Česká společnost ornitologická vyhlásila Ptákem roku 2012 tetřeva hlušce. Proto v tomto roce vyšlo hned několik článků o tomto vzácném horském druhu ptáka. Ve většině článků je stále zmiňován výskyt tetřeva v Beskydech, Krušných horách, Krkonoších, Jeseníkách, na Šumavě i jinde. Skutečnost je ale podle mého méně optimistická.

Zpracoval Jiří Šafránek,
za vydatného přispění Zdeňka Němečka, Jiřího Němčíka a dalších pozorovatelů, kteří zveřejňují svá pozorování na Birds.cz

Článek s tímto názvem vyšel v časopise Panurus 2009, kde jsem popsal svoje zkušenosti s tímto na naše poměry neobvyklým až exotickým druhem. Jeho text uvádím následně téměř beze změn.

Budníček zelený patří bezesporu mezi naše nejvzácnější pěvce. Poprvé byl u nás pozorován 19.-22.5.1963 u Polné na Českomoravské vrchovině a teprve od roku 1978 je jeho výskyt pravidelnější, ale ne každoroční. Česká republika spolu se Slovenskem leží na jihozápadním okraji evropského hnízdního areálu, a proto počty protahujících i hnízdících ptáků rok od roku kolísají.

O tom, že je u nás ve středu Evropy považován výskyt volavky vlasaté za velmi ojedinělý a výjimečný není jistě pochyb. Stačí se podívat na stránky Faunistické komise ČR, kde je zdokumentováno 35 výskytů volavky vlasaté v ČR od roku 1951 do loňského roku. Z uvedené statistiky FK je patrné, že v Záhlinicích na Kroměřížsku byla naposledy pozorována před deseti lety v dubnu 2002. Sám jsem měl to štěstí, že jsem tam tenkrát byl a zkušení ornitologové mi ji ukázali.