Při kontrole PR Nový rybník u obce Líně, okr. PS, kvadrát 6345 http://birdwatcher.cz/novy_rybnik.html dne 29. 4. 2012 jsem si mezi zde hnízdícími racky chechtavými hned všimnul malého drobného neposedného ptáka, který velmi živě neustále popojížděl po hladině. Hned jsem věděl, že to je lyskonoh, nebyl jsem si ale úplně jist druhovým určením.