Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
20.3.2023 Petr Krupička Berneška bělolící (Branta leucopsis)
20.3.2023 Petr Krupička Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
19.3.2023 Jakub Strýček Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
19.3.2023 Jakub Strýček Labuť velká (Cygnus olor)
19.3.2023 Jakub Strýček Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
19.3.2023 Jakub Strýček Bažant obecný (Phasianus colchicus)
19.3.2023 Jakub Strýček Koroptev polní (Perdix perdix)
19.3.2023 Jakub Strýček Křepelka polní (Coturnix coturnix)
19.3.2023 Jakub Strýček Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
19.3.2023 Jakub Strýček Volavka popelavá (Ardea cinerea)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
21.3.2023 Robert Doležal Polák vlnkovaný (Aythya affinis)
21.3.2023 Robert Doležal Faeton vlnkovaný (Phaethon aethereus)
21.3.2023 Robert Doležal Drop hřívnatý (Chlamydotis undulata)
21.3.2023 Robert Doležal Hrdlička chechtavá (Streptopelia riseogrisea)
21.3.2023 Robert Doležal Rorýs jednobarvý (Apus unicolor)
21.3.2023 Robert Doležal Bramborníček kanárský (Saxicola dacotiae)
21.3.2023 Robert Doležal Linduška kanárská (Anthus berthelotii)
20.3.2023 Petr Krupička Berneška bělolící (Branta leucopsis)
20.3.2023 Petr Krupička Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
19.3.2023 Ivana Ebrová Drozd rezavokřídlý (Turdus eunomus)
ČR Year List - 2023
Datum Pozorovatel Druh
24.3.2023 Zdeněk Souček Lžičák pestrý (Anas clypeata)
24.3.2023 Zdeněk Souček Čírka modrá (Anas querquedula)
24.3.2023 Zdeněk Souček Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
24.3.2023 Zdeněk Souček Slavík modráček (Luscinia svecica)
24.3.2023 Jiří Šírek Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
23.3.2023 Václav John Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
23.3.2023 Václav John Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
23.3.2023 Emil Janeček Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
23.3.2023 Emil Janeček Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)
23.3.2023 Tomáš Kedzior Čírka modrá (Anas querquedula)
WP Year List - 2023
Datum Pozorovatel Druh
24.3.2023 Zdeněk Souček Lžičák pestrý (Anas clypeata)
24.3.2023 Zdeněk Souček Čírka modrá (Anas querquedula)
24.3.2023 Zdeněk Souček Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
24.3.2023 Zdeněk Souček Slavík modráček (Luscinia svecica)
23.3.2023 Václav John Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
23.3.2023 Václav John Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
23.3.2023 Jiří Mach Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
23.3.2023 Jiří Mach Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
23.3.2023 Zdeněk Souček Husice liščí (Tadorna tadorna)
23.3.2023 Zdeněk Souček Kolpík bílý (Platalea leucorodia)