek)

Orel mořský – 3.3. 1 ex. (J. Šírek), 5.3. - 2 ad., 10.3. - 3 ex. (vše J. Šírek)

Orlovec říční – 10.3. – 1 ex. (J. Šírek), 18. - 30.3. - 1 ex. (L. Doupal aj.)

Jestřáb lesní – 28.3. - 1 ex. (O. Boháč)

Moták pochop – 16.3. – 1M (J. Šírek)

Dřemlík tundrový – 31.3. - 1M (L. Doupal)

Jeřáb popelavý – 17.3. – 2 ex. (J. Šírek)

Lyska černá – 12.3. - 200 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – 31.3. – 1 ex. (L. Doupal)

Chřástal vodní – 26. - 28.3. - 5 ex. (O. Boháč)

Chřástal kropenatý – 26.3. - 1 ex., 28.3. - 2 ex., 31.3. - 3 ex. (vše O. Boháč)

Čejka chocholatá – 16.3. – 160 ex. (J. Šírek), 22.3. – 250 ex. (Z.Abrahámek), 25.3. - 300 ex. (L. Doupal)

Kulík říční – 26.3. – 1 ex. (O. Boháč)

Bekasina otavní – 22.3. – 5 ex. (Z. Abrahámek), 26.3. - 40 ex., 28.3. – 17 ex. (obě O. Boháč)

Slučka malá – 26.3. - 7 ex., 28.3. - 4 ex. (O. Boháč)

Jespák bojovný – 25.3. – 1 ex. (L. Doupal), 26.3. - 3 ex. (O. Boháč), 30.3. - 31 ex., 31.3. - 18 ex. (obě L. Doupal)

Vodouš kropenatý – 26.- 28.3. – 2 ex. (J. Šírek aj.)

Racek chechtavý – 3.3. – 100 ex., 12.3. – 1200 ex., 19.3. – 2630 ex. (vše J. Šírek), 26.3. - 3000 ex. (O. Boháč)

Racek černohlavý – 19.3. – 3 ex. (J. Šírek), 25.- 26.3. - 2 ex. (L. Doupal, J. Šafránek)

Racek bouřní – 5.3. – 8 ex., 19.3. – 28 ex. (obě J. Šírek), 30.3. - 4 ex. (L.Doupal)

Racek bělohlavý – 5.3. - 38 ex. (J. Šírek), 28.3. - 24 ex. (J. Šírek, V. Danzmajer)

Racek stříbřitý – 16.3. – 1 imm. (J. Šírek)

Holub doupňák – 26.3. - 3 ex., 28.3. - 2 ex. (obě O. Boháč)

Drozd zpěvný – 26.3. - 20 ex. (O. Boháč)

Drozd cvrčala – 26.3. - 5 ex., 28.3. - 12 ex. (obě O. Boháč)

Linduška luční – 17.3. – 2 ex. (J. Šírek), 26.3. – 15 ex., 28.3. – 30 ex. (obě O. Boháč)

Konipas horský – 16.3. – 1 ex. (J. Šírek)

Moudivláček lužní – 25.- 27..3. – 2 ex. (L. Doupal, O. Boháč)

Ťuhýk šedý – 10.3. – 1 ex. (J. Šírek)

Bramborníček černohlavý – 22.- 28.3. – 2 ex. (Z. Abrahámek, O. Boháč)

 

 

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Chřástal kropenatý (Porzana porzana), Tovačov, 28.3.2021, foto O. Boháč

Jen přihlášení mohou komentovat