kamenacek tovacov kveten2021

Labuť velká – 14.5. – 196 ex. (J. Šírek), 4P vodí 16 pull. (J. Šírek, V. Danzmajer)

Husa velká – 14.5. – 125 ex. (J. Šírek), 12-13 P vodí min. 54 pull. (J. Šafránek, J. Šírek)

Husa běločelá – 5.5. - 2 ex. (J. Šírek, L. Doupal)

Husice liščí – 6.5. - 2 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Husice nilská – po celý V. – 2-6 ex., 1 P vodí 4, později 2 pull. (J. Šafránek, J. Šírek aj.)

Berneška bělolící – 5.5. - 2 ex. (J. Šírek, L. Doupal)

Kachna divoká – 23.5. – 76 ex. (T. Oplocký), 1 F vodí 1 pull. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – po celý V. – 2-6 ex. (J. Šírek aj.)

Lžičák pestrý – 1.5. – 12 ex. (L. Doupal), 5.-16.5. – 2-4 ex. (J. Šírek, L. Doupal aj.)

Hvízdák eurasijský – 5.-6.5. - 2M (L. Doupal, J. Šírek), 9. a 15.5. - 1P (L. Doupal, T. Oplocký)

Čírka modrá – 5.5. - 5 ex. (J. Šírek), 9.5. - 6M (L. Doupal), 20.5. - 1M (J. Šírek)

Polák velký – 9.5. – 100 ex. (J. Svoboda), 15.5. - 75 ex. (J. Šírek), 23.5. - 84 ex.(T. Oplocký)

Polák chocholačka – 5.5. – 20 ex., 15.5. - 15 ex., 28.5. - 35 ex. (vše J. Šírek)

Polák kaholka – 26.5. - 1F (J. Šírek)

Zrzohlávka rudozobá – 14.-15.5. – 1-5 ex. (J. Šírek, T. Oplocký aj.), 23.5. - 2M (T. Oplocký)

Kachnička karolínská – 23.5. - 1M (T. Oplocký)

Morčák velký – 12. a 17.5. - 1M (L. Doupal, J. Svoboda), 14.5. - 3M (J. Šírek)

Potápka roháč – 23.5. – 51 ex. (T. Oplocký)

Potápka černokrká – 15.-16.5. - 1 ex. (T. Oplocký, J. Šafránek)

Potápka malá – 17.5. – 1 ex. (J. Svoboda)

Kormorán velký – 16.5. - 15 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 25.5. - 15 ex. (J. Šírek)

Volavka červená – 2.5. - 1 ex. (P. Spáčil), 12.5. - 1 ex. (L. Doupal)

Volavka bílá – 2. a 9.5. - 1 ex. (P. Spáčil)

Volavka vlasatá – 12.5. – 1 ex. (L. Doupal, L. Brezniak)

Bukáček malý – 18.-31.5. – 1 ex. (J. Zeman aj.)

Kvakoš noční – 9., 12. a 23.5. – 1-2 ex. (J. Svoboda aj.)

Čáp černý – 2.-21.5. – 1-2 ex. (L. Doupal, P. Spáčil aj.)

Orlovec říční – 2.-14.5. - 1-2 ex. (P. Spáčil aj.)

Orel mořský – 1.5. - 1 ad. (L. Doupal), 3.5. - 2 ex. (J. Štencl), 5.5. - 1 ex. (J. Šírek)

Moták pochop – po celý V. – 4 hn. P (J. Šírek aj.)

Moták lužní – 1.5. - 1M (J. Svoboda)

Ostříž lesní – 1.5. - 1 ex. (L. Doupal), 15.5. - 1 ex. (J. Šírek)

Lyska černá – 28. 5. – 40 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – po celý V. – 3-4 P (J. Šírek)

Kameňáček pestrý – 14.-18.5. - 1 ex. (A. Pečinka, J. Zeman aj.)

Jespák bojovný – 5.5. - 8 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 9.5. – 4 ex. (L. Doupal)

Pisík obecný – 1.-14.5. – 1-3 ex. (J. Šírek aj.)

Vodouš bahenní – 5.5. – 1 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Vodouš kropenatý – 5.5. - 1 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Vodouš šedý – 1.5. – 4 ex. (V. Danzmajer), 5.5. - 1 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Vodouš tmavý – 5.5. – 1 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Koliha malá – 12.5. - 2 ex. (L. Doupal)

Jespák obecný – 16.5. – 2 ex. (P. Mezulian)

Racek chechtavý – 7.5. – 130 ex. (J. Šírek)

Racek černohlavý – 27.5. – 2 ad. (L. Doupal)

Racek bělohlavý – 5.5. – 123 ex., 16.5. – 85 ex. (obě J. Šírek)

Racek středomořský – 6.5. - 1 imm. (J. Šírek, Č. Číhalík)

Racek žlutonohý – 7.5. - 1 imm. (J. Šírek), 23.-24.5. - 1 ad. (T. Oplocký, J. Šírek)

Racek malý – 1.5. - 9 ex. (L. Doupal), 3.5. – 20 ex. (J. Štencl), 6.-12.5. - 1-5 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Rybák obecný – po celý V. do 20 ex. (P. Slámová aj.)

Rybák velkozobý – 21.5. - 1 ex. (L. Doupal)

Rybák bahenní – 9.5. – 1 ex. (L. Doupal), 12.-23.5. - 1-3 ex. (Z. Abrahámek, P. Spáčil aj.) a 27.5. - 5 ex. (L. Doupal)

Rybák černý – 5.5. - 82 ex., 12. 5. – 7 ex., 21.5. – 5 ex. (vše L. Doupal, J. Šírek)

Rybák bělokřídlý – 5.5. – 1 ex., 12.5. - 3 ex. (obě L. Doupal, J. Šírek),

Ledňáček říční – po celý V. – 1-3 ex. (J. Šírek aj.)

Linduška rudokrká – 12.5. - 2 ex. (J. Šírek)

Konipas luční – 12.5. – 2 ex. (J. Šírek)

Cvrčilka slavíková – po celý V. 2-4 ex. (J. Šírek aj.)

Sýkořice vousatá – 6.5. - 5 ex. (L. Doupal), 29.5. - 4 ex. (V. Danzmajer)

 

Zpracoval: Jiří Šírek

Foto: Kameňáček pestrý (Arenaria interpres) požírající maso uhynulých kaprů, Tovačov, 15.5.2021, foto J. Šírek

Jen přihlášení mohou komentovat