husice nilska tovacov1260697

Labuť velká – 21.8. – 162 ex. (V. Danzmajer)

Husa velká – 7.8. – 250 - 300 ex. (J. Stříteský)

Husa běločelá – 20.8. – 1 ex. (J. Šafránek, Z. Němeček)

Husice nilská – po celý VIII. 1 - 8 ex., maxima 20. a 27.8. – 10 ex. (J. Šírek)

Kachna divoká – 20.8. – 1100 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 17.8. – 5 ex., 20.8. - 4 ex. (J. Šírek)

Lžičák pestrý – 8.8. - 4 ex., 27.8. - 3 ex. (obě J. Šírek), 28.8. – 6 ex. (V. Danzmajer), 30.8. - 3 ex. (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 27.8. - 1 ex. (J. Šírek), 28.8. - 7 ex. (V. Danzmajer)

Hvízdák eurasijský – 28.8. – 3 ex. (L. Doupal), 30.8. - 4 ex. (J. Šírek)

Čírka modrá – 6.8. – 2 ex., 17.8. – 10 ex. (obě J. Šírek), 28.8. – 5 ex. (L. Doupal), 30.8. – 4 ex. (J. Šírek)

Čírka obecná – po celý VIII. 2 – 6 ex. (J. Šírek), 28.8. – 22 ex. (O. Boháč)

Polák velký – 12.8. – 50 ex. (O. Boháč), 1 F vodí 6 pull. (Greplovi)

Polák chocholatý – 6.8. – 40 ex., 2 F vodí 2 a 3 pull. (obě J. Šírek)

Polák malý – 12. - 30.8. - 1 – 3 ex. (J. Šírek, L. Doupal aj.), 28.8. - 11 ex. (O. Boháč)

Kormorán velký – 17.8. – 20 ex. (O. Boháč)

Kormorán malý – 8.8. - 3 ex. (J. Šírek)

Potápka roháč – 20.8. – 45 ex. (J. Šírek)

Potápka malá – 6.8. - 7 ex. (J. Šírek, J. Zeman), 19.8. - 6 ex. (Greplovi)

Bukáček malý – 9.8. - 2 ex. (L. Doupal), 21.8. - 2 ex., 28.8. - 1 ex. (obě V. Danzmajer)

Kvakoš noční – po celý VIII. 1 - 8. ex., max. 6.8. - 10 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 2.8. - 13 ex. (O. Boháč)

Volavka bílá – po celý VIII. 1 – 7 ex. (J. Svoboda aj.)

Volavka červená – 3.8. - 1 ex. (Greplovi)

Volavka stříbřitá – 9.8. - 1 ex. (J. Šírek)

Čáp bílý – 9.8. - 25 ex. (J. Šírek), 21.8. - 17 ex. (O. Boháč)

Čáp černý – 9.8. - 4 ex. (J. Šírek)

Orel mořský – 2.8. - 1 ex. (O. Boháč), 27.8. - 4 ex. (J. Šafránek)

Orlovec říční – 9.8. – 1 ex. (L. Doupal), 21. - 28.8. - 1-2 ex. (O. Boháč, J. Šafránek aj.)

Jestřáb lesní – 12.8. - 1M (O. Boháč)

Včelojed lesní – 30.8. - 1 ex. (J. Šírek)

Moták pochop – po celý VIII. 6 – 8 ex. (J. Šírek aj.)

Ostříž lesní – 2.8. - 1 ex. (O. Boháč), 4.8. - 1 ex. (P. Spáčil), 21.8. - 1 ex. (O.Boháč)

Koroptev polní – 21.8. - 1 ex. (O. Boháč)

Křepelka obecná – 9.8. - 2 ex., 15.8. - 3 ex. (obě O. Boháč)

Lyska černá – 27.8. – 400 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – po celý VIII. 1– 6 ex. (J. Šírek aj.), 20.8. - 7 ex. (J. Šafránek)

Chřástal vodní – 3.8. - 1 ex. (Greplovi), 5.8. - 5 ex., 21.8. – 3 ex. (obě O. Boháč), 27.8. - 1 ex. (J. Šírek)

Chřástal kropenatý – 9.8. - 15 ex. (O. Boháč, L. Doupal), 15.8. - 7 ex., 21.8. - 4 ex. (obě O. Boháč)

Chřástal malý – 9.8. - 1 ex. (O. Boháč)

Čejka chocholatá – 30.8. – 130 ex. (J. Šírek), 28.8. - 18 ex. (J. Svoboda)

Kulík říční – 7. - 9.8. – 1 ex. (J. Zeman, O. Boháč)

Kulík písečný – 27.8. - 1 ex. (J. Šafránek aj.), 31.8. - 4 ex. (J. Šírek)

Bekasina otavní – 9.8. - 50 ex., 15.8. - 20 ex. (obě O. Boháč)

Lyskonoh úzkozobý – 27.8. - 1 juv. (J. Šírek)

Vodouš bahenní – 7.8. - 1 ex. (J. Zeman), 9.8. – 40 ex., 15.8. - 7 ex. (obě O. Boháč), 28.-30.8. - 2 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Vodouš kropenatý – 9.8. – 4 ex., 15.8. - 1 ex. (obě O. Boháč)

Vodouš šedý – 7.8. – 1 ex. (T. Grim), 9.8. – 3 ex., 21.8. – 3 ex. (obě O. Boháč)

Pisík obecný – 2.8. – 5 ex. (O. Boháč), 9.8. - 1 ex. (J. Šírek, J. Zeman), 21.8. - 3 ex. (V. Danzmajer)

Koliha velká – 6.8. - 3 ex. (J. Šírek), 7.8. - 1 ex. (O. Boháč), 20.8. - 1 ex., 27.8. - 4 ex. (obě J. Šafránek), 28.8. - 2 ex. (L. Doupal)

Jespák bojovný – 27.8. - 5 ex. (J. Šírek)

Jespák obecný – 27.8. - 2 ex. (J. Šírek)

Jespák malý – 31.8. - 4 ex. (J. Šírek)

Racek chechtavý – 7.8. – 730 ex. (O. Boháč)

Racek bouřní – 7.8. - 2 ex. (T. Grim), 17.8. - 1 ex. (J. Šírek), 27.8. - 1 ex. (J. Šafránek)

Racek bělohlavý – 6.8. - 400 ex., 27.8. – 850 ex. (obě J. Šírek)

Racek středomořský – 7.8. – 3 ex. (T. Grim), 9.8. - 10 ex. (J. Šírek), 20.8. – 10 ex., 27.8. – 5 ex. (obě J. Šafránek)

Racek malý – 27.8. – 1 ad. (J. Šírek)

Rybák obecný – 20.8. – 10 ex. (J. Šírek), 28.8. – 19 ex (L. Doupal)

Rybák velkozobý – 7.8. - 1 ex. (J. Zeman), 28.8. - 2 ex. (J. Svoboda)

Rybák černý – 6.8. - 1 ex. (J. Šírek), 12.8. – 4 ex., 20. - 27.8.- 1 – 2 ex. (J. Šírek, V. Danzmajer), 28.8. – 15 ex. (obě O. Boháč), 30.8. - 3 ex. (J. Šírek)

Holub doupňák – 21.8. - 2 ex. (O.Boháč)

Strakapoud jižní – 12.8. - 1 ex. (O. Boháč)

Ledňáček říční – po celý VIII. – 1-3 ex. (J. Šírek aj.)

Vlha pestrá – 27.8. - 18 ex. (J. Šírek), 28.8. - 7 ex. (V. Danzmajer)

Kukačka obecná – 27.8. - 1 juv. (J. Šafránek, Z. Němeček)

Puštík obecný – 12.8. - 1 ex. (O. Boháč)

Linduška lesní – 21.8. - 4 ex. (O. Boháč)

Linduška luční – 31.8. - 2 ex. (J. Šírek)

Konipas luční – 15.8. - 2 ex. (O. Boháč), 17.8. - 10 ex. (J. Šírek), 21.8. - 2ex. (O.Boháč)

Konipas horský – 7. a 12.8. - 1 ex. (J. Zeman, O. Boháč)

Cvrčilka zelená – 21.8. - 2 ex. (O. Boháč)

Cvrčilka slavíková – 2. a 9.8. - 5 ex. (O. Boháč)

Slavík tmavý – 15.8. - 1 ex. (O. Boháč)

Moudivláček lužní – 3.8. - 5 ex.(Greplovi), 12.8. - 7 ex. (O. Boháč)

Krkavec velký – 28.8. - 42 ex. (L. Doupal)

Špaček obecný – 15.8. - 20000 ex. (O. Boháč)

 

Zpracoval Jiří Šírek

 

Foto: Husice nilské (Alopochen aegyptiaca) a rackové chechtaví (Chroicocephalus ridibundus), Hradecký rybník, srpen 2021, foto J. Šírek

Jen přihlášení mohou komentovat