kachna divoka tovacov6097

Labuť velká – 9.7. – 180 ex. (J. Šírek), 14.7. – 5 P vodí 3 a 13 pull. (J. Šírek), 22.7. - 146 ex. (M. Bacílek)

Husice nilská – po celý VII. 4-10 ex. (J. Šírek aj.), 19.7. - 17 ad., 1 pull. (J. Šafránek, P. Jašek)

Husa velká – 28.7. – 415 ex. (J. Šírek)

Husa běločelá – 14.7. - 1 ex. (I. Uřinovský)

Kachna divoká – 14.7. – 500 ex., 4F vodí 23 pull. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 1.7. – 5 ex., 14.7. - 1 ex. (obě J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 9.7. – 1 ex. (J. Šírek)

Polák velký – 1.7. – 225 ex. (J. Šírek), během VII. pozorováno min. 5 F s 25 pull. (J. Šírek, J. Šafránek)

Polák chocholatý – 1.7. – 30 ex., 19.7. – 1 pull. s pull. p. velkého (obě J. Šírek)

Zrzohlávka rudozobá – 14.7. – 4 ex. (I. Uřinovský)

Potápka roháč – 14.7. – 58 ex. (I. Uřinovský)

Potápka malá – 1.-19.7. - 1 ex. (J. Šírek), 14.7. - 4 ex. (I. Uřinovský)

Kormorán velký – po celý VII. - 3-5 ex. (J. Šírek aj.)

Kvakoš noční – 14.7. – 6 ex. (I. Uřinovský), 19.7. – 25 ex. (J. Šafránek aj.), 22.7. – 3 ex. (M. Bacílek)

Bukáček malý – 16. - 22.7.- 1-2 ex. (L.Doupal aj.)

Volavka popelavá – 14.7. – 33 ex. (I. Uřinovský)

Volavka bílá – po celý VII. 1-4 ex., max. 20.7. – 7 ex. (L. Votrubcová)

Orel mořský – 3.7. - 1 ad., 1 imm. (V. Danzmajer), 6.-7.7. - 1 ad. (D. Vyrolík, T. Oplocký), 28.7. - 1 ad. (J. Šírek)

Moták lužní – 16.7. - 1M (L. Doupal)

Moták pochop – 21.7. - 5 ex. (J. Šírek)

Lyska černá – 14.7. – 500 ex. (I. Uřinovský)

Slípka zelenonohá – po celý VII. 2-3 P, 1 P vodí 4 pull. (J. Šírek)

Chřástal malý – 16.7. – 1 M (L. Doupal)

Čejka chocholatá – 16.7. - 50 ex. (L.Doupal)

Kulík zlatý – 7.7. - 1 ad. (J.Šírek)

Kulík říční - 21.7. - 1 ex. (J. Šírek)

Jespák bojovný – 11.7. - 2 ex. (L. Doupal)

Pisík obecný – 9.7.- 3 ex. (J. Šírek), 14.7. - 2 ex. (J. Šírek, I. Uřinovský), 19.7. - 6 ex. (M.Bacílek), 21.7. – 2 ex. (J. Šírek)

Racek chechtavý – 21.7. – 570 ex. (J. Šírek)

Racek černohlavý – 9.7. – 1 ad. (J. Šírek)

Racek středomořský – 7.-22.7.- 2-5 juv. (J. Šírek, J. Šafránek), max. 14.7. - 7 juv. (J. Šírek)

Racek bělohlavý – 21.7. – 147 ex. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 14.7. - 1 ad. (J. Šírek)

Rybák obecný – 7.7. - 32 ex. (T. Oplocký)

Rybák bahenní – 18.-19.7. - 1 ex. (M. Vondra, M. Bacílek)

Rybák černý 9.7. – 2 ex. (J. Šírek), 19.7. - 1 ex. (M. Bacílek)

Ledňáček říční – po celý VII. - 2-3 hn. P (I. Uřinovský, J. Šírek)

Cvrčilka slavíková – 3.-22.7. – 1-2 zp. (Danzmajerovi aj.)

Špaček obecný – 22.7. – 20.000 ex. (J. Šírek)

Moudivláček lužní – 20.7. – 7 ex. (L. Votrubcová)

Sýkořice vousatá – 16.7. - 16 ex. (L. Doupal), 17.-18.7. - 1 ex. (V. Danzmajer, M. Vlasatý)

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Kachny divoké (Anas platyrhynchos), Hradecký rybník, Tovačov, květen 2020, autor Jiří Šírek

 

Jen přihlášení mohou komentovat