Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
24.3.2019 Jan Procházka Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
24.3.2019 Jan Procházka Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
24.3.2019 Jan Procházka Puštík obecný (Strix aluco)
24.3.2019 Jan Procházka Konipas bílý (Motacilla alba)
24.3.2019 Jaroslav Zeman Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
24.3.2019 Milan Málek Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
24.3.2019 Tomáš Oplocký Bažant královský (Syrmaticus reevesii)
24.3.2019 Tomáš Oplocký Sýček obecný (Athene noctua)
22.3.2019 Robert Doležal Sýček obecný (Athene noctua)
19.3.2019 Milan Málek Polák malý (Aythya nyroca)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
24.3.2019 Jan Procházka Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
24.3.2019 Jan Procházka Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
24.3.2019 Jan Procházka Puštík obecný (Strix aluco)
24.3.2019 Jan Procházka Konipas bílý (Motacilla alba)
24.3.2019 Jaroslav Zeman Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
24.3.2019 Milan Málek Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
24.3.2019 Tomáš Oplocký Bažant královský (Syrmaticus reevesii)
24.3.2019 Tomáš Oplocký Sýček obecný (Athene noctua)
23.3.2019 Zdeněk Souček Orebice berberská (Alectoris barbara)
23.3.2019 Zdeněk Souček Holub vavřínový (Columba junoniae)
ČR Year List - 2019
Datum Pozorovatel Druh
25.3.2019 Pavel Petřík Čírka modrá (Anas querquedula)
25.3.2019 Pavel Petřík Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
25.3.2019 Pavel Petřík Čáp bílý (Ciconia ciconia)
25.3.2019 Pavel Petřík Moták pochop (Circus aeruginosus)
25.3.2019 Pavel Petřík Luňák hnědý (Milvus migrans)
25.3.2019 Pavel Petřík Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
25.3.2019 Pavel Petřík Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
25.3.2019 Pavel Petřík Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
25.3.2019 Pavel Petřík Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
25.3.2019 Pavel Petřík Budníček menší (Phylloscopus collybita)
WP Year List - 2019
Datum Pozorovatel Druh
25.3.2019 Pavel Shromáždil Čírka modrá (Anas querquedula)
25.3.2019 Pavel Shromáždil Čáp bílý (Ciconia ciconia)
25.3.2019 Pavel Shromáždil Luňák hnědý (Milvus migrans)
25.3.2019 Pavel Shromáždil Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
25.3.2019 Pavel Shromáždil Kulík říční (Charadrius dubius)
25.3.2019 Pavel Shromáždil Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
25.3.2019 Pavel Shromáždil Jespák bojovný (Calidris pugnax)
25.3.2019 Pavel Shromáždil Strakapoud malý (Dryobates minor)
25.3.2019 Pavel Shromáždil Žluna šedá (Picus canus)
25.3.2019 Pavel Shromáždil Brhlík lesní (Sitta europaea)