cirka modrokridla tovacov

Labuť velká – 7.12. – 95 ex. (P. Zátopek, L. Pilch), 13.12. - 98 ex. (J. Šírek)

Labuť černá – 3.12. – 1 ex. (J. Šírek)

Husa velká – 2.12. - 28 ex. (I. Uřinovský), 26.12. – 44 ex. (V. Danzmajer), 27.12. – 80 ex. (L. Doupal)

Husa běločelá – 27.12. – 1200 ex. (L. Doupal), 28.12. – 550 ex. (J. Šírek)

Husa tundrová – 27.12. – 10 ex. (Spáčilovi)

Husice nilská – 27.12. – 2 ex. (L. Doupal), 30.12. – 1 ex. (Z. Komínek aj.)

Husice liščí – 26.- 27.12. – 11 ex. (V. Danzmajer aj.), 28.12. – 8 ex. (J. Šírek), 30.12. – 10 ex. (Z. Komínek)

Kachna divoká – 29.12. – 2000 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 4.12. – 47 ex. (J. Šafránek)

Hvízdák eurasijský – 7.-10.12 – 50 ex. (P. Zátopek, L. Pilch aj.), 17.12. – 20 ex. (P. Čapková), 23.12. – 18 ex. (I. Uřinovský)

Ostralka štíhlá – 7.12. – 2 ex. (P. Zátopek, L. Pilch), 23.12. – 1 ex. (I. Uřinovský)

Čírka obecná – 7.12. - 17 ex. (P. Zátopek, L. Pilch), 20.-23.12. – 20 ex. (J. Šírek), 26.12. – 4 ex. (J. Zeman)

Čírka modrokřídlá – 3.-27.12. – 1F (T. Oplocký, J. Šírek aj.)

Lžičák pestrý – 4.-7.12. – 1-2 ex. (L. Doupal aj.), 20.12. – 2 ex. (J. Šírek)

Polák velký – 7.12. – 27 ex. (P. Zátopek, L. Pilch), 10.- 31.12. – 1-3 ex. (Přidalovi aj.)

Polák chocholačka – 7.12. – 55 ex. (P. Zátopek, L. Pilch), 16.12. – 50 ex. (V. Danzmajer), 31.12. – 30 ex. (P. Čapková)

Polák malý – 29.12. – 2 ex. (V. Danzmajer)

Zrzohlávka rudozobá – 4.- 10.12. – 1-2 ex. (L. Doupal, Přidalovi aj.)

Hohol severní – 8.12. - 62 ex. (J. Šírek), 16.12. – 59 ex. (V. Danzmajer), 22. a 29.12.- 81 ex. (T. Oplocký, V. Danzmajer)

Turpan hnědý – po celý XII. – 8-10 ex. (J. Šírek aj.), max. 31.12. – 11 ex. (J.Šafránek, P. Jašek)

Turpan černý – 27.- 31.12. – 4 ex. (T. Grim aj.)

Morčák velký – 7.12. – 20 ex. (P. Zátopek, L. Pilch), 20.12. – 111 ex., 22.12. – 120 ex. (obě J. Šírek), 23.12. – 156 ex. (I. Uřinovský)

Morčák prostřední – 8.- 29.12. – 1F (J. Šírek aj.)

Morčák bílý – 2.12. – 9 ex. (I. Uřinovský), 7.12. – 12 ex. (P. Zátopek, L. Pilch), 10.12. – 6 ex. (P. Mezulian), 16.-31.12. – 2-3 ex. (V. Danzmajer aj.)

Potáplice severní – 3.- 5.12. – 2 ex. (T. Oplocký aj.), 7.- 31.12. – 1 ex. (P. Zátopek, L. Pilch aj.)

Potáplice malá – 2. - 31.12. - 1 ex. (I. Uřinovský aj.)

Potápka roháč – 7.-11.12. – 70 ex. (P. Zátopek, L. Pilch aj.), 19.12. - 77 ex. (J. Šafránek), 30.12. – 62 ex. (J. Šírek)

Potápka rudokrká – 3.-31.12. – 1 ex. (V. Danzmajer aj.)

Potápka žlutorohá – 3.-6.12. – 1 ex. (V. Danzmajer aj.), 8.-10.12. – 2 ex. (J. Šírek, P. Mezulian), 11.12. – 1 ex. (V. Danzmajer)

Potápka malá – 29.- 30.12. – 1 ex. (V. Danzmajer, J. Šírek)

Kormorán velký – 7.12. – 200 ex. (P. Zátopek, L. Pilch), 22.12. – 400 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 7. a 10.12. – 150 ex. (P. Zátopek, L. Pilch aj.), 13.12. – 310 ex. (J. Šírek), 23.12. – 131 ex. (I. Uřinovský)

Volavka bílá – 13.12. – 68 ex. (J. Šírek), 23.12. – 30 ex. (I. Uřinovský)

Bukač velký – 5.12. – 1 ex. (J. Šafránek, P. Jašek)

Orel mořský – 16.- 30.12. – 1-2 ex. (V. Danzmajer aj.)

Moták pilich – 13.12. – 5 ex. (J. Šírek), 26.12. – 2 ex. (J. Zeman)

Jestřáb lesní – 2., 7. a 27.12. – 1 ex. (I. Uřinovský, Spáčilovi aj.)

Káně rousná – 29.12. – 2 ex. (O. Boháč)

Dřemlík tundrový – 2.12. – 1 ex. (I. Uřinovský)

Sokol stěhovavý – 27.12. – 1 ex. (Spáčilovi)

Lyska černá – 7.12. – 150 ex. (P. Zátopek, L. Pilch)

Slípka zelenonohá – 4.12. - 1 ex. (L. Doupal), 7.12. – 4 ex. (P. Zátopek, L. Pilch)

Chřástal vodní – 14.12. – 1 ex. (O. Boháč)

Racek chechtavý – 13.12. – 1200 ex., 20.12. – 2000 ex. (obě J. Šírek), 23.12. – 300 ex. (V. Danzmajer)

Racek bouřní – 13.12. – 30 ex., 20.12. – 1400 ex., 28.12. – 150 ex. (vše J. Šírek)

Racek bělohlavý – 13.12. – 850 ex., 20.12. – 2000 ex., 28.12. – 650 ex. (vše J. Šírek)

Racek středomořský – 13.12. – 35 ex.(J. Šírek), 27.12. – 2 ex. (Spáčilovi) 

Racek stříbřitý – 13.12. – 2 ex. (J. Šírek), 19.-28.12. – 1 ex. (J. Šafránek aj.)

Racek žlutonohý – 20.12. – 2 ex. (J. Šírek), 27.12. – 2 ex. (Spáčilovi)

Ledňáček říční – po celý XII. – 2-3 ex. (J. Šírek aj.), max. 7.12. – 4 ex. (P. Zátopek, L. Pilch)

Konipas bílý – 13.12. – 1 ex. (J. Šírek)

Konipas horský – 7.12. – 2 ex. (P. Zátopek, L. Pilch)

Drozd cvrčala – 8.12. – 1 ex. (J. Šírek)

Špaček obecný – 13.12. – 1 ex. (J. Šírek)

Ťuhýk šedý – 2.12. – 1 ex. (I. Uřinovský)

Krkavec velký – 2.12. – 1 ex. (I. Uřinovský), 30.12. – 2 ex. (J. Šírek)

Čečetka zimní – 8.12. – 2 ex. (J. Šírek)

Strnad luční – 28.12. – 1 ex. (J. Šírek)

Zpracoval: Jiří Šírek

Foto: Čírka modrokřídlá (Spatula discors), Tovačov, 3.12.2023, autor T. Oplocký

Jen přihlášení mohou komentovat