V případě druhového i geografického vymezení této doplňkové kategorie (greater WP, gWP) sloužila za zdroj informací publikace Birds of Europe, North Africa and the Middle East (An Annotated Checklist) od Dominica Mitchella (2017).

gWP mapa

Podrobné vymezení hranic je následující: Severně ohraničuje danou oblast 82° severní šířky. Zahrnuta je tedy Nová Země, celé souostroví Země Františka Josefa a Špicberky. Na západě jde dále hranice po 10°západní délky k jihu k Severnímu polárnímu kruhu. Grónsko zůstává nezahrnuto, ale ostrov Jan Mayen se nachází uvnitř dané oblasti. Hranice následně kopíruje Severní polární kruh směrem k západu a prochází severně od Islandu jeho teritoriálními vodami (12 námořních mil od pobřeží). Na 30° západní délky se stáčí k jihu k Azorám s drobným výběžkem k západu pokrývajícím Corvo, Flores a okolní teritoriální vody tohoto souostroví. Dále jde opět po 30°západní délky k jihu až ke 14° severní šířky, kde pokračuje k východu po 20°západní délky a opět se stáčí k severu až na 19°severní šířky. Díky tomu se ocitají uvnitř oblasti Kapverdské ostrovy. Následně běží hranice k východu směrem k pobřeží Mauritánie. Severně od ní je zahrnut ostrov Banc d´Arguin, ale sousední pevninské pobřeží nikoliv. Hranice zde leží uprostřed mezi nimi v místech, kam sahá moře při odlivu. Od pobřeží Mauritánie směřuje hranice východně po 20°severní šířky do vnitrozemí, protíná jižní Saharu po severní Čad. Tím je zahrnut Hoggar, nikoli však jižní cíp Alžírska a Aïr Massif v severozápadním Nigeru. V severním Čadu mezi 16°a 20° východní délky uhýbá hranice více k jihu, zahrnuje Tibetsi, ale ne Ennedi a dále pokračuje opět k východu po 20°severní šířky k hranici mezi Libyi a Súdánem a po ní pak severně k hranici s Egyptem. Hranice dané oblasti pak kopíruje státní hranici východně po 22° severní šířky až po Gebel Elba, kde na 34°východní délky pokračuje k severovýchodu. Mimo tedy zůstává egyptské území pod správou Súdánu. Následně hranice sahá přibližně na 22°severní šířky k Rudému moři. K území širšího západního Palearktu patří pak celý Arabský poloostrov a Irán. Východní hranice dané oblasti jde na severu od Karského moře východně od Nové Země. Její severovýchodní cíp tedy představuje nejvýchodnější bod Evropy. Následně pokračuje k jihu podél pohoří Ural (kopíruje správní hranici) až k 58°30´severní šířky a odtud jde po volné přímce k bodu umístěnému asi 50 km východně od Jekatěrinburku. Dále pokračuje opět po volné přímce k pramenům řeky Ural jižně od města Zlatoust a dále k jihu podél řeky Ural až ke Kaspickému moři. Zahrnuta je tedy evropská část západního Kazachstánu. Přes Kaspické moře pokračuje k jihu přibližně uprostřed mezi západním a východním pobřežím až k hranici mezi Iránem a Turkmenistánem na jihovýchodě.

Literatura: Mitchell, Dominic (2017). Birds of Europe, North Africa and the Middle East. An Annotated Checklist. Lynx Editions.