Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
19.5.2019 Evžen Petřík Strnad luční (Emberiza calandra)
15.5.2019 Milan Janoušek Chřástal malý (Porzana parva)
15.5.2019 Milan Janoušek Pisila čáponohá (Himantopus himantopus)
15.5.2019 Bohuslav Petřík Lejsek malý (Ficedula parva)
14.5.2019 Libor Schröpfer Moták stepní (Circus macrourus)
11.5.2019 Tomáš Oplocký Moták stepní (Circus macrourus)
11.5.2019 Tomáš Oplocký Puštík bělavý (Strix uralensis)
11.5.2019 Karel Šimeček Moták stepní (Circus macrourus)
11.5.2019 Evžen Petřík Racek malý (Hydrocoloeus minutus)
11.5.2019 Evžen Petřík Pěnice slavíková (Sylvia borin)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
17.5.2019 Tomáš Grim Pěnkava kanárská (Fringilla polatzeki)
15.5.2019 Tomáš Grim Faeton červenozobý (Phaethon aethereus)
15.5.2019 Bohuslav Petřík Lejsek malý (Ficedula parva)
15.5.2019 Tomáš Grim Drop obojkový (Chlamydotis undulata)
15.5.2019 Tomáš Grim Bramborníček kanárský (Saxicola dacotiae)
14.5.2019 Libor Schröpfer Moták stepní (Circus macrourus)
14.5.2019 Tomáš Grim Buřňáček běločelý (Pelagodroma marina)
14.5.2019 Tomáš Grim Buřňák makaronéský (Puffinus baroli)
14.5.2019 Tomáš Grim Buřňák Bulwerův (Bulweria bulwerii)
12.5.2019 Jenda Havránek Strnad pustinný (Emberiza buchanani)
ČR Year List - 2019
Datum Pozorovatel Druh
20.5.2019 Ondřej Boháč Chřástal polní (Crex crex)
20.5.2019 Ondřej Boháč Racek malý (Hydrocoloeus minutus)
20.5.2019 Ondřej Boháč Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
20.5.2019 Ondřej Boháč Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
20.5.2019 Ondřej Boháč Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
20.5.2019 Ondřej Boháč Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
20.5.2019 Ondřej Boháč Lejsek šedý (Muscicapa striata)
20.5.2019 Ondřej Boháč Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)
20.5.2019 Radek Holiš Včelojed lesní (Pernis apivorus)
20.5.2019 Radek Holiš Luňák hnědý (Milvus migrans)
WP Year List - 2019
Datum Pozorovatel Druh
20.5.2019 Ondřej Boháč Chřástal polní (Crex crex)
20.5.2019 Ondřej Boháč Racek malý (Hydrocoloeus minutus)
20.5.2019 Ondřej Boháč Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
20.5.2019 Ondřej Boháč Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
20.5.2019 Ondřej Boháč Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
20.5.2019 Ondřej Boháč Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
20.5.2019 Ondřej Boháč Lejsek šedý (Muscicapa striata)
20.5.2019 Ondřej Boháč Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)
20.5.2019 Radek Holiš Včelojed lesní (Pernis apivorus)
20.5.2019 Radek Holiš Luňák hnědý (Milvus migrans)