šírek čl

 

Ornitologická pozorování na Tovačovsku – únor 2024

 

Labuť velká – 2.2. – 176 ex., 13.2. – 129 ex., 26.2. – 56 ex. (vše J. Šírek)

Husa velká – 10.2. – 200 ex. (L. Doupal, J. Šírek aj.), 17.2. - 130 ex. (Danzmajerovi), 23.2. – 400 ex. (P. Pařil)

Husa běločelá – 10.2. – 5000 ex. (J. Šírek, M. Vavřík, J. Studecký), 15.2. – 5500 ex. (L. Doupal), 21.2. – 5000 ex. (Greplovi), 29.2. – 3700 ex. (L. Doupal)

Husa tundrová – 10.2. – 22 ex. (L. Doupal), 12.2. – 70 ex. (T. Kedzior), 25.2. – 81 ex. (Zemanovi)

Husice nilská – 6.2. – 4 ex. (L. Doupal), 10.-25.2. – 2 ex. (L. Doupal, J. Šírek aj.)

Kachna divoká – 10.2. – 1000 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 6.2. – 8 ex. (J. Šafránek), 15.2. – 8 ex., 24.2. – 9 ex. (obě L. Doupal)

Ostralka štíhlá – 2.2. - 9 ex. (J. Šafránek, L. Doupal), 23.-24.2. – 1M (L. Doupal, P. Pařil)

Hvízdák eurasijský – 2.2. – 8M (J. Šafránek), 3.2. – 26 ex. (I. Uřinovský), 10.-13.2. – 12 ex. (J. Šírek aj.), 29.2. – 6 ex. (L. Doupal)

Čírka obecná 16.-24.2. – 3-5 ex. (J. Šafránek, L. Doupal aj.)

Zrzohlávka rudozobá – 21.2. – 3 ex. (Greplovi), 24.2. – 3M, 1F (Z. Němeček), 26.2. – 8M, 1F (J. Šírek), 29.2. – 6M, 1F (L. Doupal)

Polák velký – 2.2. – 1M, 10.2. – 68 ex., 15.2. – 110 ex. (vše L. Doupal), 28.2. – 85 ex. (J. Šírek)

Polák chocholačka – 10.2. – 120 ex. (J. Šírek), 15.2. – 220 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 28.2. – 82 ex. (J. Šírek)

Polák kaholka – 14.2. – 1P (J. Šírek)

Turpan hnědý – 3.-29.2. – 3 ex. (Přidalovi aj.), 10.2. – 5 ex. (J. Šírek, M. Vavřík, J. Studecký)

Hohol severní – 10.2. – 115 ex. (J. Šírek aj.), 16.2. – 130 ex. (J. Šafránek, Dyčkovi), 24.2. – 33 ex., 28.2. – 27 ex. (obě L. Doupal)

Hoholka lední – 2.2. – 25.2. – 2 ex. (J. Šafránek aj.), 28.2. – 3 ex. (Nedbalovi)

Morčák velký 6.2. – 70 ex. (L. Doupal), 15.-16.2. – 16 ex. (L. Doupal, J. Šírek, Dyčkovi), 21.2. – 20 ex. (Greplovi), 28.2. – 13 ex. (J. Šírek)

Morčák malý – 2.2. – 8 ex. (J. Šafránek), 3.2. – 15 ex. (Přidalovi), 15.-25.2. – 1-2 ex. (J. Šírek, Dyčkovi aj.),

Potápka roháč – 10.2. – 35 ex. (J. Šírek), 25.2. – 24 ex. (Zemanovi)

Potápka rudokrká – 3.-25.2. – 1 ex. (Přidalovi aj.), 10.2. – 2 ex. (J. Šírek, M. Vavřík, J. Studecký)

Potápka malá – 10.2. 2 ex. (J. Šírek, M. Vavřík, J. Studecký)

Kormorán velký – 10.2. – 100 ex. (J. Šírek), 17.2. – 300 ex. (Danzmajerovi), 23.2. – 220 ex. (P. Pařil)

Volavka popelavá – po celý II. – 10-15 ex. (J. Šírek aj.)

Volavka bílá po celý II. 3-4 ex. (J. Šírek, L. Doupal aj.), max. 12.2. – 57 ex. (T. Oplocký)

Orel mořský – 10.-17.2. – 1-3 ex. (J. Šírek, L. Doupal aj.), 18.2. – 1 ad., 3 imm. ex. (J. Šafránek, Nedbalovi aj.)

Moták pilich – 2.-24.2. – 1-2 ex. (J. Šírek, L. Doupal aj.)

Lyska černá 10.2. – 40 ex. (J. Šírek), 16.2. – 50 ex. (Dyčkovi), 25.2. – 46 ex. (Zemanovi)

Slípka zelenonohá – 17.2. – 3 ex. (Danzmajerovi)

Chřástal vodní – 17.2. – 1 ex. (Danzmajerovi)

Jeřáb popelavý – 18.2. – 1 ex. (L. Doupal)

Kulík zlatý – 13.2. – 8 ex., 14.2. – 10 ex. (obě J. Šírek), 16.2. – 16 ex. (L. Doupal), 18.2. – 3 ex. (J. Šafránek), 21.2. – 13 ex. (J. Šírek)

Čejka chocholatá – 10.2. – 4 ex., 15.2. – 180 ex., 18.2. – 700 ex., 24.2. – 280 ex. (vše L. Doupal)

Racek bouřní 13.2. - 150 ex. (J. Šírek), 28.2. – 500 ex. (obě J. Šírek)

Racek chechtavý – 13.2. – 150 ex., 28.2. – 2200 ex. (obě J. Šírek)

Racek bělohlavý 10.2. – 500 ex., 28.2. – 400 ex. (obě J. Šírek)

Racek stříbřitý – 13.2. – 2 imm., 28.2. – 1 imm. (obě J. Šírek)

Racek středomořský – 14.2. – 1 mrtvý ad., 28.2. – 1 imm. (obě J. Šírek)

Holub doupňák – 10.2. – 5 ex. (L. Doupal)

Ledňáček říční – 16.2. – 1 ex. (Dyčkovi)

Kalous ušatý – 23.2. – 2 ex. (P. Pařil)

Skřivan polní – 10.2. – 2 ex. (J. Šírek, M. Vavřík, J. Studecký)

Konipas bílý – 28.2. – 2 ex. (J. Šírek)

Konipas horský – 25.2. – 1 ex. (Zemanovi)

Sýkořice vousatá – 2.2. – 1 ex. (J. Šafránek), 16.2. – 1 ex. (M. Letáková)

Špaček obecný – 16.2. – 12 ex. (L. Doupal)

Krkavec velký – 10.-17.2. – 1-3 ex. (T. Oplocký aj.), 23.2. – 5 ex. (P. Pařil)

Ťuhýk šedý – 16.2. – 1 ex. (L. Doupal)

Dlask tlustozobý – 17.2. – 32 ex. (Danzmajerovi)

Zpracoval Jiří Šírek

foto: Hoholka lední (Clangula hyemalis) a turpani hnědí (Melanitta fusca), Tovačov, 24.2.2024, autor Zdeněk Němeček.

Jen přihlášení mohou komentovat