Tomáš Grim - ČR Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Berneška tmavá (Branta bernicla) 2.12.2020 Nové Mlýny 02.12.2020
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 29.11.2020 Drnholec 29.11.2020
Berneška velká (Branta canadensis) 12.6.2020 Jarohněvický rybník 15.06.2020
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 6.7.2020 Studenecký rybník 07.07.2020
Husa velká (Anser anser) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Husa polní (Anser fabalis) 11.12.2020 Okrouhlá (Cheb) 11.12.2020
Husa tundrová (Anser serrirostris) 24.11.2020 Pohořelické rybníky 16.12.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 21.7.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Labuť velká (Cygnus olor) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Labuť malá (Cygnus columbianus) 5.12.2020 Oplatil I 05.12.2020
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 9.5.2020 Lednické rybníky 23.05.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 9.5.2020 Lednické rybníky 23.05.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 6.7.2020 Studenecký rybník 07.07.2020
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 13.6.2020 Lužické rybníky 16.12.2020
Čírka modrá (Spatula querquedula) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 8.5.2020 Lednické rybníky 23.05.2020
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 17.9.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 17.9.2020 Lednické rybníky 17.09.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Polák velký (Aythya ferina) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Polák malý (Aythya nyroca) 13.6.2020 Lednické rybníky 15.06.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Polák kaholka (Aythya marila) 1.11.2020 Vavřinecký rybník 16.12.2020
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 22.11.2020 Chomutovské jezero 22.11.2020
Turpan černý (Melanitta nigra) 12.12.2020 Nové Mlýny 13.12.2020
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 19.12.2020 Újezdský rybník 19.12.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 9.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Morčák malý (Mergellus albellus) 19.11.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 2.6.2020 Praha 16.12.2020
Morčák prostřední (Mergus serrator) 13.11.2020 Rozkoš 13.11.2020
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 29.9.2020 Šumava 29.09.2020
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 29.9.2020 Šumava 29.09.2020
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) 29.5.2020 Šumava 02.06.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) 16.6.2020 Olomouc 16.12.2020
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 22.11.2020 Břestský les 22.11.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 20.5.2020 Bzenec 23.05.2020
Rorýs obecný (Apus apus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 4.7.2020 Ořechov 16.12.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 9.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Chřástal polní (Crex crex) 28.5.2020 Šumava 02.06.2020
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 8.8.2020 Lednické rybníky 11.08.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 21.5.2020 Mutěnické rybníky 23.05.2020
Lyska černá (Fulica atra) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Chřástal malý (Zapornia parva) 13.6.2020 Mutěnické rybníky 15.06.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) 26.6.2020 Novozámecký rybník 16.12.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 20.10.2020 Štěrkovna Pěnné 20.10.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 6.11.2020 Lednické rybníky 06.11.2020
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 28.5.2020 Vrbenské rybníky 16.12.2020
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 26.10.2020 kraj Jihomoravský 30.10.2020
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 22.7.2020 Lhota u Nahořan 22.07.2020
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 8.5.2020 Lednické rybníky 23.05.2020
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 8.5.2020 Lednické rybníky 23.05.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) 30.8.2020 Lednické rybníky 30.08.2020
Koliha malá (Numenius phaeopus) 21.5.2020 Lednické rybníky 27.05.2020
Koliha velká (Numenius arquata) 9.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 5.11.2020 Jistebnické rybníky 05.11.2020
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 9.8.2020 Lednické rybníky 09.08.2020
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 26.5.2020 Rozkoš 27.05.2020
Jespák rezavý (Calidris canutus) 22.8.2020 Novoveský rybník 24.08.2020
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) 26.5.2020 Rozkoš 27.05.2020
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 8.5.2020 Lednické rybníky 23.05.2020
Jespák šedý (Calidris temminckii) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Jespák písečný (Calidris alba) 25.5.2020 Tovačov 03.09.2020
Jespák obecný (Calidris alpina) 8.5.2020 Lednické rybníky 23.05.2020
Jespák malý (Calidris minuta) 8.5.2020 Lednické rybníky 03.09.2020
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 9.9.2020 Sopřečský rybník 10.09.2020
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 16.5.2020 Beskydy 17.12.2020
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 14.11.2020 Josefovské louky 14.11.2020
Bekasina větší (Gallinago media) 26.7.2020 Bartošovický luh 29.07.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Vodouš malý (Xenus cinereus) 9.5.2020 Lednické rybníky 23.05.2020
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 18.7.2020 Lednické rybníky 20.07.2020
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 13.6.2020 Trkmanec 16.12.2020
Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) 5.11.2020 Jistebnické rybníky 06.11.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 9.8.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) 1.11.2020 Vavřinecký rybník 02.11.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 5.7.2020 Milotice 16.12.2020
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) 26.9.2020 Borkovice 26.09.2020
Racek bouřní (Larus canus) 23.7.2020 Studénka 16.12.2020
Racek mořský (Larus marinus) 28.6.2020 Lenešický rybník 28.06.2020
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 1.11.2020 Vavřinecký rybník 02.11.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Racek středomořský (Larus michahellis) 21.5.2020 Lužické rybníky 23.05.2020
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 14.7.2020 Na Káčově (Vrbičany) 16.07.2020
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 5.6.2020 Krčmaň 06.06.2020
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) 22.7.2020 Rozkoš 22.07.2020
Rybák malý (Sternula albifrons) 26.5.2020 Rozkoš 27.05.2020
Rybák obecný (Sterna hirundo) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) 26.5.2020 Rozkoš 27.05.2020
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 27.5.2020 Rozkoš 27.05.2020
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 8.5.2020 Lednické rybníky 23.05.2020
Rybák černý (Chlidonias niger) 8.5.2020 Lednické rybníky 23.05.2020
Chaluha pomořská (Stercorarius pomarinus) 4.10.2020 Heřmanický rybník 04.10.2020
Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) 29.8.2020 Lednické rybníky 30.08.2020
Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) 9.9.2020 Rozkoš 10.09.2020
Potáplice malá (Gavia stellata) 9.11.2020 Plumlov 09.11.2020
Potáplice severní (Gavia arctica) 26.5.2020 Rozkoš 27.05.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 20.7.2020 Lednické rybníky 20.07.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Bukač velký (Botaurus stellaris) 13.6.2020 Mutěnické rybníky 15.06.2020
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 21.5.2020 Mutěnické rybníky 16.12.2020
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 18.7.2020 Lednické rybníky 20.07.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Volavka červená (Ardea purpurea) 13.6.2020 Trkmanec 15.06.2020
Volavka bílá (Ardea alba) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 9.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 4.9.2020 Hrdibořické rybníky 04.09.2020
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 14.6.2020 Jaroslavický rybník 15.06.2020
Orel křiklavý (Clanga pomarina) Milotice 12.6.2020 15.06.2020
Orel královský (Aquila heliaca) 14.6.2020 kraj Jihomoravský 30.10.2020
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 8.6.2020 Oderské vrchy 08.06.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 9.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 19.7.2020 Soutok 19.07.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) 14.7.2020 Hazmburk 16.12.2020
Moták stepní (Circus macrourus) 16.7.2020 Dobřichov 16.12.2020
Moták lužní (Circus pygargus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Luňák hnědý (Milvus migrans) 21.5.2020 Mutěnické rybníky 23.05.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 20.10.2020 Spytihněv 16.12.2020
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 22.5.2020 Pouzdřany 23.05.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Sova pálená (Tyto alba) 23.7.2020 Bartošovice 24.07.2020
Sýc rousný (Aegolius funereus) 16.5.2020 Beskydy - Staré Hamry 31.07.2020
Sýček obecný (Athene noctua) 13.7.2020 okres Litoměřice 16.07.2020
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 23.6.2020 Krkonoše 20.12.2020
Výreček malý (Otus scops) 9.5.2020 Lednické rybníky 23.05.2020
Kalous ušatý (Asio otus) 8.5.2020 Lednické rybníky 23.05.2020
Kalous pustovka (Asio flammeus) 20.9.2020 Měrovice nad Hanou 16.12.2020
Výr velký (Bubo bubo) 7.10.2020 Sedélko 16.12.2020
Puštík obecný (Strix aluco) 23.7.2020 Bartošovice 16.12.2020
Puštík bělavý (Strix uralensis) 29.5.2020 Šumava 02.06.2020
Dudek chocholatý (Upupa epops) 16.5.2020 Beskydy 16.12.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Vlha pestrá (Merops apiaster) 9.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 21.5.2020 Mutěnické rybníky 16.12.2020
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 17.5.2020 Beskydy - Salajka 23.05.2020
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) 25.7.2020 Studénka 16.12.2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 9.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 18.6.2020 Beskydy - Plenisko 18.06.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Žluna šedá (Picus canus) 8.5.2020 Lednice 23.05.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 5.6.2020 Grygov 06.06.2020
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 21.10.2020 Hulín 23.10.2020
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Raroh velký (Falco cherrug) 22.5.2020 kraj Jihomoravský 30.10.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 1.6.2020 Praha, 25.5. Sněžka 25.06.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 28.5.2020 Šumava 16.12.2020
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 9.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Straka obecná (Pica pica) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 22.6.2020 Krkonoše 20.12.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 20.10.2020 Spytihněv 16.12.2020
Vrána černá (Corvus corone) 8.5.2020 Lednické rybníky 23.05.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 4.7.2020 Borotice 16.12.2020
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 31.12.2020 Lednice 31.12.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 9.7.2020 Slezská Harta 16.12.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 28.5.2020 Šumava 16.12.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 15.5.2020 Hlubočky 16.12.2020
Sýkora lužní (Poecile montanus) 28.5.2020 Šumava 16.12.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 21.5.2020 Mutěnické rybníky 16.12.2020
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 26.6.2020 Novozámecký rybník 16.12.2020
Skřivan lesní (Lullula arborea) 9.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Břehule říční (Riparia riparia) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 9.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 11.5.2020 Hlubočky 16.12.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 22.6.2020 Krkonoše 20.12.2020
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Rákosník pokřovní (Acrocephalus dumetorum) 16.6.2020 Olomouc 16.06.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 21.5.2020 Mutěnické rybníky 23.05.2020
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 25.5.2020 Tovačov 26.05.2020
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 22.5.2020 Pálava 23.05.2020
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 11.5.2020 Hlubočky 16.12.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 11.5.2020 Hlubočky 16.12.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 11.5.2020 Hlubočky 16.12.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 11.5.2020 Hlubočky 16.12.2020
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 30.12.2020 Pálava - Martinka 30.12.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 11.5.2020 Hlubočky 16.12.2020
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 24.7.2020 Studénka 16.12.2020
Špaček růžový (Pastor roseus) 21.8.2020 Jistebnické rybníky 24.08.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 7.11.2020 Moravičanské jezero 16.12.2020
Kos černý (Turdus merula) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 28.5.2020 Šumava 16.12.2020
Kos horský (Turdus torquatus) 16.5.2020 Beskydy - Staré Hamry 23.05.2020
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 8.5.2020 Lednice 23.05.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 9.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 8.8.2020 Sedélko 08.08.2020
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Slavík modráček (Luscinia svecica) 21.5.2020 Mutěnické rybníky 16.12.2020
Lejsek malý (Ficedula parva) 8.6.2020 Oderské vrchy 08.06.2020
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 8.6.2020 Oderské vrchy 16.12.2020
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 11.5.2020 Hlubočky 16.12.2020
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 8.5.2020 Lednické rybníky 23.05.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 8.5.2020 Hlohovec 23.05.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 11.5.2020 Hlubočky 16.12.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 25.6.2020 Krkonoše 20.12.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 11.5.2020 Hlubočky 16.12.2020
Konipas luční (Motacilla flava) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Konipas citronový (Motacilla citreola) 30.8.2020 Mikulov 30.08.2020
Konipas horský (Motacilla cinerea) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Linduška úhorní (Anthus campestris) 27.6.2020 okres Teplice 28.06.2020
Linduška luční (Anthus pratensis) 28.5.2020 Šumava 02.06.2020
Linduška lesní (Anthus trivialis) 5.7.2020 Ždánice 16.12.2020
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 8.5.2020 Břest 11.05.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) 22.6.2020 Krkonoše 20.12.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 3.10.2020 Jeseníky 20.12.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 29.5.2020 Šumava 25.06.2021
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 28.5.2020 Šumava 02.06.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 18.12.2020 Nové Mlýny 28.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 20.11.2020 Sedélko 16.12.2020
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 22.6.2020 Krkonoše 20.12.2020
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 17.5.2020 Beskydy 18.05.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 11.5.2020 Hlubočky 16.12.2020
Ostružka severní (Calcarius lapponicus) 2.10.2020 Červenohorské sedlo 02.10.2020
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 13.11.2020 Rozkoš 13.11.2020
Strnad luční (Emberiza calandra) 4.7.2020 Drnholec 16.12.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 15.7.2020 Milovice 16.07.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 8.5.2020 Lednické rybníky 16.12.2020