Tomáš Grim

Email  
Vlastní web http://www.tomasgrim.com/
Datum narození 13.9.1973
Bydliště Olomouc
Zaměstnání / vzdělání freebird :-)
Oblíbené lokality V ČR Lednické a Lužické rybníky, Pálava a Podyjí, v zahraničí v 1. řadě Latinská Amerika
Počet druhů ČR 308
Počet druhů WP 613
Tomáš Grim
Pár slov o sobě

Ptáčkařím:
- od r. 1989, moje malá osobní revoluce :-)
- Jako první Čech jsem získal 1. místo v mezinárodním ročním žebříčku eBird pro Západní Palearkt (2022). Jde o 3. nejdelší WP Year List na eBird vůbec a také o umístění v historické Top 10 WP Year Listů celkově (tj. i mimo eBird). S počtem 500 druhů (499 k 31. 12. 2022 + krátce na to 1 IOC "armchair tick" (Fringilla canariensis)) jde zároveň o celkový český WP Year List rekord
- Zatím jsem měl celosvětově tu čest s 4 300+ ptačími druhy (do r. 2020 bez pomoci eBirdů a Avifů a jen vzácně s průvodci), což je dlouhodobý český rekord v kategorii World Life List.
- Jako první člen K300 jsem dosáhl hranici 400 a 500 druhů ve WP za rok a několikrát získal 1. místo v národních žebříčcích WP Year List (2017 - tehdy celkový ČR rekord, 2020, 2021, 2022) a ČR Year List (2020, 2021). 
- Místo odškrtnutí nového UHP „pro seznam delší“ ale poslední roky raději věnuji čas pozorování a focení opeřenců s neobvyklou ekologií a chováním, i když nejde o lifery.
- V zahraničí je mojí prioritou vidět typické biotopy a reprezentativní zástupce místní fauny spíš než rarity.

Cestuji:
- Všech 7 kontinentů, 80 zemí, téměř 7 let v zahraničí.

Fotím:
- Nerad píši a mluvím o věcech, které neznám „z první ruky“; své texty a promítání ilustruji jen vlastními fotografiemi.
- Speciální cena Czech Photo za mimořádný projekt (2022), 1. místo v kategorii Ptáci a několik dalších ocenění na Czech Nature Photo 2023.  

Popularizuji:
- Od r. 1989 popularizuji přírodovědná témata prostřednictvím článků, mediálních vystoupení (TV, rozhlas, rozhovory v tisku) a veřejných promítání.
- S Alfrédem Trnkou jsem editoval a sepsal slovenskou Ornitologickou príručku (2014).
- Naše (Mikulica, Grim, Schulze-Hagen & Stokke) kniha The cuckoo: The uninvited guest vyšla ve čtyřech jazycích a získala prestižní britskou cenu Nejlepší ptačí kniha roku (2017).
- Za „propagaci a popularizaci české ornitologie u nás i ve světě“ jsem získal Cenu ČSO (2019).
- Seriál Vrabec kosmopolita (Vzestup - Evoluce - Pád?) získal Zvláštní ocenění časopisu Živa (2020).

Bádám:
- Hnízdní parazitismus, ptačí urbanizace, ptačí invaze.
- Modelové druhy: kukačka obecná, rehek zahradní, kos černý, rákosník obecný, pěnice černohlavá atd.
- Jsem (spolu)autorem více než 100 odborných článků v impaktových časopisech.
- V letech 2013–2017 jsem byl redaktorem předního ornitologického časopisu The Auk.
- Jako jediný český badatel jsem byl zařazen na stanfordský seznam nejcitovanějších vědců světa v celoživotních kategoriích „behaviorální vědy“ a „ornitologie“; zůstal jsem v žebříčku ve všech každoročních aktualizacích od r. 2017, kdy hodnocení vzniklo. 

Sponzoruji:
- V ochranářské činnosti, včetně mecenášství, vidím velký smysl. Podporuji proto projekty ČSO, které jsem věnoval historicky nejvyšší celkový příspěvek od fyzické osoby (zatím 376 827,- Kč), včetně nejvyššího jednorázového příspěvku (111 111,- Kč v roce 2011 na Josefovské louky). Doufám, že váš příspěvek to brzy překoná! ;-)

Poslední přírůstky do birdlistu ČR

2023
- ibis hnědý (Plegadis falcinellus) - 6. 5. 2023, Záhlinické rybníky

2022
- ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) - 6. 9. 2022, Roudnice
- orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) - 5. 7. 2022, Kosteliska
- husa krátkozobá (Anser brachyrhynchus) - 12. 2. 2022, Ražice
- husa sněžní (Anser caerulescens) - 11. 2. 2022, Nová Ves u Chýnova (kategorie D)
- strnad rolní (Emberiza rustica) - 27. 1. 2022, Heřmanice

2021
- chaluha velká (Stercorarius skua) - 10. 11. 2021, Nechranice
- kulík hnědý (Charadrius morinellus) - 6. 9. 2021, Tvorovice
- mandelík hajní (Coracias garrulus) - 24. 8. 2021, Vyškov
- kulík pacifický (Pluvialis fulva) - 2. 8. 2021, Rzovák

2020
- berneška tmavá (Branta bernicla) - 2. 12. 2020, VDNM
- vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) - 5. 11. 2020, Jistebnické rybníky
- břehouš rudý (Limosa lapponica) - 5. 11. 2020, Jistebnické rybníky
- chaluha pomořanská (Stercorarius pomarinus) - 4. 10. 2020, Heřmanický rybník
- strnad severní (Calcarius lapponicus) - 2. 10. 2020, Červenohorské sedlo
- tetřev hlušec (Tetrao urogallus) - 29. 9. 2020, Šumava
- chaluha malá (Stercorarius longicaudus) - 9. 9. 2020, Rozkoš
- jespák skvrnitý (Calidris melanotos) - 9. 9. 2020, Sopřečský rybník
- kulík mořský (Charadrius alexandrinus) - 30. 8. 2020, Lednické rybníky
- chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) - 29. 8. 2020, Lednické rybníky
- špaček růžový (Pastor roseus) - 21. 8. 2020, Jistebnické rybníky
- slavík tmavý (Luscinia luscinia) - 8. 8. 2020, Sedélko
- bekasina větší (Gallinago media) - 26. 7. 2020, Bartošovický luh
- rybák severní (Thalasseus sandvicensis) - 22. 7. 2020, Rozkoš
- volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) - 18. 7. 2020, Lednické rybníky
- lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) - 18. 7. 2020, Lednické rybníky
- racek mořský (Larus marinus) - 18. 6. 2020, Lenešický rybník
- rákosník pokřovní (Acrocephalus dumetorum) - 16. 6. 2020, Olomouc - Tabulový vrch
- puštík bělavý (Strix uralensis) - 29. 5. 2020, Šumava
- jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) - 26. 5. 2020, Rozkoš
- kameňáček pestrý (Arenaria interpres) - 26. 5. 2020, Rozkoš
- rybák malý (Sternula albifrons) - 26. 5. 2020, Rozkoš
- jespák písečný (Calidris alba) - 25. 5. 2020, Tovačov
/- kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis) x kachnice bělohlavá - (Oxyura leucocephala) - 9. 5. 2020, Lednické rybníky; hybrid, tj. nepočítá se/
- vodouš malý (Xenus cinereus) - 9. 5. 2020, Lednické rybníky
- výreček malý (Otus scops) - 9. 5. 2020, Lednické rybníky
- moták stepní (Circus macrourus) - 28. 4. 2020, Dobřichov

2019 
- racek tříprstý (Rissa tridactyla) - 7. 11. 2019, Sopřečský rybník
- budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) - 30. 6. 2019, Jeseníky
- orel skalní (Aquila chrysaetos) - 2. 6. 2019, Oderské vrchy

2018
- labuť malá (Cygnus columbianus bewickii) - 7. 11. 2018, Moravičanské jezero
- racek velký (Larus ichthyaetus) - 27. 1. 2018, VDNM

2017
- budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) - 11. 10. 2017, Červenohorské sedlo
- ústřičník velký (Haematopus ostralegus) - 20. 8. 2017, VDNM
- rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) - 19. 7. 2017, Lednické rybníky

2016
- strnad malinký (Emberiza pusilla) - 29. 12. 2016, Citov
- strnad zahradní (Emberiza hortulana) - 22. 5. 2016, Milovice

2015
- dřemlík tundrový (Falco columbarius) - 13. 12. 2015, České středohoří
- orel křiklavý (Aquila pomarina) - 28. 3. 2015, Lednické rybníky

2014
- poštolka rudonohá (Falco vespertinus) - 6. 9. 2014, Břest
- linduška rudokrká (Anthus cervinus) - 6. 9. 2014, Břest
- slučka malá (Lymnocryptes minimus) - 22. 3. 2014, Lednické rybníky
- káně bělochvostá (Buteo rufinus) - 22. 3. 2014, Lednické rybníky

2013
- berneška velká (Branta canadensis) - 14. 12. 2013, VDNM
- lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicarius) - 2. 11. 2013, Tovačov

2012
- linduška úhorní (Anthus campestris) - 27. 5. 2012, České středohoří
- sýček obecný (Athene noctua) - 26. 5. 2012, České středohoří
- datlík tříprstý (Picoides tridactylus) - 21. 4. 2012, Šumava

2011
- konipas citronový (Motacilla citreola) - 17. 9. 2011, Lednické rybníky
- jespák rezavý (Calidris canutus) - 17. 9. 2011, Lednické rybníky
- rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) - 17. 9. 2011, VDNM 
- husice rezavá (Tadorna ferruginea) - 30. 7. 2011, Lednické rybníky
- pisila čáponohá (Himantopus himantopus) - 12. 7. 2011, Pastvisko u Lednice 
- orel královský (Aquila heliaca) - 30. 6. 2011, Soutok 
- volavka stříbřitá (Egretta garzetta) - 30. 6. 2011, Lanžhot 
- pěvuška podhorní (Prunella collaris) - 25. 6. 2011, Krkonoše 
- strakapoud bělohřbetý (Denrocopos leucotos) - 26. 5. 2011, Holý kopec, Chřiby 
- kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) - 26. 2. 2011, Salajka, Beskydy 
- berneška bělolící (Branta leucopsis) - 29. 1. 2011, Drnholec 

2010
- konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) - 18. 12. 2010, VDNM 
- labuť zpěvná (Cygnus cygnus) - 3. 6. 2010, Tovačov
- husice nilská (Alopochen aegyptiacus) - 25. 4. 2010, Tovačov 
- zedníček skalní (Tichodroma muraria) - 7. 2. 2010, Pálava

2009
- kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) - 30. 10. 2009, Chomoutov
- berneška rudokrká (Branta ruficollis) - 14. 2. 2009, Drnholec

Nejzajímavějsí pozorování ČR

Čím novější, tím samozřejmě zajímavější (běžnější druhy už jsem viděl dřív, jak jinak :-) ). Takže viz „Poslední přírůstky“.
Nejvíc si cením těchto pozorování (většinou co-self-foundů; twitche nepočítám vůbec):
- 1. a dosud jediný důkaz odmítání mláďat kukačky obecné hostitelem vůbec (2003) (jediný český ptačí objev citovaný v hlavní oborové učebnici i v dějinách moderní ornitologie)
- 1. prokázané hnízdění výrečka malého ve městě v ČR (a 2. celkově) (2021)
- 1. vodouš žlutonohý pro ČR (2020)
- 1. prokázané hnízdění slavíka modráčka na Vysočině (1991)
- 1. potáplice lední pro ČR od r. 1987 (vznik Faunistické komise) (1994)
- 7. strnad severní pro ČR (2020)
- 8. racek šedý pro ČR (2002)
- 14. keptuška stepní pro ČR (2021)
- 23. kulík mořský pro ČR (2020)

Nejzajímavějsí pozorování WP

Lelek núbijský, buřňák makaronéský, buřňáček běločelý a buřňáček madeirský - jediné záznamy členy klubu.
Moje nejcennější pozorování jsou ale skoro všechna mimo Evropu/WP (vše vlastní nálezy, něco i se spolupozorovateli; twitche jsem mimo ČR nezkusil):
- 1. dokumentace „second-hand parazitismu“ u ptáků na světě (Finsko, 2013) 
- 1. nález hnízda háčkozobce černohrdlého (Peru, 2011) 
- 1. dokumentace žadonění kukačky Cacomantis sepulcralis (Singapur, 2007)
- 1. fotodokumentace mláděte pitule jednobarvé (Peru, 2011)
- 1. fotodokumentace mláděte drozdíka hnědavého (Kamerun, 2013)
- 1. záznam rybáka černého pro Botswanu (2018)
- 1. záznam zobouna afrického pro KwaZulu-Natal za poslední půl století (JAR, 2016)
- 2. záznam lelka bělokřídlého pro Bolívii (2003)
- 4. záznam tereje červenonohého pro Omán (2018)
- 17. záznam kulíka většího pro Holandsko (2021)

Vybavení

Meopta 10 x 42 a stativák MeoStar S2 (na gimbalové hlavě).

Oblíbění ptáci nebo skupiny
Neotropičtí opeřenci, především pitule, mravenčíci a příbuzní „suboscinní“ pěvci; cokoli neobvyklého svou ekologií a chováním.
Oblíbené lokality

Andorra, Antarktida, Argentina (6x), Austrálie (3x), Belgie, Belize, Bolívie, Botswana, Brazílie (4x), Bulharsko, Černá Hora, Čína (2x), Dánsko, Ekvádor (2x), Estonsko (5x), Falklandy, Finsko (11x), Francie (6x), Gibraltar, Guatemala (3x), Holandsko (4x), Honduras, Chile (jen oceán), Chorvatsko (8x), Indie (2x), Indonésie (2x), Írán, Irsko, Island, Itálie (4x), Izrael (3x), Jihoafrická republika, Jižní Georgie, Jižní Shetlandy, Jordánsko (jen krátce), Kamerun, Kanada, Kanárské ostrovy (2x), Kolumbie, Korsika, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Lesotho, Lichtenštejnsko, Litva (6x), Lotyšsko (6x), Madagaskar, Maďarsko (7x), Malajsie (8x), Maroko, Mexiko (8x), Monako, Německo (6x), Norsko (5x), Nový Zéland (3x), Omán, Peru, Polsko (20+x), Portugalsko (2x), Rakousko (7x), Rumunsko, Rusko, Řecko (3x), Singapur (6x), Slovinsko (4x), Svazijsko (eSwatini), Španělsko (9x), Švédsko (2x), Švýcarsko (3x), Tahiti, Turecko (2x), Uruguay, USA (2x), Velká Británie (3x), Venezuela, Zimbabwe. 

Články o některých z těchto cest a termíny promítání najdete na: http://tomasgrim.com/

Odkazy
https://ebird.org/ml/profile/MTQwODEwMQ/world
Mapa