Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
15.4.2024 Libor Goláň Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
15.4.2024 Libor Goláň Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia)
14.4.2024 Marek Přidal Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis)
14.4.2024 Marek Přidal Racek mořský (Larus marinus)
14.4.2024 Marek Přidal Puštík bělavý (Strix uralensis)
14.4.2024 Marek Přidal Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
14.4.2024 Marek Přidal Strnad luční (Emberiza calandra)
8.4.2024 Michal Javůrek Slučka malá (Lymnocryptes minimus)
8.4.2024 Eliška Malcová Koliha malá (Numenius phaeopus)
8.4.2024 Pavel Kunetek Sýkora lužní (Poecile montanus)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
14.4.2024 Marek Přidal Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
14.4.2024 Marek Přidal Puštík bělavý (Strix uralensis)
8.4.2024 Michal Javůrek Slučka malá (Lymnocryptes minimus)
8.4.2024 Pavel Kunetek Sýkora lužní (Poecile montanus)
7.4.2024 Lumír Pilch Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
7.4.2024 Šárka Odvářková Moták stepní (Circus macrourus)
4.4.2024 Janetta a Pavel Hastíkovi Orebice rudá (Alectoris rufa)
4.4.2024 Janetta a Pavel Hastíkovi Drop malý (Tetrax tetrax)
4.4.2024 Janetta a Pavel Hastíkovi Stepokur krásný (Pterocles alchata)
4.4.2024 Janetta a Pavel Hastíkovi Ústřičník velký (Haematopus ostralegus)
ČR Year List - 2024
Datum Pozorovatel Druh
15.4.2024 Libor Goláň Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
15.4.2024 Libor Goláň Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
15.4.2024 Libor Goláň Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia)
15.4.2024 Libor Goláň Rybák obecný (Sterna hirundo)
15.4.2024 Libor Goláň Žluna šedá (Picus canus)
15.4.2024 Libor Goláň Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
15.4.2024 Libor Goláň Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
15.4.2024 Libor Goláň Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis)
15.4.2024 Janetta a Pavel Hastíkovi Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
15.4.2024 Janetta a Pavel Hastíkovi Vodouš bahenní (Tringa glareola)
WP Year List - 2024
Datum Pozorovatel Druh
15.4.2024 Libor Goláň Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
15.4.2024 Libor Goláň Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
15.4.2024 Libor Goláň Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia)
15.4.2024 Libor Goláň Rybák obecný (Sterna hirundo)
15.4.2024 Libor Goláň Žluna šedá (Picus canus)
15.4.2024 Libor Goláň Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
15.4.2024 Libor Goláň Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
15.4.2024 Libor Goláň Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis)
15.4.2024 Janetta a Pavel Hastíkovi Jespák křivozobý (Calidris ferruginea)
15.4.2024 Janetta a Pavel Hastíkovi Racek malý (Hydrocoloeus minutus)