Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
26.2.2020 Radek Potopalský Čečetka zimní (Acanthis flammea)
25.2.2020 Martin Ouška Moták pilich (Circus cyaneus)
25.2.2020 Martin Ouška Káně rousná (Buteo lagopus)
25.2.2020 Martin Ouška Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
25.2.2020 Martin Ouška Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
25.2.2020 Martin Ouška Skřivan polní (Alauda arvensis)
25.2.2020 Martin Ouška Konopka obecná (Linaria cannabina)
24.2.2020 Jáchym Tesařík Puštík bělavý (Strix uralensis)
23.2.2020 Vladimír Duda Husa malá (Anser erythropus)
23.2.2020 Vladimír Duda Ostralka štíhlá (Anas acuta)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
26.2.2020 Lukáš Brezniak Vrabec italský (Passer italiae)
26.2.2020 Radek Potopalský Čečetka zimní (Acanthis flammea)
25.2.2020 František Kopecký Včelojed chocholatý (Pernis ptilorhynchus)
25.2.2020 František Kopecký Kulík větší (Charadrius leschenaultii)
25.2.2020 František Kopecký Pěvec černý (Cercotrichas podobe)
25.2.2020 František Kopecký Hýl plavý (Carpodacus synoicus)
25.2.2020 Robert Doležal Včelojed chocholatý (Pernis ptilorhynchus)
25.2.2020 Robert Doležal Kulík větší (Charadrius leschenaultii)
25.2.2020 Robert Doležal Pěvec černý (Cercotrichas podobe)
25.2.2020 Robert Doležal Stříbrozobka malabarská (Euodice malabarica)
ČR Year List - 2020
Datum Pozorovatel Druh
26.2.2020 Libor Schröpfer Sluka lesní (Scolopax rusticola)
26.2.2020 Tomáš Baldrián Koroptev polní (Perdix perdix)
26.2.2020 Jiří Rubeš Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
26.2.2020 Jiří Rubeš Holub hřivnáč (Columba palumbus)
26.2.2020 Jiří Rubeš Skřivan polní (Alauda arvensis)
26.2.2020 Jiří Rubeš Zvonek zelený (Chloris chloris)
26.2.2020 Jiří Rubeš Konopka obecná (Linaria cannabina)
26.2.2020 Jiří Rubeš Strnad luční (Emberiza calandra)
26.2.2020 Jiří Rubeš Strnad obecný (Emberiza citrinella)
25.2.2020 Jiří Šírek Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
WP Year List - 2020
Datum Pozorovatel Druh
26.2.2020 Robert Javorský Břehule světlehnědá (Ptyonoprogne obsoleta)
26.2.2020 Robert Javorský Budníček menší (Phylloscopus collybita)
26.2.2020 Robert Javorský Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
26.2.2020 Robert Javorský Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
26.2.2020 Robert Javorský Skalník modrý (Monticola solitarius)
26.2.2020 Robert Javorský Bělořit plavý (Oenanthe isabellina)
26.2.2020 Robert Javorský Bělořit pouštní (Oenanthe deserti)
26.2.2020 Robert Javorský Vrabec pokřovní (Passer hispaniolensis)
26.2.2020 Robert Javorský Rybařík jižní (Ceryle rudis)
26.2.2020 Robert Javorský Dudek chocholatý (Upupa epops)