morcak maly tovacov

Berneška tmavá – 1.1. – 1 ex. (J. Šírek)

Husa tundrová – 17.1. – 2 ex. (J. Šafránek)

Husa velká – 7.1. – 55 ex. (T. Oplocký), 15.1. – 92 ex. (J. Šírek), 22.1. – 101 ex. (T. Oplocký)

Husa běločelá – 2.1. – 117 ex. (J. Šafránek), 7.1. – 440 ex. (T. Oplocký), 9.1. – 280 ex. (J. Šírek), 28.1. – 130 ex. (L. Doupal)

Labuť velká – 16.1. – 159 ex. (T. Oplocký)

Husice liščí – 1.-2.1. – 4 ex. (J. Šírek, P. Mezulian)

Husice nilská – po celý I. – 2-6 ex. (J. Šafránek, I. Uřinovský aj.)

Kachna divoká – po celý I. - 1000 - 1200ex., max. sečteno 15.1. – 1390 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – po celý I. – 2-6 ex. (Danzmajerovi, P. Mezulian aj.)

Hvízdák eurasijský – po celý I. - 15-20 ex., max. 30.1. – 22 ex. (J. Šafránek, P. Jašek)

Ostralka štíhlá – po celý I.– 2-3 ex. (Danzmajerovi, J. Mach, M. Janoušek aj.)

Čírka obecná – 12.1. – 2 ex. (J. Šafránek)

Polák velký – 9.1. – 6 ex. (J. Šírek), 21.-30.1. – 1 ex. (P. Čapková aj.)

Polák chocholačka – 7.1. – 73 ex. (V. Danzmajer), 17.1. – 50 ex. (J. Šírek), 30.1. – 24 ex. (J. Šafránek, P. Jašek)

Hohol severní – 3.1. – 95 ex. (J. Šírek), 7.1. – 96 ex. (J. Zeman), 10.1. – 131 ex. (Danzmajerovi), 16.-20.1. – 50-60 ex. (J. Šírek), 27.1. – 81 ex. (Danzmajerovi)

Hoholka lední – 20.-23.1. – 1 ex., 27.-30.1. – 2 ex. (Danzmajerovi aj.)

Turpan hnědý – 1.-11.1. – 10-12 ex. (V. Danzmajer, J. Šafránek, T. Oplocký aj.), 14.-30.1. – 4 ex. (J. Šafránek aj.)

Turpan černý – 1.-7.1. – 4 ex. (V. Danzmajer aj.)

Morčák velký – 16.1. – 180 ex. (J. Šírek), 23.1. – 99 ex. (J. Šafránek, P. Kunetek) – nocoviště na Troubecké pískovně je obsazeno až před setměním, jinak roztroušeně na vodách v okolí kolem 20- 40 ex. (J. Šírek aj.)

Morčák prostřední – 1.-9.1. – 1F (V. Danzmajer, J. Šírek aj.)

Morčák malý – 2.-4.1. – 1 ex. (P. Mezulian aj.), 17.1. – 2 ex. (J. Šírek), 18.-31.1. – 6-8 ex. (J. Šafránek aj.), 30.1. – 9 ex. (J. Šírek)

Koroptev polní – 22.1. – 8 ex. (Spáčilovi)

Holub hřivnáč – 28.1. – 8 ex. (L. Doupal)

Lyska černá – 11.1. – 75 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – 16.1. – 1 ex. (T. Oplocký)

Potápka roháč – 3.1. – 79 ex., 30.1. – 36 ex. (obě J. Šírek)

Potápka rudokrká – po celý I. – 1 ex. (V. Danzmajer aj.)

Potápka malá – 27.1. – 2 ex. (Danzmajerovi)

Vodouš kropenatý – 2.1. – 1 ex. (P. Mezulian)

Koliha velká – 2.1. – 1 ex. (P. Mezulian)

Racek bouřní – 7.1. – 440 ex. (J. Zeman), 16.1. – 900 ex. (J. Šírek)

Racek chechtavý – 16.1. - 75 ex. (J. Šírek)

Racek stříbřitý – 1.1. – 1 ex. (J. Šírek), 7.1. – 4 ex. (Zemanovi), 14.-16.1. – 6 ex. (J. Šírek), 30.1. – 3 ex. (T. Oplocký)

Racek bělohlavý – 1.1. – 1200 ex., 14.1. – 1200 ex., 16.1. -3400 ex., 17.1. – 2000 ex. (vše J. Šírek)

Racek středomořský – 1.1. – 5 ex. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 30.1. – 1 ex. (T. Oplocký)

Potáplice severní – 1.-16.1. – 1 ex. (V. Danzmajer, T. Oplocký aj.)

Potáplice malá – 2.-10.1. – 1 ex. (J. Šafránek aj.)

Kormorán velký – 15.1. – 260 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 11.1. – 69 ex. (T. Oplocký)

Volavka bílá – 11.1. – 93 ex. (T. Oplocký), jinak pozorováno po celý I. – 10-12 ex. (P. Mezulian, Spáčilovi aj.)

Orel mořský – 15.-30.1. - 1 ex. (J. Šírek, J. Šafránek aj.)

Moták pilich – 16.1. – 1 ex. (T. Oplocký), 28.1. – 1 ex. (L. Doupal), 31.1. – 2 ex. (T. Oplocký)

Jestřáb lesní – 2.1. – 1 ex. (J. Šafránek, Z. Abrahámek), 21.-30.1. – 1 ex. (I. Uřinovský, J. Šafránek, P. Jašek)

Ledňáček říční – po celý I. – 1-2 ex., max. 2.1. – 3 ex. (P. Mezulian)

Ťuhýk šedý – 1.1. – 1 ex. (V. Danzmajer), 11.1. – 1 ex. (J. Šírek)

Krkavec velký – 16.1. – 4 ex. (T. Oplocký)

Moudivláček lužní – 21.1. – 3 ex. (A. Pospíšil)

Sýkořice vousatá – 11.1. – 3 ex. (T. Oplocký), 21.1. – 8 ex. (A. Pospíšil)

Špaček obecný – 21.1. – 1 ex. (I. Uřinovský)

Dlask tlustozobý – 7.1. – 54 ex. (Zemanovi)

 

Zpracoval Jiří Šírek

foto: Morčáci malí (Mergellus albellus), Tovačov, 28.1.2024, autor Jan Číhalík.

Jen přihlášení mohou komentovat