kormoran velky Anin

Labuť velká – 4.12. - 20 ex. (I. Uřinovský), 10.12. – 16 ex. (J. Šírek), 26.12. – 13 ex. (Lorencovi)

Husa velká – 12.12. - 1 ex. (J. Šafránek)

Husa běločelá – 18.12. – 44 ex. (M. Jurečka), 26.12. – 52 ex. (Lorencovi)

Husice nilská – 11.12. – 3 ex. (Z. Němeček, J. Havránek)

Kachna divoká – 11. - 12.12. – 400 ex., 28.12. – 450 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 19.12. – 3 ex. (J. Šafránek), 20.-24.12. – 2-3 ex. (J. Šírek, P. Spáčil aj.)

Hvízdák eurasijský – 4.12 – 1M (I. Uřinovský)

Ostralka štíhlá – 10.12. – 1M (J. Šírek), 13.12. – 1P (T. Grim), 19.12. – 1F (J. Šafránek)

Čírka obecná – 4.12. - 1 ex. (I. Uřinovský), 12.12. – 4 ex., 28.12. – 3 ex. (obě J. Šírek)

Polák velký – po celý XII. 2-3 ex., 12.12. – 6M (J. Šírek), 26.12. – 4 ex. (Z. Chromek)

Polák chocholačka – po celý XII. cca 80 ex. (J. Šírek aj.)

Polák malý – 4.12. – 1 ex. (T. Oplocký, I. Uřinovský)

Polák kaholka – 19. – 24.12. – 1F (P. Spáčil aj.)

Hohol severní – 10.12. - 40 ex., 12.12. – 55 ex. (obě J. Šírek), 23.12.- 55 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Turpan hnědý – 4. - 29.12. - 1 ex. (Danzmajerovi aj.)

Turpan černý – 18. - 26.12. – 1 ex. (P. Svoboda, Z. Chromek aj.)

Morčák velký – 4.12. – 12 ex. (I. Uřinovský), 12.12. - 83 ex. (J. Chytil), 19.12. – 56 ex. (J. Šafránek)

Morčák prostřední – 11.12. – 1F (Z. Němeček, J. Havránek)

Morčák bílý – 11.12. – 3 ex. (Danzmajerovi aj.), 12.12. – 6 ex. (J. Šírek aj.), 19.12. – 3 ex. (J. Šafránek aj.), 31.12. – 1F (Z. Němeček)

Potáplice malá – 11. - 18.12. - 1 ex. (Z. Němeček, J. Havránek aj.)

Potápka roháč – 12.12. – 52 ex., 20. - 22.12. - 32 ex. (obě J. Šírek)

Kormorán velký – 11.12. – 200 ex. (J. Šírek), 19.12. - 300 ex. (P. Spáčil)

Volavka popelavá – 4.12. – 126 ex. (I. Uřinovský)

Volavka bílá – 12.12. – 7 ex. (J. Šírek), 24.12. – 11 ex. (Danzmajerovi)

Orel mořský – 4. a 19.12. – 1 ex. (I. Uřinovský, J. Šafránek), 12.12. - 3 ex. (J. Šafránek)

Lyska černá – po celý XII. cca 100 ex. (J. Šírek aj.)

Slípka zelenonohá – 22.12. - 1 ad. (J. Šírek), 31.12. – 1 ad. (Z. Němeček)

Vodouš kropenatý – 27. - 28.12. – 1 ex. (T. Kedzior, Č. Číhalík aj.)

Racek chechtavý – 4.12. – 380 ex. (I. Uřinovský), 12. - 16.12. – 80 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – 11.12. – 800 ex. (J. Šírek)

Racek bělohlavý – 4.12. – 1000 ex. (I. Uřinovský), 11.12. – 500 ex., 22.12. – 460 ex. (obě J. Šírek)

Racek středomořský – 4.12. – 30 ex.(I. Uřinovský), 16.12. – 3 ex., 28.12. – 5 ex. (J. Šírek)

Racek stříbřitý – 4. - 28.12. – 1-3 ex. (T. Oplocký, J. Šírek, J. Šafránek aj.)

Racek žlutonohý – 4.12. – 1 ad. (T. Oplocký)

Ledňáček říční – po celý XII. – 1-3 ex. (Č. Číhalík aj.)

Linduška luční – 16.12. – 3 ex. (J. Šírek)

Konipas horský – 16.12. - 1 ex. (J. Šírek)

Rehek domácí – 4.12. – 1 ex. (J. Šírek, O. Boháč, T. Oplocký)

Ťuhýk šedý – 29.12. – 1 ex. (Danzmajerovi)

Havran polní – 26.12. – 500 ex. (T. Oplocký)

Kavka obecná – 4.12. – 120 ex., 26.12. – 200 ex. (T. Oplocký)

Čížek lesní – 28.12. – 200 ex. (J. Šírek, Číhalíkovi)

Konopka obecná – 4.12. – 400 ex. (T. Oplocký)

Hýl obecný – po celý XII. 2-6 ex. (J. Šírek aj.)

 

Zpracoval: Jiří Šírek

Foto: Kormorán velký (Phalacrocorax carbo), Tovačov, 12.12.2021, autor Č. Číhalík

Jen přihlášení mohou komentovat