Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
3.2.2023 Pavel Kunetek Racek mořský (Larus marinus)
3.2.2023 Pavel Kunetek Kalous pustovka (Asio flammeus)
30.1.2023 Petr Zátopek Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
29.1.2023 Robert Javorský Potápka rudokrká (Podiceps grisegena)
29.1.2023 Robert Javorský Racek mořský (Larus marinus)
29.1.2023 Lukáš Brezniak Racek mořský (Larus marinus)
21.1.2023 Patrik Spáčil Labuť malá (Cygnus columbianus)
21.1.2023 Patrik Spáčil Husice rezavá (Tadorna ferruginea)
16.1.2023 Vladimír Volf Husa malá (Anser erythropus)
14.1.2023 Jakub Hrdlička Racek mořský (Larus marinus)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
3.2.2023 Pavel Kunetek Racek mořský (Larus marinus)
3.2.2023 Pavel Kunetek Kalous pustovka (Asio flammeus)
29.1.2023 Robert Javorský Potápka rudokrká (Podiceps grisegena)
21.1.2023 Patrik Spáčil Labuť malá (Cygnus columbianus)
21.1.2023 Patrik Spáčil Husice rezavá (Tadorna ferruginea)
14.1.2023 Šárka Odvářková Drop velký (Otis tarda)
10.1.2023 Ivana Ebrová Husa malá (Anser erythropus)
10.1.2023 Jan Ebr Husa malá (Anser erythropus)
10.1.2023 Petr Krupička Bažant obecný (Phasianus colchicus)
10.1.2023 Petr Krupička Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
ČR Year List - 2023
Datum Pozorovatel Druh
3.2.2023 Pavel Kunetek Husa velká (Anser anser)
3.2.2023 Pavel Kunetek Husa běločelá (Anser albifrons)
3.2.2023 Pavel Kunetek Labuť velká (Cygnus olor)
3.2.2023 Pavel Kunetek Kachnička mandarinská (Aix galericulata)
3.2.2023 Pavel Kunetek Kopřivka obecná (Anas strepera)
3.2.2023 Pavel Kunetek Hvízdák eurasijský (Anas penelope)
3.2.2023 Pavel Kunetek Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
3.2.2023 Pavel Kunetek Ostralka štíhlá (Anas acuta)
3.2.2023 Pavel Kunetek Polák velký (Aythya ferina)
3.2.2023 Pavel Kunetek Polák chocholačka (Aythya fuligula)
WP Year List - 2023
Datum Pozorovatel Druh
1.2.2023 Lenka Křížová Dřemlík tundrový (Falco columbarius)
31.1.2023 Josef Trojan Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
31.1.2023 Josef Trojan Holub skalní/domácí (Columba livia)
31.1.2023 Josef Trojan Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
31.1.2023 Josef Trojan Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
31.1.2023 Josef Trojan Sýkora koňadra (Parus major)
31.1.2023 Josef Trojan Kos černý (Turdus merula)
31.1.2023 Josef Trojan Vrabec domácí (Passer domesticus)
30.1.2023 Jáchym Tesařík Berneška rudokrká (Branta ruficollis)
30.1.2023 Jáchym Tesařík Čírka obecná (Anas crecca)