Tomáš Grim - ČR Year list 2022

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 19.1. VDNM 25.02.2022
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 12.2. Ražice 25.02.2022
Husa velká (Anser anser) 19.1. Pohořelické rybníky 25.02.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 19.1. Pohořelické rybníky 25.02.2022
Husa malá (Anser erythropus) 19.1. VDNM 25.02.2022
Berneška tmavá (Branta bernicla) 6.3. Lednické rybníky 06.03.2022
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 25.2. Poodří 25.02.2022
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 19.1. VDNM 25.02.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 19.1. Pohořelické rybníky 25.02.2022
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 2.3. Záhlinické rybníky 06.03.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 10.2. Poděbrady 25.02.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 20.1. VDNM 25.02.2022
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 22.3. Pískovna Polerady 22.03.2022
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 22.1. Olomouc 25.02.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 19.1. VDNM 25.02.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 20.1. VDNM 25.02.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 19.1. VDNM 25.02.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 13.2. Rod 25.02.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 26.1. VDNM 25.02.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) 22.3. Dobroměřický rybník 22.03.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 20.1. VDNM 25.02.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 25.2. Poodří 25.02.2022
Polák velký (Aythya ferina) 19.1. VDNM 25.02.2022
Polák malý (Aythya nyroca) 5.7. Lednické rybníky 06.07.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 19.1. VDNM 25.02.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 19.1. VDNM 25.02.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 26.1. VDNM 25.02.2022
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 22.3. Jezero Most 22.03.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 19.1. VDNM 25.02.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) 19.1. VDNM 25.02.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 19.1. VDNM 25.02.2022
Morčák prostřední (Mergus serrator) 20.1. VDNM 25.02.2022
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 11.9. Červenohorské sedlo 12.09.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 6.9. Roudnice 08.09.2022
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 11.5. Olomouc 12.05.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 19.1. Pohořelické rybníky 25.02.2022
Potáplice malá (Gavia stellata) 3.12. VDNM 03.12.2022
Potáplice severní (Gavia arctica) 3.12. VDNM 03.12.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 20.1. VDNM 25.02.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 19.1. VDNM 25.02.2022
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 24.4. Hostivické rybníky 25.04.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 10.4. Tovačov 12.04.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 25.2. Poodří 25.02.2022
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 5.7. Lednické rybníky 06.07.2022
Bukač velký (Botaurus stellaris) 13.2. Služebný 25.02.2022
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 5.5. Olomouc - Hamrys 05.05.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 15.4. Záhlinické rybníky 16.04.2022
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 5.7. Lednické rybníky 06.07.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 19.1. Pohořelické rybníky 25.02.2022
Volavka červená (Ardea purpurea) 5.7. Trkmanec 06.07.2022
Volavka bílá (Egretta alba) 19.1. Pohořelické rybníky 25.02.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 5.7. Lednické rybníky 06.07.2022
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 19.1. VDNM 25.02.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 19.1. VDNM 25.02.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 28.3. Tovačov 29.03.2022
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 5.7. Kosteliska 06.07.2022
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 5.7. Svatobořice-Mistří 06.07.2022
Orel královský (Aquila heliaca) 20.1. VDNM 25.02.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 19.1. Pohořelické rybníky 25.02.2022
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 12.2. Protivín 25.02.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 28.3. Tovačov 29.03.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) 14.2. Holýšovsko 25.02.2022
Moták lužní (Circus pygargus) 5.5. Haukovický rybník 05.05.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 19.1. Pohořelické rybníky 25.02.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) 30.5. Křepenice 26.08.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 19.1. VDNM 25.02.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) 10.2. Chroustov 25.02.2022
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 4.9. Kralice na Hané 04.09.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 19.1. Pohořelické rybníky 25.02.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 5.3. Lednické rybníky 06.03.2022
Chřástal polní (Crex crex) 2.7. Bouzov 03.07.2022
Chřástal malý (Porzana parva) 15.4. Záhlinické rybníky 16.04.2022
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 22.3. Jezero Most 23.03.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 20.1. VDNM 25.02.2022
Lyska černá (Fulica atra) 19.1. VDNM 25.02.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) 10.2. Chroustov 25.02.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 5.5. Majetín 05.05.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 15.4. Záhlinické rybníky 16.04.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 12.2. Zbudovský rybník 25.02.2022
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 12.2. Protivín 25.02.2022
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 23.9. Lednické rybníky 23.09.2022
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 1.9. Lednické rybníky 02.09.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 22.3. Lenešický rybník 22.03.2022
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 25.3. Hlubočky 26.03.2022
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 22.3. Lenešický rybník 22.03.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 22.3. Dobroměřický rybník 22.03.2022
Koliha malá (Numenius phaeopus) 15.4. Záhlinické rybníky 20.04.2022
Koliha velká (Numenius arquata) 10.4. Tovačov 12.04.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 15.4. Záhlinické rybníky 16.04.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 15.4. Záhlinické rybníky 16.04.2022
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 15.4. Záhlinické rybníky 16.04.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 15.4. Záhlinické rybníky 16.04.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 5.3. Lednické rybníky 06.03.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 15.4. Záhlinické rybníky 16.04.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 25.4. Pískovna Dobříň 25.04.2022
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 25.8. Lednické rybníky 25.08.2022
Jespák malý (Calidris minuta) 25.8. Lednické rybníky 25.08.2022
Jespák šedý (Calidris temminckii) 9.5. Lednické rybníky 09.05.2022
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 16.9. Majetín 16.09.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 15.4. Záhlinické rybníky 16.04.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 25.2. Poodří 25.02.2022
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) 6.9. Roudnice 06.09.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 19.1. Pohořelické rybníky 25.02.2022
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 15.4. Záhlinické rybníky 16.04.2022
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 28.3. Majetín 29.03.2022
Racek bouřní (Larus canus) 19.1. Pohořelické rybníky 25.02.2022
Racek mořský (Larus marinus) 26.1. VDNM 25.02.2022
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 27.1. Heřmanický rybník 25.02.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 19.1. Pohořelické rybníky 25.02.2022
Racek středomořský (Larus michahellis) 27.1. Heřmanický rybník 25.02.2022
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 25.2. Vrbické jezero 25.02.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 15.4. Záhlinické rybníky 16.04.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) 9.5. Lednické rybníky 09.05.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 19.1. VDNM 25.02.2022
Holub doupňák (Columba oenas) 14.2. Holýšovsko 25.02.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 14.2. Holýšovsko 25.02.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 9.5. Kurdějovský rybník 09.05.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 17.1. Hlubočky 25.02.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 25.4. Nový rybník (Obořiště) 25.04.2022
Výreček malý (Otus scops) 11.4. Olomouc 12.04.2022
Výr velký (Bubo bubo) 6.3. Pálava 06.03.2022
Puštík obecný (Strix aluco) 25.3. Hlubočky 26.03.2022
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 14.2. Holýšovsko 25.02.2022
Sýček obecný (Athene noctua) 25.4. okres Litoměřice 25.04.2022
Sýc rousný (Aegolius funereus) 11.9. Červenohorské sedlo 12.09.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 20.1. Drnholec 25.02.2022
Kalous pustovka (Asio flammeus) 3.3. Olomouc 03.03.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 25.4. Radovesická výsypka 25.04.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 19.1. Pohořelické rybníky 25.02.2022
Vlha pestrá (Merops apiaster) 9.5. Kurdějovský rybník 09.05.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 24.4. Hostivické rybníky 25.04.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 12.2. Vyšatov 25.02.2022
Strakapoud malý (Dryobates minor) 25.2. Poodří 25.02.2022
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 20.1. Šakvice 25.02.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 19.1. VDNM 25.02.2022
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 20.11. Hostýn 20.11.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 17.1. Hlubočky 25.02.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 19.1. Pohořelické rybníky 25.02.2022
Žluna šedá (Picus canus) 20.1. VDNM 25.02.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 20.1. VDNM 25.02.2022
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 5.5. Haukovický rybník 05.05.2022
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 9.5. Kurdějovský 09.05.2022
Raroh velký (Falco cherrug) 20.1. Šakvice 25.02.2022
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 2.3. Přerov 06.03.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 5.5. Haukovický rybník 05.05.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 19.1. Pohořelické rybníky 25.02.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 5.5. Haukovický rybník 05.05.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 12.2. České Budějovice 25.02.2022
Straka obecná (Pica pica) 19.1. Pohořelické rybníky 25.02.2022
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 11.9. Červenohorské sedlo 11.09.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) 20.1. Drnholec 25.02.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 20.1. VDNM 25.02.2022
Vrána černá (Corvus corone) 12.2. Ražice 25.02.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 19.1. VDNM 25.02.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 3.2. Hlubočky 25.02.2022
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 3.3. Olomouc 03.03.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 14.2. Holýšovsko 25.02.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 11.2. Vrchlabí 25.02.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 17.1. Hlubočky 25.02.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 12.2. Dasný 25.02.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 19.1. Pohořelické rybníky 25.02.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 17.1. Hlubočky 25.02.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 22.3. Lenešický rybník 22.03.2022
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 10.4. Tovačov 12.04.2022
Skřivan lesní (Lullula arborea) 5.3 Lednické rybníky 06.03.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 10.2. Chroustov 25.02.2022
Břehule říční (Riparia riparia) 15.4. Záhlinické rybníky 16.04.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 10.4. Tovačov 12.04.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 12.4. Hlubočky 12.04.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 19.1. VDNM 25.02.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 15.4. Záhlinické rybníky 16.04.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 21.3. Praha 22.03.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 26.4. Praha 26.04.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 25.4. Pískovna Dobříň 25.04.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 15.4. Záhlinické rybníky 16.04.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 25.4. Pískovna Dobříň 25.04.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 30.6. Vávrovice 04.07.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 12.5. Olomouc 12.05.2022
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 6.7. Náměšťské rybníky 07.07.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 6.7. Velká Bíteš 07.07.2022
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 15.4. Záhlinické rybníky 16.04.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 19.3. Praha 20.03.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 11.5. Těchonice 11.05.2022
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 25.8. Sedélko 25.08.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 19.4. Olomouc 20.04.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 25.4. Pískovna Dobříň 25.04.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 3.7. Hlubočky 04.07.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 13.2. Rod 25.02.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 19.1. Pohořelické rybníky 25.02.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 25.1. Olomouc 25.02.2022
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 26.1. Pálava 25.02.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 12.2. Vyšatov 25.02.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 2.2. Hlubočky 25.02.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 20.1. Drnholec 25.02.2022
Kos horský (Turdus torquatus) 10.9. Červenohorské sedlo 11.09.2022
Kos černý (Turdus merula) 17.1. Hlubočky 25.02.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 20.1. VDNM 25.02.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 5.3. Valtice 06.03.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 13.2. Rod 25.02.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 5.5. Haukovický rybník 05.05.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 19.1. Pohořelické rybníky 25.02.2022
Slavík modráček (Luscinia svecica) 15.4. Záhlinické rybníky 16.04.2022
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 25.8. Sedélko 25.08.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 25.4. okres Litoměřice 25.04.2022
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 26.4. Praha 26.04.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 7.6. Ostrava 07.06.2022
Lejsek malý (Ficedula parva) 3.7. Hlubočky 03.07.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 14.2. Holýšovsko 25.02.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 23.3. Praha 25.04.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 25.4. Radovesická výsypka 25.04.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 22.3. jezero Most 22.03.2022
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 25.1. Velká Bystřice 25.02.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 17.1. Hlubočky 25.02.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 19.1. Pohořelické rybníky 25.02.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 27.1. Heřmanice 25.02.2022
Konipas luční (Motacilla flava) 15.4. Záhlinické rybníky 16.04.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 5.3. Lednické rybníky 06.03.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 20.1. Velké Němčice 25.02.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) 27.1. Heřmanický rybník 25.02.2022
Linduška lesní (Anthus trivialis) 15.4. Záhlinické rybníky 16.04.2022
Linduška horská (Anthus spinoletta) 15.4. Majetín 16.04.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 19.1. Pohořelické rybníky 25.02.2022
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 25.1. Olomouc 25.02.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 20.1. VDNM 25.02.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 14.2. Holýšovsko 25.02.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 20.1. VDNM 25.02.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 26.1. Šakvice 25.02.2022
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 12.9. Jeseníky 02.12.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 11.9. Červenohorské sedlo 11.09.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 20.1. Drnholec 25.02.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 31.3. Hlubočky 31.03.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 22.1. Olomouc 25.02.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) 14.2. Holýšovsko 25.02.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 10.2. Ostruženské rybníky 25.02.2022
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 30.6. Opavsko 03.07.2022
Strnad tajgový (Emberiza rustica) 27.1. Heřmanice 25.02.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 20.1. VDNM 25.02.2022
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 10.2. Chroustov 25.02.2022