lejsek belokrky tovacov

Labuť velká – 3.4 – 100 ex., 29.4. – 120 ex. (obě J. Šírek)

Husa velká – 29.4. – 180 ex., 8 P vodí pull. (J. Šírek)

Husa běločelá – 3.4. - 558 ex. (T. Oplocký), 22.4. - 39 ex. (L. Doupal), 26.4. – 1 ex. (T. Oplocký)

Husice liščí – 9.-10.4. – 1ex. (Danzmajerovi), 25.-30.4. – 1 P (L. Doupal)

Husice nilská – 26. 4. – 10 ex. (T. Oplocký), 1P vodí 6 pull. (Danzmajerovi aj.)

Kachna divoká – 22.4. – 49 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 2.4. – 34 ex. (O. Boháč, T. Oplocký), 21.-27.4. – 6 ex. (L.Doupal aj.)

Hvízdák eurasijský – 4.4. – 1 P(L. Doupal, J. Šírek), 5.4. – 1M (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 12.4. – 1M (L. Doupal)

Lžičák pestrý – 8.4. – 49 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík), 15.4. – 53 ex. (Danzmajerovi, L. Doupal), 23.4. – 50 ex. (Spáčilovi)

Čírka obecná – 3.4. - 23 ex. (Danzmajerovi), 22.4. – 6 ex. (J. Šírek)

Čírka modrá – 5.4. - 28 ex. (J. Šírek), 15.4. - 28 ex. (Danzmajerovi), 26.4. - 13 ex. (L. Doupal)

Polák velký – 4.4. – 115 ex. (L. Doupal), 16.4. – 130 ex. (O, Boháč), 21.4. – 59 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Polák chocholačka – 4.4. – 88 ex. (L. Doupal), 15.4. – 100 ex. (O. Boháč), 21.4. – 23 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Zrzohlávka rudozobá – po celý IV. 1-4 ex. (L. Doupal aj.)

Hohol severní – 6. a 7.4. – 1M a 1P (Greplovi a L. Doupal)

Morčák velký – 3.-6.4. – 1-2 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 18.4. – 3 ex., 25.4. – 6 ex. (obě J. Šírek)

Morčák prostřední – 11.4. – 2 ex. (J. Šírek), 15.4. – 2 ex. (Danzmajerovi)

Potápka roháč – 22.4. – 46 ex. (J. Šírek)

Potápka rudokrká – 28.4. - 1 ex. (J. Šírek)

Potápka černokrká – 11.4. – 9 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 14.4. - 3 ex. (L. Doupal)

Potápka malá – po celý IV. 1-4 ex (L. Doupal aj.)

Kormorán velký – 10.4. – 140 ex., 17.4. – 25 ex. (obě J. Šírek)

Volavka popelavá – 2.4.- 26 ex. (V. Danzmajer), 22.4. – 19 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 3.4. – 9 ex. (J. Šírek), 25.4. – 3 ex. (L.Doupal)

Bukač velký – 3. a 27.4. – 1 ex. (T. Oplocký)

Kvakoš noční – 6.4. - 1 ex. (Greplovi)

Čáp černý – 5. - 6. 4. – 2 ex. (T. Kedzior, Greplovi), 23.-27.4. - 1 ex. (Spáčilovi aj.)

Orlovec říční – po celý IV. 1-2 ex. (L. Doupal aj.), 3.4. – 3 ex. (L. Doupal)

Orel mořský – po celý IV. 1-3 ex. (L. Doupal aj.)

Orel královský – 27.4. – 1 imm. (L. Doupal)

Luňák hnědý – 17.-27.4. – 1 ex. (L. Doupal, J. Šírek, T. Oplocký)

Káně rousná – 12.4. – 1 ex. (L. Doupal)

Moták pochop – 2.4. - 22 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Moták pilich – 2.-3.4. – 1-2 ex. (O. Boháč), 14.4. – 1F (J. Šírek), 27.4. – 1F (L. Doupal)

Moták lužní – 30.4. – 1M (J. Šafránek aj.)

Poštolka rudonohá – 22.4. – 1F (L. Doupal)

Lyska černá – 2.4. – 60 ex. (O. Boháč, T. Oplocký), 17.4. – 31 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – po celý IV. – 2-4 ex. (J. Šírek aj.), 26.4. – 10 ex. (T. Oplocký)

Chřástal vodní – 3.4. - 11 ex., 27.4. - 6 ex. (obě T. Oplocký)

Chřástal kropenatý – 3. a 7.4. – 1 ex. (L. Doupal, T. Oplocký)

Jeřáb popelavý – 11..4. – 2 ex., 29.4. – 3 ex. (obě L. Doupal)

Čejka chocholatá – 13. a 28.4. - 1 ex. (O. Boháč, J. Šírek)

Kulík říční – 3.-4.4. – 12 ex. (T. Oplocký aj.), 5.-8.4. – 2-3 ex. (J. Šírek aj.)

Kulík písečný – 3.4. – 2 ex. (T. Oplocký), 4.4. – 5 ex. (L. Doupal, F. Kopecký)

Bekasina otavní – 3.-6.4. – 1 ex. (T. Oplocký aj.), 15.4. - 3 ex. (L. Doupal)

Slučka malá – 15.4. - 1 ex. (L. Doupal)

Jespák obecný – 11.4. - 2 ex., 27.4. - 1 ex. (obě L. Doupal)

Jespák bojovný – 3.-4.4. – 210 ex. (L. Doupal aj.),11.4. – 86 ex. (L. Doupal), 27.-29.4. - 16 ex. (L. Doupal, T. Oplocký)

Pisík obecný – 14.- 30.4. - 1-3 ex. (L. Doupal aj.)

Vodouš bahenní – 25.4. - 2 ex. (L. Doupal)

Vodouš kropenatý – 2. - 15.4. - 2-8 ex. (Danzmajerovi aj.)

Vodouš rudonohý – 3.-15.4. – 2-8 ex. (Danzmajerovi, T. Oplocký aj.)

Vodouš šedý – 7.4. – 1 ex. (P. Kunetek, P. Shromáždil), 8.4. – 5 ex. (V. Dobeš)

Vodouš tmavý – 3.-18.4. – 1-2 ex. (P. Spáčil, L. Doupal)

Břehouš černoocasý – 3.-4.4. – 1 ex. (P. Spáčil aj.), 15.4. – 1 ex. (L. Doupal)

Koliha malá – 7.4. – 1 ex., 29.4. – 2 ex. (obě L. Doupal)

Koliha velká – 10.-13.4. – 1 ex. (L. Doupal, O. Boháč), 30.4. – 1 ex. (J. Šafránek aj.)

Racek bouřní – 3.4. - 40 ex., 25.4. - 16 ex. (obě J. Šírek)

Racek chechtavý – 3.4. – 2700 ex., 18.4. – 200 ex. (obě J. Šírek)

Racek černohlavý – 3.4. – 3 ex. (T. Oplocký)

Racek stříbřitý – 3.4. - 1 ex. (L. Doupal)

Racek bělohlavý – 3. 4. – 60 ex., 10.4. – 50 ex., 29.4. – 36 ex. (vše J. Šírek)

Racek středomořský – 29.4. – 2 ex. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 2.4. – 5 ex. (O. Boháč), 3.4. – 11 ad., 4.4. – 5 ad., 10.4. – 1 ad. (vše J. Šírek)

Racek malý – 17.4. – 5 ex., 26.4. - 52 ex. (obě L. Doupal), 27.-28.4. – 28 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Rybák obecný – 12.4. - 1 ex. (L. Doupal), 25.4. - 18 ex. (J. Šírek)

Rybák velkozobý – 2.4. – 6 ex. (O. Boháč, T. Oplocký), 3.4. – 3-4 ex. (P. Spáčil aj.)

Rybák černý – 14.4. – 1 ex.(L. Doupal), 25.4. – 29 ex. (J. Šírek), 30.4. – 35 ex. (J. Šafránek aj.)

Ledňáček říční – po celý IV. 2-3 ex. (J. Šírek aj.)

Dudek chocholatý – 7.4. - 1 ex. (L. Doupal)

Holub doupňák – 29.4. – 1 ex. (J. Šírek)

Linduška luční – 4.4. – 30 ex. (O. Boháč), 25.4. – 8 ex. (J. Šírek)

Konipas bílý – 2.4. – 40 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Konipas luční – 17.4. - 30 ex. (J. Šírek)

Konipas horský – 4. a 9.4. – 1 ex. (Dyčkovi a Danzmajerovi)

Cvrčilka zelená – 15.4. – 1 ex. (O. Boháč)

Cvrčilka slavíková – 27.4. – 8 ex. (T. Oplocký)

Rákosník tamaryškový – 4.4. - 1 ex. (J. Kačírková), 7.-8.4. – 1 ex. (P. Shromáždil aj.), 21.4. – 1 ex., 30.4. – 1M (obě L. Doupal)

Sýkořice vousatá – 8.4. – 5 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík), 9.4. - 2 ex. (J. Mach, M. Janoušek), 29.4. – 3 ex. (L. Doupal)

Bramborníček černohlavý – 15.-17.4. – 1-2 ex. (Danzmajerovi, L. Doupal)

Bramborníček hnědý – 16.-17.4. – 1 ex. (O. Boháč, J. Šírek)

Slavík modráček – 3.-15.4. – 1 ex. 22.4. - 2 ex. (obě L. Doupal)

Rehek zahradní – 15.-16.4. – 1 ex. (O. Boháč)

Krkavec velký – 7., 12. a 23.4. – 1-2 ex. (L. Doupal, Spáčilovi)

Havran polní – 10.4. – 1 ex. (J. Šírek)

Strnad rákosní – 9. a 22.4. - 15 ex. (Spáčilovi, J. Šírek)

 

Zpracoval: Jiří Šírek

Foto: Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), Tovačov, 29.4.2022, autor Č. Číhalík

 

Jen přihlášení mohou komentovat