kane lesni verovany

Labuť velká – 19.1. – 76 ex. (J. Šírek)

Husa běločelá – 15.1. – 150 ex. (I. Uřinovský)

Husa tundrová – 16.1. – 14 ex. (V. John), 26.1. – 19 ex. (L. Doupal), 29.1. – 32 ex. (Danzmajerovi)

Husa velká – 7.1. – 3 ex. (M. Jurečka), 15.1. – 5 ex. (I. Uřinovský), 29.1. – 145 ex. (Danzmajerovi)

Husice nilská – 16. - 31.1. – 3 ex. (V. John aj.)

Kachna divoká – 18.1. – 920 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 7.1. – 1P (M. Jurečka aj.)

Čírka obecná – 18.1. – 1 ex. (J. Šírek)

Polák velký – po celý I. 1-3 ex., 5.1. – 8 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík)

Polák chocholačka – po celý I. Do 40 ex., 6.1. – 70 ex. (J. Šírek), 15.1. – 50 ex. (Danzmajerovi)

Polák malý – 7.1. – 1M (J. Šírek)

Hohol severní – 4.1. – 74 ex. (I. Uřinovský), 20.1. – 84 ex. (J. Šírek), 29.1. – 66 ex. (Danzmajerovi)

Turpan hnědý – 1. – 11.1. – 1 ex. (Danzmajerovi aj.)

Turpan černý – 1. - 6.1. – 1 ex. (Danzmajerovi aj.)

Morčák bílý – po celý I. 4-10 ex., 18.1. -11 ex. (J. Šírek, M. Vymazal)

Morčák velký – po celý I. kolem 50 ex., 2.1. – 81 ex. (J. Šafránek, Z. Abrahámek)

Potápka roháč – 5. a 22.1. – 24 ex. (Nedbalovi, Danzmajerovi aj.)

Potápka malá – 15.1. – 3 ex. (J. Stříteský)

Kormorán velký – 6.1. – 420 ex. (J. Šírek), 18.1. – 120 ex. (J. Šírek, M. Vymazal)

Volavka popelavá – 6.1. – 70 ex., 20.1. – 69 ex. (obě J. Šírek)

Volavka bílá – po celý I. 1-7 ex. 6. 1. – 9 ex. (J. Šírek)

Orel mořský – po celý I. – 1 - 2 ex. (J. Šírek, J. Stříteský aj.)

Moták pilich – 19.1. – 2F, 29.1. – 1F (obě J. Šírek)

Dřemlík tundrový – 26.1. – 1 ex. (Danzmajerovi)

Lyska černá – 18.1. – 134 ex. (M. Vymazal)

Vodouš kropenatý – 1. 15.1. – 1 ex. (J. Chytil, J. Svoboda aj.)

Racek bouřní – 5.1. – 500 ex. (J. Šírek), 15.1. – 11 ex. (I. Uřinovský)

Racek chechtavý – 5.1. - 75 ex., 11.1. – 15 ex. (obě J. Šírek)

Racek stříbřitý – 2. - 11.1. – 1-2 ex. (J. Šafránek aj.), 18. - 25.1. – 4 ex. (J. Šírek, J. Chytil aj.)

Racek bělohlavý – 7.1. – 2200 ex. (J. Šírek), 18.1. – 2262 ex. (J. Šírek, J. Chytil, M. Vymazal), 25.1. – 1500 ex. (J. Šírek)

Racek středomořský – 7.1. – 10 ex., 11.1. – 3ex. , 29.1. – 3 ex. (vše J. Šírek)

Racek žlutonohý – 29. 1. – 1 ad. (J. Šírek)

Ledňáček říční – po celý I. – 1 - 2 ex. (J. Šírek aj.)

Konipas horský – 15.1. – 2 ex. (J. Stříteský)

Ťuhýk šedý – 15.1. – 1 ex. (Danzmajerovi)

Vrána šedá – 19.1. – 80 ex. (J. Šírek)

Hýl obecný – po celý I. 5-10 ex. (J. Šírek aj.)

 

Zpracoval Jiří Šírek

foto: Káně lesní (Buteo buteo), Tovačov, 12.1.2022, autor Čestmír Číhalík

Jen přihlášení mohou komentovat