Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
20.10.2019 Martin Ouška Labuť velká (Cygnus olor)
20.10.2019 Martin Ouška Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
20.10.2019 Martin Ouška Červenka obecná (Erithacus rubecula)
20.10.2019 Michal Staněk Drop velký (Otis tarda)
20.10.2019 Michal Staněk Vlha pestrá (Merops apiaster)
20.10.2019 Martin Ouška Brhlík lesní (Sitta europaea)
19.10.2019 Martin Ouška Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
19.10.2019 Martin Ouška Husa velká (Anser anser)
19.10.2019 Martin Ouška Kopřivka obecná (Anas strepera)
19.10.2019 Martin Ouška Polák velký (Aythya ferina)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
20.10.2019 Michal Staněk Vlha pestrá (Merops apiaster)
20.10.2019 Michal Staněk Ostříž jižní (Falco eleonorae)
20.10.2019 Michal Staněk Ťuhýk menší (Lanius minor)
20.10.2019 Michal Staněk Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator)
20.10.2019 Michal Staněk Pěnice bělohrdlá (Sylvia melanocephala)
20.10.2019 Michal Staněk Bělořit okrový (Oenanthe hispanica)
19.10.2019 Lenka Křížová Drop velký (Otis tarda)
19.10.2019 Radek Potopalský Kopřivka obecná (Anas strepera)
19.10.2019 Radek Potopalský Morčák velký (Mergus merganser)
19.10.2019 Radek Potopalský Ledňáček říční (Alcedo atthis)
ČR Year List - 2019
Datum Pozorovatel Druh
19.10.2019 Libor Schröpfer Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
19.10.2019 Dušan Řezáč Slučka malá (Lymnocryptes minimus)
19.10.2019 Lenka Křížová Drop velký (Otis tarda)
19.10.2019 Pavel Brandl Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
19.10.2019 Helena Doležalová Koroptev polní (Perdix perdix)
19.10.2019 Helena Doležalová Racek středomořský (Larus michahellis)
19.10.2019 Helena Doležalová Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla)
18.10.2019 Tomáš Baldrián Racek stříbřitý (Larus argentatus)
15.10.2019 Libor Schröpfer Ústřičník velký (Haematopus ostralegus)
15.10.2019 Štěpán Vidner Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
WP Year List - 2019
Datum Pozorovatel Druh
19.10.2019 Libor Schröpfer Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
19.10.2019 Dušan Řezáč Slučka malá (Lymnocryptes minimus)
19.10.2019 Lenka Křížová Drop velký (Otis tarda)
19.10.2019 Helena Doležalová Koroptev polní (Perdix perdix)
19.10.2019 Helena Doležalová Racek středomořský (Larus michahellis)
19.10.2019 Helena Doležalová Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla)
15.10.2019 Jan Ebr Slučka malá (Lymnocryptes minimus)
15.10.2019 Jan Ebr Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
14.10.2019 Jan Studecký Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus)
14.10.2019 Jan Studecký Linduška rudokrká (Anthus cervinus)