Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
26.2.2020 Radek Potopalský Čečetka zimní (Acanthis flammea)
25.2.2020 Martin Ouška Moták pilich (Circus cyaneus)
25.2.2020 Martin Ouška Káně rousná (Buteo lagopus)
25.2.2020 Martin Ouška Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
25.2.2020 Martin Ouška Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
25.2.2020 Martin Ouška Skřivan polní (Alauda arvensis)
25.2.2020 Martin Ouška Konopka obecná (Linaria cannabina)
24.2.2020 Jáchym Tesařík Puštík bělavý (Strix uralensis)
23.2.2020 Vladimír Duda Husa malá (Anser erythropus)
23.2.2020 Vladimír Duda Ostralka štíhlá (Anas acuta)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
26.2.2020 Lukáš Brezniak Vrabec italský (Passer italiae)
26.2.2020 Radek Potopalský Čečetka zimní (Acanthis flammea)
25.2.2020 František Kopecký Včelojed chocholatý (Pernis ptilorhynchus)
25.2.2020 František Kopecký Kulík větší (Charadrius leschenaultii)
25.2.2020 František Kopecký Pěvec černý (Cercotrichas podobe)
25.2.2020 František Kopecký Hýl plavý (Carpodacus synoicus)
25.2.2020 Robert Doležal Včelojed chocholatý (Pernis ptilorhynchus)
25.2.2020 Robert Doležal Kulík větší (Charadrius leschenaultii)
25.2.2020 Robert Doležal Pěvec černý (Cercotrichas podobe)
25.2.2020 Robert Doležal Stříbrozobka malabarská (Euodice malabarica)
ČR Year List - 2020
Datum Pozorovatel Druh
26.2.2020 Libor Schröpfer Sluka lesní (Scolopax rusticola)
26.2.2020 Tomáš Baldrián Koroptev polní (Perdix perdix)
26.2.2020 Jiří Rubeš Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
26.2.2020 Jiří Rubeš Holub hřivnáč (Columba palumbus)
26.2.2020 Jiří Rubeš Skřivan polní (Alauda arvensis)
26.2.2020 Jiří Rubeš Zvonek zelený (Chloris chloris)
26.2.2020 Jiří Rubeš Konopka obecná (Linaria cannabina)
26.2.2020 Jiří Rubeš Strnad luční (Emberiza calandra)
26.2.2020 Jiří Rubeš Strnad obecný (Emberiza citrinella)
25.2.2020 Jiří Šírek Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
WP Year List - 2020
Datum Pozorovatel Druh
26.2.2020 Libor Schröpfer Sluka lesní (Scolopax rusticola)
25.2.2020 Jaroslav Zeman Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
25.2.2020 Jaroslav Zeman Puštík obecný (Strix aluco)
25.2.2020 Milan Janoušek Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
25.2.2020 Radek Holiš Husa velká (Anser anser)
25.2.2020 Radek Holiš Kopřivka obecná (Anas strepera)
25.2.2020 Radek Holiš Polák velký (Aythya ferina)
25.2.2020 Radek Holiš Polák chocholačka (Aythya fuligula)
25.2.2020 Radek Holiš Morčák malý (Mergellus albellus)
25.2.2020 Radek Holiš Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)