Vojtěch Kubelka

Email  
Vlastní web
Datum narození 17.12.1989
Bydliště České Budějovice
Zaměstnání / vzdělání doktorské studium na katedře ekologieUniverzita Karlova v Praze
Oblíbené lokality PO Českobudějovické rybníky
Počet druhů ČR 270
Počet druhů WP 488
Vojtěch Kubelka
Pár slov o sobě

K lásce a obdivu k přírodě jsem byl rodiči veden od útlého dětství, ale ornitologii jsem si okolo 13. roku života vybral sám. V počátcích mi byla nejvíce přínosná účast na odchytové akci na rybníku Řežabinec a společné výpravy s J. Závorou. Členem ČSO jsem od roku 2004, členem výboru Jihočeského ornitologického klubu od roku 2006, členem výboru ČSO od roku 2014. Každoročně se zapojuji do projektů ČSO (IWC, JPSP, monitoring NATURA 2000, výzkum v PO) a řady dalších jednorázových projektů. V roce 2007 jsem inicioval obnovení pracovní skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR (SVOB), kterou dále koordinuji (pravidelné vydávání elektronického časopisu Vanellus, členské schůze, exkurze, expedice a setkání, projekty SVOB – více na: http://svob.czweb.org/). Inspirací k tomuto počinu byla účast na kurzu ČSO: "Členové členům", který vřele doporučuji. Pravidelně organizuji Vítání ptačího zpěvu a Podzimní festival ptactva, ornitologické vycházky pro veřejnost, přednášky a exkurze pro školy, vedl jsem i ornitologický kroužek. ČSO propaguji i v zahraničí (studentské soutěže, konference IWSG v Nizozemí 2009 ve Skotsku 2011, v Německu 2013, v Estonsku 2014, na Islandu 2015, v Irsku 2016, BOU konference v Anglii (Leicester) 2012, konference BES, KOnference ASAB, konference ECCB atd., expedice za kolihou tenkozobou - Egypt 2010, Maroko 2015, expedice za jespákem lžícozobým – Čukotka 2010, ornitologická práce na Aljašce (2012) a na Bajkale (2013, 2014), Čukotce 2015, Bělorusku 2016 a Gruzii 2016. V každé zemi, kterou navštívím, mám dalekohled při ruce :-)

Poslední přírůstky do birdlistu ČR
Nejzajímavějsí pozorování ČR

polák prožkozobý – 1. pozorování tohoto druhu pro Českou republiku. Raritní bylo bylo rovněž pozorování kormorána malého, keptušky stepní, kulíka hnědého, ibise hnědého a skalníka zpěvného v okolí mého bydliště. Dále si také velmi cením hnízdění bahňáků u nás, zejména těch vzácnějších (břehouš černoocasý, vodouš rudonohý, tenkozobec opačný, pisila čáponohá).

Nejzajímavějsí pozorování WP
Vybavení

binokulární ruský dalekohled TENTO 10×50 bilokulární dalekohled MEOPTA MeoStar B1 10×42 HD stativák MEOPTA HA 70, zvětšení 25× a 50× stativák SWAROVSKI ATX 30-70×95 Canon PowerShot SX50 HS

Oblíbění ptáci nebo skupiny
jednoznačně bahňáci, v ČR se nejvíce věnuji čejce chocholaté
Oblíbené lokality

WP: Slovensko, Rakousko, Polsko, Německo, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Chorvatsko, Slovinsko, Itálie, Francie (pevnina, Korsika), Portugalsko (pevnina, Azory), Španělsko (pevnina, Kanárské ostrovy), Andorra, Irsko, Velká Británie, Nizozemí, Belgie, Dánsko, Island, Norsko, Švédsko, Finsko, Estonsko, Bělorusko, Rusko (Karélie, Ural), Izrael, Egypt a Maroko. mimo WP: Rusko (Čukotka, Bajkal), USA (Aljaška, Florida).

Odkazy
Obrázky
Vojtěch Kubelka Vojtěch Kubelka Vojtěch Kubelka
Mapa