jespak krivozoby tovacov

Labuť velká – 13. - 15.10. – 93 ex. (J. Šírek, T. Oplocký)

Labuť zpěvná – 29.10. – 1 ex. (O. Boháč)

Husa velká – 20.10. – 77 ex. (L. Doupal)

Husa běločelá – 1.10. – 11 ex. (O. Boháč), 18.10. – 43 ex., 30.10. – 45 ex. (obě J. Šírek)

Husa tundrová – 4.10. – 4 ex. (L. Doupal)

Husice nilská – 28.10. – 4 ex. (J. Šafránek)

Kachna divoká – 7.10. – 378 ex. (O. Boháč)

Kopřivka obecná – po celý X. 1-3 ex., max. 6.10. – 7 ex. (J. Šírek aj.)

Ostralka štíhlá – po celý X. 1-2 ex. (J. Šírek, Danzmajerovi aj.)

Lžičák pestrý – 1.-20.10. -  2-5 ex. (O. Boháč, J. Šírek aj.)

Hvízdák eurasijský – po celý X. 2-11 ex., max. 20.10. – 16 ex. (J. Šírek aj.)

Čírka modrá – 3.-6.10. – 3 ex., 7.10. – 13 ex., 18.10. – 4 ex. (vše J. Šírek)

Čírka obecná – 10.10. – 56 ex., 21.10. – 87 ex., 29.10. – 42 ex. (vše L. Doupal)

Polák velký – 8.10. - 29 ex. (Danzmajerovi), 18.-21.10. – 28ex. (J. Šírek)

Polák chocholačka – 8.10. – 14 ex. (Danzmajerovi), 21.10. – 31 ex. (J. Šírek)

Morčák velký – 6.10. – 3 ex. (J. Šírek), 10.10. – 4 ex. (L. Doupal), 13.10. – 1M (O. Boháč, J. Šírek)

Potáplice severní – 29.10. – 1 ex. (P. Mezulian)

Potápka roháč – 18.10. – 53 ex. (J. Šírek)

Potápka malá – 6.-18.10. – 5-7 ex. (J. Šírek aj.)

Kormorán velký – 20. a 30.10. - 110 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 8.10. – 112 ex. (Danzmajerovi), 13.10. – 147 ex. (J. Šírek), 28.10. – 210 ex. (J. Šafránek)

Volavka bílá – 7.10. – 32 ex. (J. Šírek), 18.10. – 39 ex. (L. Doupal), 22.10. – 105 ex. (Danzmajerovi)

Čáp bílý – 13.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Orlovec říční – 21.10. – 1 ex. (L. Doupal)

Orel mořský – po celý X. 2-3 ex. (J. Šírek, L. Doupal aj.)

Luňák červený – 1.10. – 1 ex. (O. Boháč)

Orel královský – 7.10. – 1 ex. 1K (O. Boháč

Moták pochop – 29.10. – 1 ex. (L. Votrubcová)

Moták stepní – 15.10. – 1 ex.1K (T. Oplocký)

Sokol stěhovavý – 7.10. – 1 ex. (O. Boháč), 28.-29.10. – 1 ex. (J. Šafránek, L. Doupal)

Jeřáb popelavý – 20.10. – 30 ex. (N. Danenbergová)

Lyska černá – 22.10. - 84 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – 18.10. -  1 ex. (J. Šírek)

Slípka africká – 30.10. – 1 ex. (O. Boháč, J. Šírek)

Chřástal vodní – 1.10. – 3 ex., 13.10. – 1 ex. (obě O. Boháč), 22. a 30.10. – 1 ex. (V. Danzmajer, J. Šírek)

Čejka chocholatá – 6.10. – 520 ex. (L. Doupal), 18.-20.10. – 1100 ex. (J. Šírek), 21.10. – 600 ex. (L. Doupal)

Kulík bledý – 6.10. - 3 ex. (J. Šafránek), 17.-29.10. – 1 ex. (Z. Abrahámek aj.)

Kulík zlatý – 1.10. – 12 ex. (O. Boháč), 7. a 18.10. – 2 ex. (J. Šírek)

Slučka malá – 7.10. – 7 ex. (O. Boháč)

Jespák obecný – po celý X. 6-14 ex. (L. Doupal, J. Šírek aj.)

Jespák křivozobý – 2.-13.10. – 1-2 ex. (T. Oplocký, J. Šírek aj.)

Jespák malý – 4.-18.10. – 1 ex. (Danzmajerovi aj.)

Jespák bojovný – 3.-29.10. – 3-12 ex., max. 3.10. – 17 ex.  (J. Šírek aj.)

Koliha velká – 2.10. - 9 ex. (T. Oplocký), 30.10. – 1 ex. (O. Boháč, J. Šírek)

Pisík obecný – 1.10. – 1 ex. (T. Oplocký)

Vodouš tmavý – 11.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Racek chechtavý – 6.-7.10. – 1500 ex., 16.10. – 1800 ex., 30.10. – 4500 ex. (vše J. Šírek)

Racek bouřní – 4.-6.10. – 3 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 16.10. – 5 ex., 30.10. – 30 ex. (obě J. Šírek)

Racek bělohlavý - 16.10. – 2400 ex., 30.10. – 2200 ex. (obě J. Šírek)

Racek středomořský – 16.10. - 10 ex., 30.10. – 50 ex. (obě J. Šírek)

Racek stříbřitý – 30.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 16.10. – 3 ex. (J. Šírek), 21.10. –  1 ad. (L. Doupal), 30.10. – 2 ex. (J. Šírek)

Ledňáček říční – po celý X. 1-4 ex., max. 29.10. – 5 ex. (O. Boháč aj.)

Kalous ušatý – 7.10. – 4 ex. (O. Boháč)

Holub hřivnáč – 13.10. – 500 ex. (J. Šírek)

Linduška lesní – 1.10. – 8 ex., 7.10. – 1 ex. (obě O. Boháč)

Linduška luční – 1.10. – 35 ex. (O. Boháč), 30.10. – 22 ex. (J. Šírek)

Linduška rudokrká – 1.10. – 6 ex., 7.10. – 10 ex. (O. Boháč)

Konipas luční – 1.10. – 6 ex. (O. Boháč)

Konipas horský – 3.-7.10. – 1-2 ex. (J. Šírek, O. Boháč)

Skřivan polní – 7.10. – 120 ex. (O. Boháč)

Skřivan lesní – 7.10. – 1 ex. (O. Boháč)

Králíček ohnivý – 13.10. – 1 ex. (O. Boháč)

Rákosník obecný – 1.10. – 5 ex. (O. Boháč)

Rákosník velký – 1.10. – 1 ex. (O. Boháč)

Rákosník proužkovaný – 1.10. – 15 ex. (O. Boháč)

Cvrčilka slavíková – 1.10. – 2 ex. (O. Boháč)

Moudivláček lužní – 10.10. – 11 ex. (L. Doupal)

Pěvuška modrá – 1.10. – 30 ex. (O. Boháč)

Budníček menší – 9.10. – 55 ex. (O. Boháč)

Ťuhýk obecný – 1.10. – 2 ex. (O. Boháč)

Ťuhýk šedý – 1.10. – 2 ex. (O. Boháč), 7.-28.10. – 1-2 ex. (L. Doupal aj.)

Pěnkava obecná – 7.10. – 850 ex. (O. Boháč)

Pěnkava jikavec – 7.10. – 150 ex. (O. Boháč)

Strnad rákosní – 1.10. – 80 ex. (O. Boháč)

                                                                                                  

 Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Jespák křivozobý (Calidris ferruginea), Tovačov, 9.10.2022, autor Čestmír Číhalík

 

Jen přihlášení mohou komentovat