Naše řady rozšířil další amatérský birdwatcher Pavel Šmejkal. Buďte vítán!

Máme tu dalšího nového člena klubu - Martina Došlého. Těším se na společné setkání v terénu.

Rád bych tímto uvítal dva nové členy našeho klubu známé z mnoha pozorování publikovaných na webu birds.cz.

Pokud začnete jako první ze svých checklistů vyplňovat ČR Life List, tak v seznamu druhů přibylo zatrhávací políčko WP Life List. Všechny druhy zatržené v tomto políčku by se Vám automaticky měly objevit v seznamu pro západní Palearkt. Ubude tak dvojího vyplňování seznamů a zmenší se počet nechtěných chyb.

V sekci CBC a pravém menu Další údaje fungují první dvě položky jako odkaz na úplný jmenný seznam všech druhů pozorovaných soutěžícími v ČR a WP. Tyto seznamy mohou sloužit i jako kontrola překlepů a chyb v checklistech soutěžících. Příklad: V seznamu všech druhů pozorovaných soutěžícími v ČR jsem našel pěvušku horskou. Když jsem ji pak dal vyhledat (sekce CBC, pravé menu Další údaje, poslední položka Hledání podle druhu), tak mi to našlo Jardu Závoru jako autora pozorování. Jde evidentně o překlep, který mohu opravit.