racek leucismus 161xLeucismus je porucha, která se projevuje sníženou pigmentací na části nebo na celém těle živočicha. Na rozdíl od albinismu nemají leucističtí jedinci červené oči, ale modré nebo šedé. Leucismus se vyskytuje vzácně u plazů, ptáků i u savců, ale když už se vyskytne, tak takového jedince nelze přehlédnout. Živočich postižený touto poruchou je nápadnější a předpokládá se, že brzy stane obětí predátorů. Často je napadán i zástupci svého druhu.