Nedávno vyšla nová aktualizace seznamu ptáků od IOC, která zase lehce upravuje počet druhů ptáků, který dle této organizace na světě máme. Pro ptáčkaře západního Palearktu je zajímavý například "lump", tedy sloučenírákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) a afrického (A. baeticatus). Je to zajímavé i z toho důvodu, že tohle sloučení je založeno na studii, která vyšla už v roce 2016 a která poměrně detailně zkoumala mitochondriální divergenci různých linií rákosníků tohoto komplikovaného druhu. V té studii autoři naopak dospěli k závěru, že se zde nachází šest různých linií, které pravděpodobně představují šest různých druhů! Na konci článku se však poněkud konzervativně přiklánějí k tomu prozatím tento druh sloučit do jednoho (a proto asi toto poslední rozhodnutí IOC). Tohle konzervativní rozhodnutí autoři udělali ale pouze na základě toho, že nemají dobře provzorkovaná místa, kde se tyto různé linie stýkají a nejsou tak schopni stoprocentně říct, zdali se tito rákosníci v přírodě i kříží.
 
Doposud totiž "platí", že (trochu zjednodušuji) pokud nemáme důkaz, že se druhy nekříží, nepovažujeme je v takovýchto hraničních případech za druhy. V posledních letech ale sílí naopak hlasy, že by to mělo být obráceně, což je zřejmě založeno právě na větší a větší dostupnosti genetických dat. Z nichž totiž můžeme docela snadno toto křížení vyčíst, aniž bychom ho museli v přírodě fyzicky vidět (viz např. čečetky). Je tedy možné, že se během pár let dočkáme opětovného rozdělení tohoto rákosníka na několik jednotlivých druhů. Pro Evropského ptáčkaře určitě není nezajímavé, že jednou z takových velmi odlišných linií je i linie rákosníka, která žije na iberském poloostrově a v Maroku (A. s. ambiguus). Nejen, že je odlišná geneticky, ale tito rákosníci také táhnou jinak, než ostatní evropští rákosníci obecní a i jindy pelichají.
 
Mimochodem, čečetky jsou pořád na tři druhy. Tak třeba příště...
 
O rákosnících ze Španělska a Maroka: https://doi.org/10.1111/ibi.13113

Jen přihlášení mohou komentovat

Poslední obrázky v galerii

  • snovatec
  • Tetřívek obecný
  • Tetřívek obecný
  • Tetřev hlušec
  • Tetřev hlušec
  • Tetřev hlušec
  • Tetřev hlušec
  • Sojka zlověstná