lzicak pestry tovacov

Labuť velká – 10.9. – 106 ex. (O. Boháč)

Husa velká – 17. a 28.9. – 8 ex. (obě  Danzmajerovi)

Husice nilská – 17. a 28.9. - 4 ex. (Z. Němeček, J. Šírek)

Kachna divoká – 10.9. – 480 ex., 17.9. – 615 ex. (obě O. Boháč)

Kopřivka obecná – 10.9. – 1 ex., 17.9. – 7 ex., 25.9. – 2 ex. (vše O. Boháč), 29.9. - 1 ex. (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 17.9. – 1 ex. (Danzmajerovi ), 22.9. - 2 ex. (J. Šírek)

Lžičák pestrý – 17.9. – 7 ex. (Danzmajerovi, Z. Němeček), 22.9. - 20 ex. (J. Šírek)

Hvízdák eurasijský – 17.9. – 4 ex. (Z. Němeček), 21.9. - 5 ex. (L. Doupal), 22.9. - 32 ex. (J. Šírek), 25.9. – 9 ex. (O. Boháč), 28.9. - 3 ex.  (Danzmajerovi)

Čírka obecná – po celé IX. 2-9 ex. (J. Šírek, O. Boháč aj.)

Čírka modrá – 10.9. – 4 ex. (O. Boháč), 17. 9. – 2 ex. (Danzmajerovi)

Zrzohlávka rudozobá – 10.9. – 1 ex. (O. Boháč), 17.9. – 3 ex. (O. Boháč), 28.9. - 1 ex. (L. Doupal, Danzmajerovi)

Polák velký – 21.9. – 55 ex. (L. Doupal)

Polák chocholačka – 17.9. - 11 ex. ( Danzmajerovi), 28.9. - 8 ex. (L. Doupal, Danzmajerovi)

Polák malý – 4.9. - 1M (T. Grim, Ebrovi), 17.9. - 1 ex. (Danzmajerovi, O. Boháč)

Potápka roháč – 10.9. – 50 ex. (O. Boháč), 22.9. – 30 ex. (J. Šírek)

Potápka malá – 25.9. - 7 ex. (Danzmajerovi)

Kormorán velký –12. a 22.9. – 50 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 2.9. – 36 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 24.9. – 32 ex. (J. Šírek)

Čáp černý – 17.9. – 1 ex. (Danzmajerovi)

Orlovec říční – 6.9. – 1 ex. (J. Šírek), 21.9. - 1 ex. (L. Doupal)

Orel mořský – 25.9. – 2 ex. (O. Boháč)

Jestřáb lesní – 3.9. – 1M (O. Boháč)

Moták pochop – 3.9. – 9 ex. (O. Boháč), 9. a 17.9. - 3 ex. (J. Šírek, Danzmajerovi), 28.-30.9. - 1 ex. (J. Šírek)

Ostříž lesní – 25.9. – 1 ex. (O. Boháč)

Lyska černá – 22.9. – 720 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – 9.-10.9. - 1 ex. (J. Šírek, O. Boháč), 25.9. – 1 ex. (O. Boháč)

Chřástal vodní – 25.9. – 2 ex. (O. Boháč), 28.9. – 1 ex. (L. Doupal)

Čejka chocholatá – 29.9. - 170 ex. (J. Šírek)

Kulík zlatý – 28.9. - 1 ex. (L. Doupal)

Kulík říční – 6.9. - 1 ex. (J. Šírek), 10.9. – 3 ex. (O. Boháč)

Kulík písečný – 6.9. - 1 ex. (J. Šírek)

Jespák obecný – 1.9. - 1 ex., 6.-9.9. - 2 ex. (obě J. Šírek), 25.9. – 1 ex. (O. Boháč), 28.9. - 1 ex. (L. Doupal)

Jespák bojovný – 17.9. – 1 ex. (O. Boháč), 28.9. - 1 ex. (L. Doupal)

Vodouš bahenní – 3.9. – 1 ex. (O. Boháč)

Vodouš šedý – 1.9. - 1 ex. (J. Šírek)

Pisík obecný – 6.9. – 1 ex. (J. Šírek), 10. a 17.9. – 1 ex. (O. Boháč)

Koliha velká – 3.9. – 3 ex. (O. Boháč)

Racek bouřní – 9.9. - 1 ex. (J. Šírek), 11.9. - 1 ex. (J. Šafránek), 29.9. - 1 ex. (J. Šírek)

Racek chechtavý – 17.9. - 330 ex. (O. Boháč)

Racek černohlavý – 4.9. - 1 juv. (T. Grim, Ebrovi), 10.9. – 1 ex. (O. Boháč)

Racek bělohlavý – 9.9. - 420 ex., 30.9. - 280 ex. (obě J. Šírek)

Racek středomořský – 9.9. - 5 ex. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 9.9. - 1 juv. (J. Šírek)

Rybák obecný – 1.9. – 5 ex. (J. Šírek), 10.9. – 2 ex. (O. Boháč)

Rybák černý – 1.9. - 3 ex. (J. Šírek), 10.9. – 1 ex. (O. Boháč)

Ledňáček říční – po celý měsíc 2-3 ex. (J. Šírek), 25.9. – 6 ex. (O. Boháč)

Kalous ušatý – 3.9. – 3 ex. (O. Boháč)

Lelek lesní – 3.9. – 1 ex. (O. Boháč)

Skřivan lesní – 25.9. – 1 ex. (O. Boháč)

Linduška lesní – 3.9. – 12 ex. (O. Boháč)

Konipas luční – 3.9. – 2 ex. (O. Boháč)

Konipas horský – 10. a 25.9. – 1 ex. (O. Boháč)

Břehule říční – 17.9. – 2 ex. (O. Boháč)

Cvrčilka slavíková – 3.9. – chyceno 8 ex. (O. Boháč)

Cvrčilka zelená – 3.9. - chyceno 10 ex. (O. Boháč)

Rákosník velký – 3.9. chyceno 8 ex. (O. Boháč)

Rákosník proužkovaný – 3.9. – chyceno 60 ex. (O. Boháč)

Rákosník zpěvný – 3.9. chyceni 3 ex. (O. Boháč)

Rákosník obecný – 3.9. chyceno 50 ex. (O. Boháč)

Slavík modráček – 3.9. – chyceno 9 ex. (O. Boháč)

Moudivláček lužní – 28.9. – 30 ex. (Danzmajerovi)

Sýkořice vousatá – 22.9. - 5 ex. (J. Šírek), 24.9. - 2 ex. (Z. Němeček)

Bramborníček hnědý – 3.9. – 1 ex. (O. Boháč)

Rehek zahradní – 3.9. - 2M, 25.9. – 2 ex. (obě O. Boháč)

Ťuhýk šedý – 21.-30.9. - 1 ex. (L. Doupal aj.)

Krkavec velký – 3. a 25.9. – 1 ex. (O. Boháč)

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Lžičák pestrý (Spatula clypeata), Tovačov, 17.9.2022, autor Z. Němeček

 

 

Jen přihlášení mohou komentovat