V sekci CBC a pravém menu Další údaje fungují první dvě položky jako odkaz na úplný jmenný seznam všech druhů pozorovaných soutěžícími v ČR a WP. Tyto seznamy mohou sloužit i jako kontrola překlepů a chyb v checklistech soutěžících. Příklad: V seznamu všech druhů pozorovaných soutěžícími v ČR jsem našel pěvušku horskou. Když jsem ji pak dal vyhledat (sekce CBC, pravé menu Další údaje, poslední položka Hledání podle druhu), tak mi to našlo Jardu Závoru jako autora pozorování. Jde evidentně o překlep, který mohu opravit.

V sekci CBC a pravém menu CBC ranking přibyla nová kategorie World Life List, tedy absolutní počet druhů, který má pozorovatel ve světě. Tato kategorie se vyplňuje po přihlášení, kdy v menu uživatele naleznete položku se stejným názvem. V tomto případě se nevyplňují jednotlivé druhy, ale jen výsledná suma plus poznámka, kde můžete uvést poslední navštívené země a pozorované druhy.

Ode dneška 30. 5. 2012 funguje na www.birds.cz/avif nový filtr pro pozorování jednotlivých ptačích druhů. Dojde k drastické redukci tzv. neobvyklých pozorování. Došlo k odstranění těch největších omylů, kdy mezi neobvyklá pozorování byla řazena pozorování např. vodouše bahenního nebo cvrčilky zelené. K změnám bohužel nedochází zpětně, platí pouze pro pozorování zadávaná od dneška. Budu se dále snažit o změnu barevného podbarvení obyčejných, zajímavých a neobvyklých pozorování. Odstíny šedé, které jsou používány dnes, se od sebe liší jen nepatrně.

 

Libor Schröpfer, 30. 5. 2012, 19:20 hod.

cvbh

Ve vyplňování lifelistu WP byla nalezena chyba. V databázi byl špatně naimportován seznam ptáků WP a docházelo k vytváření duplicitních položek. Zkontrolujte si prosím Vaše Lifelisty WP jestli jsou v pořádku.