V sekci "pozorování" nyní naleznete nový modul výstupů dat z avifaunistické databáze ČSO upravený pro Klub 300 Tomášem Telenským. Novinkou je mapový výstup a galerie. Tento modul byl zprovozněn na objednávku ČSO a z jejích prostředků. Jde o jistou reciprocitu a provázanost. Faunistická databáze funguje mimo jiné díky příspěvkům jejích uživatelů, tedy i členů Klubu 300, kteří svými finančními dary vlastně podpořili i tvorbu zmíněného modulu.

Jirka Polčák je prvním členem Klubu 300, který pokořil onu magickou hranici tří set druhů ptáků pozorovaných v naší přírodě. Na tohle prvenství má nárok již delší dobu, protože mu nebyl započítáván ibis posvátný, kterého Jirka a další pozorovatelé viděli v Tovačově již v říjnu 2001. Jedná se o pozorování figurující v kategorii C, tedy o pozorování započitatelné. Poslením, třístým druhem, který si Jirka připsal do svého českého lifelistu, se stala potáplice žlutozobá z Novomlýnských nádrží. Gratuluji a smekám.

Chtĕl bych jen vsechny ptáčkaře upozornit na zajímavou lokalitu mezi obcí Hostín u Vojkovic, Bukol a Vojkovice na Mĕlnicku. Při červnové povodni zde byla rozlitá Vltava. V průlezích a terénních depresích na obilných a řepkových a chřestových polích je stále voda, kde se zdržují různé druhy ptáků. Osobnĕ jsem pozoroval 27 čápů černých, min. 13 bílých, 13 kolih velkých a na přeletu jsem vedle sebe vidĕl volavku bílou a dvĕ volavky stříbřité. Protože jde o pomĕrnĕ otevřenou krajinu, tak je to spíš na stativák, který jsem tentokrát sebou nemĕl. 

Přeji Vám zajímavá pozorování

Vláďa Toman

Sekce "pozorování" přejatá z avifaunistické databáze ČSO má nyní výstup vytvořený podle požadavků Klubu300. Každému druhu byla podle četnosti jeho pozorování v ČR přiřazena kategorie (kód) s tím, že jeho nejvyšší hodnoty (4-6) patří druhům nejvzácnějším. V současné době se v této tabulce zobrazují nejatraktivnější druhy s barevným zvýrazněním odpovídajícím jejich kategorii (4-6). V nejbližší době budou ještě provedeny změny v zařazení některých druhů na základě seznamu, který jsem konzultoval s Martinem Vavříkem. Kategorie byly vylišeny podle obdobných kritérií, která používá ABA (American Birding Assiciation) a jsou uvedeny níže.

kody legenda

V úterý večer jsem se vracel z Hlohovce, přes polní asfaltku do Sedlece. Krásná noc, na kraji Sedlece jsem jen náhodně zkusil písknout na výrečka - a on se ozval ! Od topolů na severním břehu. Při bližším přiblížení jsme si potom povídali přes 15 min :-) Výskyt ověřil včera i V. Vyhnálek, který mi poslal zprávu o min. 2, spíše ale 3 jedincích. No a další výskyt nám byl hlášen od Příbrami ...

 Že by i hnízdění ??? Asi ano ...

Jožka