BIG DAY - Tomáš Oplocký - 2019

Tým Tomáš Oplocký
Datum 4.5. 2019
Lokality Horní a dolní rybník Doloplazy pole u Koválovic-Osíčany pole Vranovice-Kelčice Dubový les Koryčany pole s remízky Dětkovice a Švábenice
Pozorované druhy Bažant obecný (Phasianus colchicus)
Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Holub doupňák (Columba oenas)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Holub skalní/domácí (Columba livia)
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Jespák bojovný (Calidris pugnax)
Jiřička obecná (Delichon urbicum)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Káně lesní (Buteo buteo)
Kavka obecná (Coloeus monedula)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Konipas luční (Motacilla flava)
Konopka obecná (Linaria cannabina)
Kos černý (Turdus merula)
Králíček obecný (Regulus regulus)
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Krkavec velký (Corvus corax)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Kukačka obecná (Cuculus canorus)
Kulík říční (Charadrius dubius)
Labuť velká (Cygnus olor)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Lejsek malý (Ficedula parva)
Luňák červený (Milvus milvus)
Lyska černá (Fulica atra)
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Polák velký (Aythya ferina)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Rorýs obecný (Apus apus)
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
Sýkora uhelníček (Periparus ater)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Vodouš bahenní (Tringa glareola)
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Vrabec domácí (Passer domesticus)
Vrabec polní (Passer montanus)
Vrána šedá (Corvus cornix)
Žluna zelená (Picus viridis)
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Zvonek zelený (Chloris chloris)
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
« Zpět na seznam