Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
17.6.2024 Radek Potopalský Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
16.6.2024 Lukáš Roudný Orel královský (Aquila heliaca)
15.6.2024 Eliška Malcová Pěvuška podhorní (Prunella collaris)
15.6.2024 Matouš Vlček Pěvuška podhorní (Prunella collaris)
10.6.2024 Beata Matysioková Výreček malý (Otus scops)
10.6.2024 Michal Staněk Ibis hnědý (Plegadis falcinellus)
10.6.2024 Libor Goláň Výreček malý (Otus scops)
9.6.2024 Patrik Spáčil Racek tříprstý (Rissa tridactyla)
9.6.2024 Matouš Vlček Racek tříprstý (Rissa tridactyla)
8.6.2024 Josef Chalupka Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
17.6.2024 Radek Potopalský Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
17.6.2024 Vladimír Volf Pěnkava azorská (Fringilla moreletti)
17.6.2024 Vladimír Volf Pěnkava madeirská (Fringilla maderensis)
17.6.2024 Vladimír Volf Pěnkava pankanárská (Fringilla canariensis)
17.6.2024 Vladimír Volf Papežík modrý (Passerina caerulea)
16.6.2024 Lukáš Roudný Orel královský (Aquila heliaca)
15.6.2024 Eliška Malcová Pěvuška podhorní (Prunella collaris)
15.6.2024 Matouš Vlček Pěvuška podhorní (Prunella collaris)
10.6.2024 Jáchym Tesařík Sýkora temná (Poecile lugubris)
10.6.2024 Jáchym Tesařík Budníček balkánský (Phylloscopus orientalis)
ČR Year List - 2024
Datum Pozorovatel Druh
17.6.2024 Vladimír Volf Luňák hnědý (Milvus migrans)
17.6.2024 Vladimír Volf Břehule říční (Riparia riparia)
17.6.2024 Vladimír Volf Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
17.6.2024 Vladimír Volf Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
17.6.2024 Vladimír Volf Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
17.6.2024 Vladimír Volf Pěnice slavíková (Sylvia borin)
16.6.2024 Zdeněk Abrahámek Chřástal polní (Crex crex)
16.6.2024 Štěpán Vidner Dudek chocholatý (Upupa epops)
16.6.2024 Jáchym Tesařík Chřástal polní (Crex crex)
16.6.2024 Pavel Albert Chřástal polní (Crex crex)
WP Year List - 2024
Datum Pozorovatel Druh
17.6.2024 Vladimír Volf Kavče červenozobé (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
17.6.2024 Vladimír Volf Husa velká (Anser anser)
17.6.2024 Vladimír Volf Husa tundrová (Anser serrirostris)
17.6.2024 Vladimír Volf Husa běločelá (Anser albifrons)
17.6.2024 Vladimír Volf Labuť velká (Cygnus olor)
17.6.2024 Vladimír Volf Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
17.6.2024 Vladimír Volf Husice liščí (Tadorna tadorna)
17.6.2024 Vladimír Volf Lžičák pestrý (Spatula clypeata)
17.6.2024 Vladimír Volf Kopřivka obecná (Mareca strepera)
17.6.2024 Vladimír Volf Hvízdák eurasijský (Mareca penelope)