potaplice mala tovacov

Labuť velká – 3.11. - 71 ex. (V. Danzmajer), 27.11. – 62 ex. (J. Šírek)

Labuť zpěvná – 2. a 27.11. – 1 ad. (T. Kedzior, J. Šírek)

Husa velká – 6.11. - 31 ex. (J. Šafránek), 19.11. – 13 ex. (L. Doupal), 27.11. – 17 ex. (J. Šírek)

Husa tundrová – 15.11. – 15 ex. (J. Šírek), 19.11. – 7 ex. (L. Doupal, I. Uřinovský)

Husa běločelá – 1.11. – 37 ex. (L. Doupal), 7.11. – 25 ex. (O. Boháč), 6. a 19.11. – 4 ex. (L. Doupal aj.)

Husice nilská – 9.-22.11. – 3 ex. (J. Šafránek, J. Šírek)

Kachna divoká – 1.11. – 831 ex. (E. Janeček), 19.11. – 330 ex. (J. Šírek, I. Uřinovský)

Kopřivka obecná – 1.11. – 28 ex. (E. Janeček), 17.-27.11. – 2-3 ex. (J. Šafránek aj., 21.11. – 19 ex. (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 1.-20.11. – 2 ex. (E. Janeček aj.)

Hvízdák eurasijský – 1.11. – 11 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 6.11. – 6 ex. (J. Šafránek)

Lžičák pestrý – 20.11. – 17 ex. (P. Spáčil), 22.-23.11. – 2 ex. (J. Šírek)

Čírka obecná – 1.11. – 47 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 20.11. – 35 ex. (P. Spáčil), 23.11. – 10 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík)

Polák velký – 1.11. – 6 ex. (E. Janeček, J. Šírek), 25.11. – 12 ex. (J. Šírek)

Polák chocholačka – 1.11. – 47 ex. (E. Janeček), 18.11. – 94 ex., 25.11. – 45 ex. (obě J. Šírek)

Hohol severní – 1.11. – 3 ex. (J. Šírek), 20.11. – 14 ex. (J. Šafránek), 21.-29.11. – 20 -21ex. (J. Šírek)

Turpan hnědý – 22. a 29.11. – 1 ex. (J. Šírek)

Morčák velký – 6. 11. – 21 ex. (L. Doupal), 16.11. – 50 ex. (J. Šírek), 23.11. – 42 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík)

Morčák bílý – 25.11. – 1 ex. (J. Šírek)

Potáplice severní – 6.11. – 1 ex. (J. Šafránek)

Potáplice malá – 19.-20.11. – 1 ex. (V. Danzmajer, J. Šafránek aj.), 22.-26.11. – 2 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík aj.), 29.11. – 3 ex. (J. Šírek)

Potápka roháč – 20.11. – 47 ex. (J. Šafránek)

Potápka malá – 16.11. – 2 ex. (J. Šírek)

Kormorán velký – 1.11. – 259 ex. (E. Janeček), 20.11. – 50 ex. (P. Spáčil)

Volavka popelavá – 19.11. – 145 ex. (I. Uřinovský)

Volavka bílá – 6.11. – 160 ex., 19.11. – 130 ex. (obě I. Uřinovský), 20.11. – 90 ex. (P. Spáčil)

Orel mořský – 13.-25.11. – 1-2 ex., 17.11. – 3 ex. (V. Danzmajer)

Luňák červený – 7.11. – 1 ex. (O. Boháč)

Káně rousná – 6.11. – 1 ex. (L. Doupal)

Moták pochop – 1. a 6.11. – 1 ex. (L. Doupal, J. Šafránek)

Moták pilich – 1.11. – 2 ex. (L. Doupal, E. Janeček), 5.-6.11. – 1 ex. (P. Procházka, L. Doupal), 15.11. – 2 ex. (J. Šírek), 19.11. – 3 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Jestřáb lesní – 1., 17., 19. a 23.11. – 1 ex. (E. Janeček, V. Dobeš, O. Boháč, L. Doupal)

Dřemlík tundrový – 20.11. – 1 ex. (P. Spáčil)

Sokol stěhovavý – 1.11. – 1 ex. (L. Doupal), 23.11. – 1 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík)

Lyska černá – 23.11. - 45 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík)

Slípka africká – 1.11. – 1 ex. (L. Doupal, E. Janeček)

Chřástal vodní – 3.11. – 2 ex. (V. Danzmajer)

Čejka chocholatá – 6.11. – 800 ex. (J. Šafránek), 13.11. – 250 ex., 17.11. – 6 ex. (obě V. Danzmajer)

Kulík bledý – 3.-5.11. – 1 ex. (V. Danzmajer aj.)

Kulík zlatý – 1.11. – 13 ex. (E. Janeček), 3.-14.11. – 2-4 ex. (T. Oplocký, L. Doupal aj.)

Jespák obecný – 1.-5.11. – 6 ex. (E. Janeček aj.), 6.-8.11. 1 ex. (J. Šafránek aj.)

Jespák bojovný – 23.11. – 1 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík)

Vodouš kropenatý – 19.11. – 1 ex. (I. Uřinovský)

Racek chechtavý – 5.11. – 6000 (T. Oplocký), 17.11. – 5600 (O. Boháč), 23.11. – 2000 (J. Šírek)

Racek bouřní – 27.11. – 2500 ex. (J. Šírek)

Racek bělohlavý – 27.11. – 2000 ex. (J. Šírek)

Racek středomořský – 19.-20.11. – 1 ex. (I. Uřinovský, P. Spáčil)

Racek stříbřitý – 9.11. –1 ex. (J. Šafránek)

Racek žlutonohý – 7.11. – 1 ex. (O. Boháč)

Ledňáček říční – po celý XI. – 2-5 ex. (J. Šafránek aj.)

Vrána šedá – 21.11. – 340 ex. (J. Šírek)

Vrána černá – 20.11. – 1 ex. (J. Šafránek aj.)

Drozd cvrčala – 19.11. – 1 ex. (I. Uřinovský)

Moudivláček lužní – 2.11. – 1 ex. (T. Kedzior)

Ťuhýk šedý – 14.-21.11. – 1 ex. (V. Danzmajer aj.)

Hýl obecný – 19.11. – 1ex. (I. Uřinovský)

 

Zpracoval Jiří Šírek

foto: Potáplice malá (Gavia stellata), Tovačov, 26.11.2022, foto Z. Němeček

 

Jen přihlášení mohou komentovat