Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
31.3.2020 Jiří Malina Chřástal malý (Porzana parva)
30.3.2020 Aleš Marek Chřástal malý (Porzana parva)
29.3.2020 Lenka Křížová Chřástal malý (Porzana parva)
28.3.2020 Bohuslav Petřík Berneška velká (Branta canadensis)
28.3.2020 Radek Potopalský Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
26.3.2020 Jiří Lehký Polák malý (Aythya nyroca)
26.3.2020 Lukáš Brezniak Racek žlutonohý (Larus fuscus)
25.3.2020 Jiří Lehký Ústřičník velký (Haematopus ostralegus)
23.3.2020 Daniel Benák Slučka malá (Lymnocryptes minimus)
23.3.2020 Zdeněk Abrahámek Drop malý (Tetrax tetrax)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
31.3.2020 Jiří Malina Chřástal malý (Porzana parva)
30.3.2020 Aleš Marek Chřástal malý (Porzana parva)
29.3.2020 Lenka Křížová Chřástal malý (Porzana parva)
28.3.2020 Robert Javorský Chřástal malý (Porzana parva)
28.3.2020 Radek Potopalský Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
26.3.2020 Jiří Lehký Polák malý (Aythya nyroca)
26.3.2020 Jiří Lehký Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus)
25.3.2020 Jiří Lehký Chocholouš obecný (Galerida cristata)
23.3.2020 Daniel Benák Slučka malá (Lymnocryptes minimus)
22.3.2020 Jan Studecký Drop malý (Tetrax tetrax)
ČR Year List - 2020
Datum Pozorovatel Druh
1.4.2020 Tomáš Baldrián Konipas luční (Motacilla flava)
1.4.2020 Martin Vavřík Sýček obecný (Athene noctua)
31.3.2020 Michal Staněk Čáp bílý (Ciconia ciconia)
31.3.2020 Michal Staněk Kulík říční (Charadrius dubius)
31.3.2020 Michal Staněk Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
31.3.2020 Jiří Šírek Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
31.3.2020 Štěpán Vidner Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)
31.3.2020 Štěpán Vidner Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla)
31.3.2020 Tomáš Baldrián Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
31.3.2020 Tomáš Baldrián Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
WP Year List - 2020
Datum Pozorovatel Druh
1.4.2020 Martin Vavřík Sýček obecný (Athene noctua)
31.3.2020 Michal Staněk Čáp bílý (Ciconia ciconia)
31.3.2020 Michal Staněk Kulík říční (Charadrius dubius)
31.3.2020 Michal Staněk Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
31.3.2020 Dušan Řezáč Linduška lesní (Anthus trivialis)
31.3.2020 Dušan Řezáč Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
31.3.2020 Dušan Řezáč Čírka obecná (Anas crecca)
31.3.2020 Dušan Řezáč Polák velký (Aythya ferina)
31.3.2020 Dušan Řezáč Polák chocholačka (Aythya fuligula)
31.3.2020 Dušan Řezáč Hohol severní (Bucephala clangula)