BIG DAY - Jiří Lehký - 2019

Tým Jiří Lehký
Datum 4.5.2019
Lokality PO Libavá: Boškov, Nová Ves, Milovany, Čermná; Jezernice- cihelna, Familie Bělotínské rybníky Tovačov: Hradecký rybník, pískovna Troubky Chropyně: Zámecký rybník Hranice: město, viadukty
Pozorované druhy Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
Datel černý (Dryocopus  martius)
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
Drozd brávník (Turdus viscivorus)
Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Holub skalní/domácí (Columba livia)
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Husa běločelá (Anser albifrons)
Husa velká (Anser anser)
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)
Jiřička obecná (Delichon urbicum)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Káně lesní (Buteo buteo)
Kavka obecná (Coloeus monedula)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Kos černý (Turdus merula)
Králíček obecný (Regulus regulus)
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Krkavec velký (Corvus corax)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Kukačka obecná (Cuculus canorus)
Kulík říční (Charadrius dubius)
Labuť velká (Cygnus olor)
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Lejsek šedý (Muscicapa striata)
Linduška lesní (Anthus trivialis)
Lyska černá (Fulica atra)
Lžičák pestrý (Anas clypeata)
Morčák velký (Mergus merganser)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
Pěnice slavíková (Sylvia borin)
Pěvuška modrá (Prunella modularis)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Polák velký (Aythya ferina)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus)
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Rorýs obecný (Apus apus)
Rybák obecný (Sterna hirundo)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Sluka lesní (Scolopax rusticola)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Strnad luční (Emberiza calandra)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Vodouš šedý (Tringa nebularia)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Vrabec domácí (Passer domesticus)
Vrabec polní (Passer montanus)
Vrána šedá (Corvus cornix)
Žluna zelená (Picus viridis)
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
Zvonek zelený (Chloris chloris)
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
« Zpět na seznam