strakapoud prostredni tovacov

Labuť velká – 15.9. – 220 ex. (T. Oplocký)

Husa velká – 2.9. – 225 ex., 23.9. – 15 ex. (obě J. Šírek)

Husa běločelá – 2.9. – 1 ex., 21.9. - 1 ex., 23.9. - 8 ex. (vše J. Šírek), 25.-28.9. - 5 ex. (L. Doupal, V. Danzmajer)

Husa tundrová – 25.-29.9. - 4-6 ex. (L. Doupal aj.)

Berneška velká – 12.9. - 1 ex. (T. Oplocký)

Husice liščí – 2.9. - 1 juv. (J. Šírek)

Husice nilská – 2.-5.9.- 10 ex. (J. Šírek aj.), 9.9. - 14 ex. (J. Šírek, V. Danzmajer)

Kachna divoká – 18.9. – 350 ex. (I. Uřinovský)

Kopřivka obecná – 2.-18.9. – 1-2 ex. (J. Šírek aj.), 20.-22.9. - 5 ex. (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 9.-21.9. – 1 ex. (J. Šírek, J. Šafránek), 22.9. - 3 ex. (J. Šírek)

Lžičák pestrý – 2.-25.9. – 2-7 ex. (J. Šírek, V. Danzmajer aj.)

Hvízdák eurasijský – 3.-29.9. – 1-8 ex. (J. Šírek aj.), maximum 23.9. - 11 ex. (J. Šírek)

Čírka obecná – 9.9. – 26 ex. (J. Šírek), 15.9. – 55 ex. (Z. Spáčilová, T. Oplocký), 28.9. – 19 ex. (V. Danzmajer)

Čírka modrá – 9. 9. – 18 ex. (J. Šírek), 12.9. – 13 ex. (T. Oplocký), 14.9. - 14 ex., 22.9. - 5 ex (obě J. Šírek), 30.9. - 1 ex. (L. Doupal)

Zrzohlávka rudozobá – 25.9. – 1 ex. (J. Šafránek)

Polák velký – 18.9. – 27 ex. (I. Uřinovský)

Polák chocholačka – 2.9. - 1F se 4 pull. (J. Šírek), 30.9. - 30 ex. (O. Boháč)

Polák malý – 2.-18.9. - 1-2 ex. (T. Grim aj.), 13.9. - 3 ex. (J. Mach, M. Janoušek)

Potápka roháč – 18.9. – 55 ex. (I. Uřinovský), 29.9. - 58 ex. (J. Šírek)

Potápka černokrká – 18.9. - 5 ex. (I. Uřinovský), 22.9. - 1 ex. (J. Šírek)

Potápka malá – 2.9. - 9 ex. (J. Šírek), 18.9. – 30 ex. (I. Uřinovský)

Kormorán velký – 7.9. – 90 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá –7.9. – 62 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 4. a 7.9. – 21 ex. (J. Šírek, V. Danzmajer), 14.9. - 23 ex. (J. Šírek)

Volavka stříbřitá – 3.9. - 1 ex. (J. Šírek)

Čáp bílý – 15. - 17.9. - 1 ex. (T. Oplocký, O. Boháč)

Čáp černý – 3. a 5.9. – 1 ex. (P. Mezulian aj.)

Kvakoš noční – 3.9. – 7 ex. (P. Mezulian, J. Šafránek), 12. a 18.9. - 1 ex. (T. Oplocký)

Bukáček malý – 2.9. - 4 ex. (T. Grim)

Luňák červený – 30.9. – 1 ex. (L. Doupal)

Orlovec říční – 3.-4.9. – 1 ex. (J. Šafránek)

Orel mořský – po celý měsíc 1-2 ex. (T. Grim, L. Doupal aj.)

Orel křiklavý – 3.9. - 1 ex. (J. Šírek)

Moták pochop – po celý měsíc 6-8 ex. (J. Šírek aj.)

Moták pilich – 14.9. - 1 juv. (J. Šírek)

Včelojed lesní – 16.9. - 1 ex. (J. Šírek)

Sokol stěhovavý – 29.9. - 1 ex. (J. Šírek)

Lyska černá – 25.9. – 700 ex. (J. Šafránek)

Slípka zelenonohá – po celý měsíc 2– 5 ex. (I. Uřinovský aj.)

Chřástal vodní – 29.9. – 3 ex. (J. Šírek)

Čejka chocholatá – 3.9. – 145 ex. (P. Mezulian), 14.9. - 350 ex. (J. Šírek), 30.9. - 600 ex. (L. Doupal)

Kulík bledý – 3.9. - 1 ex. (J. Šírek), 28.9. - 1 ex. (Z. Němeček, J. Šafránek)

Kulík zlatý – 30.9. - 18 ex. (L. Doupal)

Kulík říční – 12.9. - 1 ex. (T. Oplocký)

Kulík písečný – 7.-28.9. - 1-4 ex. (J. Šírek aj.), maximum 12.9. - 5 ex. (T. Oplocký)

Jespák obecný – po celý měsíc 2-8 ex. (J. Šírek), maximum 12.9. – 10 ex. (T. Oplocký)

Jespák malý – 3.-21.9. - 1 ex. (J. Šafránek, J. Šírek aj.)

Bekasina otavní – 2.9. - 2 ex. (J. Šírek), 18.9. - 1 ex. (T. Oplocký)

Jespák bojovný – 3.9. - 1 ex. (J. Šafránek), 25.9. - 3 ex., 30.9. - 4 ex. (obě L. Doupal)

Vodouš šedý – 3.9. - 2 ex. (J. Šafránek)

Vodouš tmavý – 2.9. - 1 ex. (J. Šírek), 28.9. - 1 ex. (V. Danzmajer)

Koliha velká – 2. 9. – 1 ex. (J. Šírek)

Koliha malá – 12.9. - 1 ex. (T. Oplocký)

Pisík obecný – 9.9. – 1 ex. (V. Danzmajer), 14.9. – 5 ex. (J. Šírek)

Racek chechtavý – 23.9. – 120 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – 7.9. - 1 ex. 1K, 10.9. - 1 ad. (obě J. Šírek), 25.9. - 1 ex. 1K (L. Doupal), 28.9. - 1 ex. (J. Šafránek), 30.9. - 3 imm. (L. Doupal)

Racek bělohlavý – 10.9. - 210 ex. (J. Šírek)

Racek bělohlavý/středomořský – 7.9. – 700 ex. (J. Šírek)

Racek středomořský – 3.9. – 10 ex. (J. Šafránek), 4.9. – 4 juv. (L. Lorencová), 10.9. - 10 ex. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 7. a 12.9. - 1 juv. (J. Šírek, T. Oplocký)

Racek malý – 3.9. - 1 juv. (P. Mezulian)

Rybák obecný – 2.-16.9. – 1-3 ex. (J. Šírek aj.)

Rybák velkozobý – 1.9. - 2 ex. (O. a L. Nedbal), 2.9. - 1 ex. (J. Šírek), 26.9. - 2 ex. (J. Šafránek)

Rybák bahenní – 3.9. - 1 ex. (J. Šafránek)

Rybák černý – 2.-16.9. - 2-5 ex. (J. Šírek aj.)

Rybák bělokřídlý – 2.-11.9. - 1-2 ex. (T. Grim, J. Šírek aj.)

Holub hřivnáč – 29.9. - 2300 ex. (J. Šírek)

Holub doupňák – 29.9. - 30 ex. (J. Šírek)

Ledňáček říční – po celý měsíc 2-3 ex. (J. Šírek, V. Danzmajer aj.)

Konipas luční – 2. a 7.9. – 2 ex. (J. Šírek)

Linduška rudokrká – 29.9. - 1 ex. (J. Šírek)

Cvrčilka slavíková – 18.9. – 5 ex. (T. Oplocký)

Slavík modráček – 18.9. – 6 ex. (T. Oplocký)

Sýkora parukářka – 10.9. - 5 ex. (P. Spáčil)

Moudivláček lužní – 9.9. – 11 ex. (J. Šírek)

Špaček obecný – 12.9. – 30.000 ex. (T. Oplocký)

Strnad luční – 18.9. - 1 ex. (T. Oplocký)

 

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius), Tovačov, březen 2021, autor J. Vinterová

Jen přihlášení mohou komentovat