Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
6.6.2023 Šárka Odvářková Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides)
5.6.2023 Lumír Pilch Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
5.6.2023 Pavel Kunetek Čečetka tmavá (Acanthis cabaret)
5.6.2023 Pavel Kunetek Ibis hnědý (Plegadis falcinellus)
5.6.2023 Pavel Kunetek Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria)
5.6.2023 Pavel Kunetek Orel královský (Aquila heliaca)
5.6.2023 Janetta a Pavel Hastíkovi Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
5.6.2023 Lumír Pilch Hýl rudý (Erythrina erythrina)
4.6.2023 Radek Potopalský Konipas citronový (Motacilla citreola)
3.6.2023 Lumír Pilch Strnad zahradní (Emberiza hortulana)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
6.6.2023 Šárka Odvářková Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides)
5.6.2023 Vlastimil Dobeš Tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
5.6.2023 Vlastimil Dobeš Sojka zlověstná (Perisoreus infaustus)
5.6.2023 Vlastimil Dobeš Sýkora laponská (Poecile cinctus)
5.6.2023 Vlastimil Dobeš Modruška tajgová (Tarsiger cyanurus)
5.6.2023 Vlastimil Dobeš Křivka velká (Loxia pytyopsittacus)
5.6.2023 Pavel Kunetek Čečetka tmavá (Acanthis cabaret)
5.6.2023 Pavel Kunetek Ibis hnědý (Plegadis falcinellus)
5.6.2023 Pavel Kunetek Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria)
5.6.2023 Pavel Kunetek Orel královský (Aquila heliaca)
ČR Year List - 2023
Datum Pozorovatel Druh
6.6.2023 Šárka Odvářková Čáp černý (Ciconia nigra)
6.6.2023 Šárka Odvářková Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
6.6.2023 Šárka Odvářková Holub skalní/domácí (Columba livia)
6.6.2023 Šárka Odvářková Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
6.6.2023 Šárka Odvářková Rorýs obecný (Apus apus)
6.6.2023 Šárka Odvářková Strakapoud malý (Dryobates minor)
6.6.2023 Šárka Odvářková Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
6.6.2023 Šárka Odvářková Žluna šedá (Picus canus)
6.6.2023 Šárka Odvářková Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
6.6.2023 Šárka Odvářková Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
WP Year List - 2023
Datum Pozorovatel Druh
6.6.2023 Šárka Odvářková Čáp černý (Ciconia nigra)
6.6.2023 Šárka Odvářková Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
6.6.2023 Šárka Odvářková Holub skalní/domácí (Columba livia)
6.6.2023 Šárka Odvářková Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
6.6.2023 Šárka Odvářková Rorýs obecný (Apus apus)
6.6.2023 Šárka Odvářková Strakapoud malý (Dryobates minor)
6.6.2023 Šárka Odvářková Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
6.6.2023 Šárka Odvářková Žluna šedá (Picus canus)
6.6.2023 Šárka Odvářková Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
6.6.2023 Šárka Odvářková Budníček větší (Phylloscopus trochilus)