labut velka tovacov1270180

Labuť velká – 14.6. – 90 ex. (J. Šírek), 5 P vodí 23 pull. (Danzmajerovi)

Husa velká – 2.6. – 159 ex. (T. Oplocký)

Husice nilská – 24.-28.6. - 1 ex. (Danzmajerovi aj.)

Kachna divoká – 6.6. – 220 ex. (J. Šírek), 5 F vodí 26 pull. (L. Dobiášová)

Kopřivka obecná – 6.-20.6. – 1-2 ex. (J. Šírek, L. Dobiášová), 21.6. - 5 ex. (J. Šírek), 30.6. - 7 ex. (O. Boháč)

Čírka obecná – 24.6. – 4 ex. (Danzmajerovi)

Polák velký – 20.-21.6. – 75-80 ex., 19F vodí cca 60 pull. (L. Dobiášová, J. Šírek), 18.6. – 82 ex., 30.6. – 111 ex. (O. Boháč)

Polák chocholačka – 20.6. – 21 ex. (L. Dobiášová)

Zrzohlávka rudozobá – 6.6. – 1 M (J. Šírek), 10.6. - 1 F se 7 pull. (Danzmajerovi), 21.6. - 1 F s 5 pull. (J. Šírek)

Potápka roháč – 20.6. - 47 ex. (L. Dobiášová)

Potápka malá – 20.6. - 2 ex. (L. Dobiášová)

Kormorán velký – 29.6. -40 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 20.6. – 34 ex. (L. Dobiášová)

Volavka červená – 10.6. - 1 ex. (Danzmajerovi)

Kvakoš noční – 5.-29.6. –1-3 ex. (J. Šírek, Danzmajerovi aj.)

Bukáček malý – 2.-28.6. – 1-4 ex. (Danzmajerovi, T. Oplocký aj.)

Orel mořský – 10.6. - 1 ex. (Danzmajerovi)

Orlovec říční – 30.6. - 1 ex. (O. Boháč)

Moták pochop – po celý VI. 6-7 ex. (J. Šírek, Danzmajerovi), 30.6. - 9 ex. (O. Boháč)

Lyska černá – 20.6. – 59 ex., 1 pull. (L. Dobiášová)

Slípka zelenonohá – po celý VI. - 2-3P (J. Šírek aj.)

Kulík říční – 25.6. - 2 ex. (J. Šírek)

Vodouš bahenní – 30.6. - 1 ex. (O. Boháč)

Vodouš šedý – 5.6. - 1 ex. (T. Oplocký)

Racek chechtavý – 29.6. – 150 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – 28.-30.6. - 1 ex. (J. Šafránek, O. Boháč)

Racek černohlavý – 25.6. - 1 ex. (J. Šírek)

Racek bělohlavý – 5.6. – 69 ex. (T. Oplocký), 29.6. - 125 ex. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 24.6. - 1 ad. (Danzmajerovi)

Racek malý – 25.6. - 1 ex. (J. Šírek)

Rybák obecný – 14.6. – 13 ex. (J. Šírek)

Rybák bahenní – 10.6. – 1 ex. (O. Boháč)

Rybák bělokřídlý – 2.6. - 1 ex. (T. Oplocký)

Rybák černý 2.6. – 24 ex. (T. Oplocký), 10.6. - 9 ex. (O. Boháč), 5.- 28.6. - 2- 4 ex. (J. Šírek aj.)

Ledňáček říční – po celý VI. 1-2 ex. (J. Šírek aj.)

Cvrčilka slavíková – po celý VI. 1-2 zpív. M (Danzmajerovi, O. Boháč)

Moudivláček lužní – po celý VI. – 1-2 P hnízdící (J. Šírek), 5.6. - 6 ex. (T. Oplocký)

Zpracoval: Jiří Šírek

Foto: Rodina labutí velkých (Cygnus olor), Hradecký rybník, Tovačov, 31.5.2023, autor J. Šírek

 

Jen přihlášení mohou komentovat