Tradiční akce, kterou pořádá každoročně Klub 300. Účastníci sledují za úsvitu ranní rozlet hus na hrázi Vodního díla Nové Mlýny a podle možností se za husami vypraví do polí, kde v husích hejnech vyhledávají vzácné zatoulance, jako jsou např. bernešky bělolící nebo rudokrké. Podle situace je výprava doplněna i o návštěvu dalších lokalit. Podmínkou je vlastní motorové vozidlo, protože jednotlivé lokality jsou rozptýleny po větším území. Doba srazu bude upřesněna.

Exkurzi povede: Jiří Šafránek (mob.: 606 324 763, e-mail:) s některým z místních znalců. 

Pěkný den všem,

 
rád bych Vám tímto připomněl blížící se termín a místo konání setkání Klubu 300 v tomto roce.
Jedná se o víkend 16.-18.5.2014 a setkání se uskuteční v Novohradských horách. Prozatím
jsme střídali moravské a české lokality a po loňském Strachotínu to opět vychází do Čech.
Základnou by nám měl být táborový komplex Dálavy (http://dalava.webpark.cz/vstup.htm).
Podrobnosti k plánovanému programu sepsal níže Jarda Závora. Možná bychom se 
tentokrát mohli více věnovat i společenské části akce a dát větší prostor příspěvkům účastníků
- promítání z cest apod. Zajímavostí bude pomoc při nočním monitoringu chřástala polního.
 
Těším se na Vás.
S pozdravem
Robert Doležal

Podrobnosti od Jardy Závory: 

Ahoj všem z českého Jihu. Dost dlouho jsem váhal, zda jižní Čechy ještě nabízet(ostatně, o nich se ví skoro všechno),nakonec jsem přece jen došel k názoru, že klub může udělat pro poznání této v poslední době na informace nepříliš bohaté krajině mnoho.Základnu si prosím prohlédněte  na WEBu z přiloženého odkazu.


1. Základna je vzdálená od nejbližší civilizace  4-5 km, po cestě více a proto je obtížně dosažitelná veřejnou dopravou. Je to však velice milé a tiché prostředí s horskou říčkou Černá. S přilehlými nivními loukami hlubokým lesem. Přístup je po cestě, kde nijak neutrpí auta (1,5km od státní silnice) s horským rybníkem v blízkosti.


1a. Přístupy ze západu a ze severu jsou přes CB. Východní přístupy jsou přes CB nebo Třeboň, jižní pak přes Horní Rakousy. Lokalita leží do 15 km od st. hranice uvnitř hvozdu. Kapacita je dostatečná a vejdeme se v pohodě. Pokud to ale většina sklopí, komorní atmosféra bude nezapomenutelná. Cena je VELMI mírná, hygiena a prostředí odpovídá charakteru základny a tím je na vysoké úrovni. El. proud (střídavý) je přítomen. Promítač zajistíme pokud ho někdo nemáte doma a přivezli byste.


2. V okolí se nabízejí biotopy charakteristické pro Šumavu ale v nižší výškové expozici. Budu k tomu postupně dávat na konferu materiály tak, aby bylo jasné co bylo zjištěno a jaká je historie.


3. Program si upřesníme v návaznosti na počasí a v pátek si jej neformálně dohodneme. V plánu je denní návštěva nejzajímavějších míst NH, noční monitoring chřástalů polních s odchytem a názornou demonstrací odchycených zvířat.


4. To, co napsal Dodin o zábavě a poučení a obrazové výměně názorů.


5. Doufám že to bude velmi neobvyklé a prostředí pro mnohé nové a obohacující. Musel jsem hodně přemlouvat, aby nám to půčili.


S úctou JardaZ

V sekci "pozorování" nyní naleznete nový modul výstupů dat z avifaunistické databáze ČSO upravený pro Klub 300 Tomášem Telenským. Novinkou je mapový výstup a galerie. Tento modul byl zprovozněn na objednávku ČSO a z jejích prostředků. Jde o jistou reciprocitu a provázanost. Faunistická databáze funguje mimo jiné díky příspěvkům jejích uživatelů, tedy i členů Klubu 300, kteří svými finančními dary vlastně podpořili i tvorbu zmíněného modulu.

Jirka Polčák je prvním členem Klubu 300, který pokořil onu magickou hranici tří set druhů ptáků pozorovaných v naší přírodě. Na tohle prvenství má nárok již delší dobu, protože mu nebyl započítáván ibis posvátný, kterého Jirka a další pozorovatelé viděli v Tovačově již v říjnu 2001. Jedná se o pozorování figurující v kategorii C, tedy o pozorování započitatelné. Poslením, třístým druhem, který si Jirka připsal do svého českého lifelistu, se stala potáplice žlutozobá z Novomlýnských nádrží. Gratuluji a smekám.

Chtĕl bych jen vsechny ptáčkaře upozornit na zajímavou lokalitu mezi obcí Hostín u Vojkovic, Bukol a Vojkovice na Mĕlnicku. Při červnové povodni zde byla rozlitá Vltava. V průlezích a terénních depresích na obilných a řepkových a chřestových polích je stále voda, kde se zdržují různé druhy ptáků. Osobnĕ jsem pozoroval 27 čápů černých, min. 13 bílých, 13 kolih velkých a na přeletu jsem vedle sebe vidĕl volavku bílou a dvĕ volavky stříbřité. Protože jde o pomĕrnĕ otevřenou krajinu, tak je to spíš na stativák, který jsem tentokrát sebou nemĕl. 

Přeji Vám zajímavá pozorování

Vláďa Toman