BIG DAY - Libor Schröpfer - 2019

Tým Libor Schröpfer
Datum 4. května 2019
Lokality jihozápadní Plzeňsko, 4.15 h až 21.30 h; navštíveno celkem 20 lokalit mj. Líně, Jivjany, Merklín, Mezholezy, Tuněchody, Křakov a Dolní Metelsko; autem ujeto celkem 169 km
Pozorované druhy Bažant obecný (Phasianus colchicus)
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Břehule říční (Riparia riparia)
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Čírka obecná (Anas crecca)
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
Datel černý (Dryocopus  martius)
Drozd brávník (Turdus viscivorus)
Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Hohol severní (Bucephala clangula)
Holub doupňák (Columba oenas)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Holub skalní/domácí (Columba livia)
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Husa velká (Anser anser)
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)
Jeřáb popelavý (Grus grus)
Jespák bojovný (Calidris pugnax)
Jiřička obecná (Delichon urbicum)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Kalous ušatý (Asio otus)
Káně lesní (Buteo buteo)
Kavka obecná (Coloeus monedula)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
Konipas luční (Motacilla flava)
Konopka obecná (Linaria cannabina)
Kopřivka obecná (Anas strepera)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Kos černý (Turdus merula)
Krahujec obecný (Accipiter nisus)
Králíček obecný (Regulus regulus)
Krkavec velký (Corvus corax)
Kukačka obecná (Cuculus canorus)
Kulík říční (Charadrius dubius)
Labuť velká (Cygnus olor)
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)
Linduška luční (Anthus pratensis)
Luňák červený (Milvus milvus)
Lyska černá (Fulica atra)
Lžičák pestrý (Anas clypeata)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
Pěnice slavíková (Sylvia borin)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Pěvuška modrá (Prunella modularis)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus)
Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Polák velký (Aythya ferina)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
Skřivan lesní (Lullula arborea)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Slavík modráček (Luscinia svecica)
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
Sluka lesní (Scolopax rusticola)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Strnad luční (Emberiza calandra)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
Sýkora uhelníček (Periparus ater)
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Včelojed lesní (Pernis apivorus)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Vodouš bahenní (Tringa glareola)
Vodouš šedý (Tringa nebularia)
Volavka bílá (Egretta alba)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)
Vrabec domácí (Passer domesticus)
Vrabec polní (Passer montanus)
Vrána černá (Corvus corone)
Výr velký (Bubo bubo)
Žluna šedá (Picus canus)
Žluna zelená (Picus viridis)
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Zvonek zelený (Chloris chloris)
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
« Zpět na seznam