Jiří Šafránek - ČR Year list 2018

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 7. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Husa velká (Anser anser) 28. 1. - Záhlinice KM 4. 2. 2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 28. 1. - Záhlinice KM 4. 2. 2018
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 7. 11. - Vlasatice BO 10. 11. 2018
Labuť velká (Cygnus olor) 14. 1. - Krčmaň OL 14. 1. 2018
Labuť malá (Cygnus columbianus) 11.11. - Mohelnice SU 12. 11. 2018
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 14. 1. - Chropyně KM 14. 1. 2018
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 4. 3. - Záhlinice KM 4. 3. 2018
Husice liščí (Tadorna tadorna) 28. 1. - Záhlinice KM 28. 1. 2018
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 7. 11. - Vlasatice BO 10. 11. 2018
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 4. 3. - Záhlinice KM 4. 3. 2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) 4. 3. - Záhlinice KM 4. 3. 2018
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 28. 1. - Záhlinice KM 28. 1. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 2. 4. - Záhlinice KM 2. 4. 2018
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 4. 3. - Záhlinice KM 4. 3. 2018
Čírka modrá (Anas querquedula) 1. 4. - Záhlinice KM 1. 4. 2018
Čírka obecná (Anas crecca) 21. 1. - Annín PR 21. 1. 2018
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 11. 3. - Dolní Věstonice BV 11. 3. 2018
Polák velký (Aythya ferina) 28. 1. - Záhlinice KM 28. 1. 2018
Polák malý (Aythya nyroca) 1. 5. - Chropyně KM 3. 5. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 14. 1. - Annín PR 14. 1. 2018
Polák kaholka (Aythya marila) 11. 3. - Dolní Věstonice BV 11. 3. 2018
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 1. 12. - Annín PR 1. 12. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) 14. 1. - Annín PR 14. 1. 2018
Morčák malý (Mergellus albellus) 21. 1. - Annín PR 21. 1. 2018
Morčák velký (Mergus merganser) 4. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Morčák prostřední (Mergus serrator) 14. 1. - Annín PR 14. 1. 2018
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 12. 5. - Hulín KM 12. 5. 2018
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 4. 2. - Chropyně KM 4. 2. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Potáplice malá (Gavia stellata) 21. 4. - Tovačov PR 21. 4. 2018
Potáplice severní (Gavia arctica) 27.10. - Tovačov PR 10. 11. 2018
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 1. 4. - Záhlinice KM 1. 4. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 14. 1. - Annín PR 14. 1. 2018
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 14. 11. - Annín PR 1. 12. 2018
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 18. 4. - Záhlinice KM 18. 4. 2018
Čáp černý (Ciconia nigra) 7. 4. - Hodonín HO 7. 4. 2018
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 1. 4. - Tlumačov ZL 1. 4. 2018
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 14. 4. - Záhlinice KM 14. 4. 2018
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 1. 5. - Chropyně KM 3. 5. 2018
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 7. 4. - Hodonín HO 7. 4. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 14. 1. - Lýsky PR 14. 1. 2018
Volavka bílá (Egretta alba) 21. 1. - Říkovice PR 21. 1. 2018
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 29. 4. - Záhlinice KM 29. 4. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 30. 3. - Záhlinice KM 1. 4. 2018
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 20. 5. - Chvalčov KM 20. 5. 2018
Orel křiklavý (Clanga nipalensis) 23. 8. - Kralice na Hané PV 24. 8. 2018
Orel královský (Aquila heliaca) 26. 8. - Vrahovice PV 28. 8. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 7. 1. - Horní Moštěnice PR 13. 1. 2018
Moták pochop (Circus aeruginosus) 24. 3. - Záhlinice KM 25. 3. 2018
Moták pilich (Circus cyaneus) 4. 2. - Zářičí KM 4. 2. 2018
Moták lužní (Circus pygargus) 5. 5. - Újezd OL 8. 5. 2018
Luňák červený (Milvus milvus) 7. 4. - Mutěnice HO 7. 4. 2018
Luňák hnědý (Milvus migrans) 11. 4. - Záhlinice KM 11. 4. 2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 14. 1. - Lýsky PR 14. 1. 2018
Káně rousná (Buteo lagopus) 21. 1. - Říkovice PR 21. 1. 2018
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 26. 8. - Vrahovice PV 28. 8. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 28. 1. - Záhlinice KM 28. 1. 2018
Chřástal polní (Crex crex) 11. 7. - Valtice BV 14. 7. 2018
Chřástal malý (Porzana parva) 17. 4. - Záhlinice KM 18. 4. 2018
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 8. 4. - Záhlinice KM 8. 4. 2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 7. 4. - Ostrožská Nová Ves UH 7. 4. 2018
Lyska černá (Fulica atra) 14. 1. - Annín PR 14. 1. 2018
Jeřáb popelavý (Grus grus) 10. 6. - Lázně Poděbrady PA 11. 6. 2018
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 7. 4. - Mutěnice HO 7. 4. 2018
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 7. 4. - Mutěnice HO 7. 4. 2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 10. 3. - Bezděkov ŽS 11. 3. 2018
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 26.10. - Tovačov PR 10. 11. 2018
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 7. 11. - Šakvice BV 10. 11. 2018
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 18. 5. - Majetín OL 19. 5. 2018
Kulík říční (Charadrius dubius) 1. 4. - Bzenec HO 2. 4. 2018
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 25. 3. - Záhlinice KM 25. 3. 2018
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 4. 3. - Záhlinice KM 4. 3. 2018
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 18. 4. - Záhlinice KM 18. 4. 2018
Koliha malá (Numenius phaeopus) 11. 4. - Záhlinice KM 11. 4. 2018
Koliha velká (Numenius arquata) 14. 4. - Záhlinice KM 14. 4. 2018
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 11. 4. - Záhlinice KM 11. 4. 2018
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 7. 4. - Mutěnice HO 7. 4. 2018
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 8. 4. - Záhlinice KM 8. 4. 2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 28. 1. - Záhlinice KM 28. 1. 2018
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 11. 4. - Záhlinice KM 11. 4. 2018
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 14. 4. - Záhlinice KM 14. 4. 2018
Jespák rezavý (Calidris canutus) 5. 8. - Záhlinice KM 7. 8. 2018
Jespák písečný (Calidris alba) 7. 9. - Záhlinice KM 8. 9. 2018
Jespák malý (Calidris minuta) 17. 4. - Záhlinice KM 18. 4. 2018
Jespák šedý (Calidris temminckii) 27. 4. - Záhlinice KM 29. 4. 2018
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 24. 7. - Majetín OL 7. 8. 2018
Jespák obecný (Calidris alpina) 7. 4. - Mutěnice HO 7. 4. 2018
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 8. 4. - Záhlinice KM 8. 4. 2018
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 2. 9. - Majetín OL 2. 9. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 7. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 21. 4. - Tovačov PR 21. 4. 2018
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 2. 4. - Chropyně KM 2. 4. 2018
Racek bouřní (Larus canus) 14. 1. - Lýsky PR 14. 1. 2018
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 14. 1. - Lýsky PR 14. 1. 2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Racek středomořský (Larus michahellis) 14. 1. - Lýsky PR 14. 1. 2018
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 16. 2. - Přerov PR 19. 2. 2018
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 17. 4. - Záhlinice KM 18. 4. 2018
Rybák obecný (Sterna hirundo) 7. 4. - Dubňany HO 7. 4. 2018
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 22. 4. - Záhlinice KM 22. 4. 2018
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 29. 4. - Záhlinice KM 29. 4. 2018
Rybák černý (Chlidonias niger) 22. 4. - Záhlinice KM 22. 4. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Holub doupňák (Columba oenas) 10. 2. - Břest KM 19. 2. 2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 12. 3. - Přerov PR 14. 3. 2018
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 21. 4. - Záhlinice KM 21. 4. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 14. 4. - Záhlinice KM 14. 4. 2018
Puštík obecný (Strix aluco) 25. 8. - Přerov PR 28. 8. 2018
Kalous ušatý (Asio otus) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Rorýs obecný (Apus apus) 22. 4. - Záhlinice KM 22. 4. 2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 22. 2. - Přerov PR 4. 3. 2018
Vlha pestrá (Merops apiaster) 30. 4. - Osek PR 3. 5. 2018
Dudek chocholatý (Upupa epops) 1. 4. - Bzenec HO 1. 4. 2018
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 21. 4. - Tovačov PR 21. 4. 2018
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 13. 1. - Čekyně PR 14. 1. 2018
Strakapoud malý (Dryobates minor) 4. 2. - Chropyně KM 4. 2. 2018
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 7. 1. - Horní Moštěnice PR 13. 1. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 20. 5. - Chvalčov KM 20. 5. 2018
Datel černý (Dryocopus  martius) 7. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Žluna zelená (Picus viridis) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Žluna šedá (Picus canus) 24. 3. - Kroměříž KM 25. 3. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 7. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 29. 4. - Záhlinice KM 29. 4. 2018
Raroh velký (Falco cherrug) 23. 8. - Kralice na Hané PV 24. 8. 2018
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 4. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 19. 5. - Hulín KM 19. 5. 2018
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 14. 1. - Věrovany OL 14. 1. 2018
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 29. 4. - Záhlinice KM 29. 4. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1. 1. - Horní Moštěnice PR 13. 1. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 1. 1. - Horní Moštěnice PR 13. 1. 2018
Vrána černá (Corvus corone) 29. 4. - Žalkovice KM 29. 4. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Krkavec velký (Corvus corax) 4. 2. - Chropyně KM 4. 2. 2018
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 20. 5. - Chvalčov KM 20. 5. 2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 2. 4. - Záhlinice KM 2. 4. 2018
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 28. 1. - Záhlinice KM 28. 1. 2018
Skřivan lesní (Lullula arborea) 1. 4. - Bzenec HO 1. 4. 2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) 18. 2. - Břest KM 19. 2. 2018
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 21. 1. - Troubky PR 21. 1. 2018
Břehule říční (Riparia riparia) 18. 4. - Záhlinice KM 18. 4. 2018
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 2. 4. - Záhlinice KM 2. 4. 2018
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 2. 4. - Tovačov PR 2. 4. 2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 14. 1. - Čekyně PR 14. 1. 2018
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 7. 4. - Mutěnice HO 7. 4. 2018
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 24. 3. - Záhlinice KM 25. 3. 2018
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 21. 4. - Tovačov PR 21. 4. 2018
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 9. 6. - Harrachov TU 11. 6. 2018
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 14. 4. - Záhlinice KM 14. 4. 2018
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 16. 4. - Záhlinice KM 18. 4. 2018
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 29. 4. - Záhlinice KM 29. 4. 2018
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 29. 4. - Žalkovice KM 29. 4. 2018
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 7. 5. - H. Moštěnice PR 8. 5. 2018
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 12. 5. - Hulín KM 12. 5. 2018
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 29. 4. - Záhlinice KM 29. 4. 2018
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 7. 4. - Mutěnice HO 7. 4. 2018
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 3. 4. - Přerov PR 4. 4. 2018
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 11. 7. - Hlohovec BV 14. 7. 2018
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 7. 5. - .. PR 8. 5. 2018
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 8. 4. - Horní Moštěnice PR 8. 4. 2018
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 28. 4. - Penčice PR 29. 4. 2018
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 21. 4. - Tovačov PR 21. 4. 2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 9. 6. - Pec pod Sněžkou TU 11. 6. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Špaček růžový (Pastor roseus) 24. 5. - Majetín OL 5. 6. 2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 9. 3. - Přerov PR 11. 3. 2018
Kos horský (Turdus torquatus) 9. 6. - Pec pod Sněžkou TU 11. 6. 2018
Kos černý (Turdus merula) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 31. 10. - Záhlinice KM 10. 11. 2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 13. 3. - H. Moštěnice PR 14. 3. 2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 13. 1. - Čekyně PR 14. 1. 2018
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 28. 6. - Přerov PR 14. 7. 2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 7. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Slavík modráček (Luscinia svecica) 1. 4. - Záhlinice KM 1. 4. 2018
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 16. 4. - Záhlinice KM 18. 4. 2018
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 18. 4. - Choryně VS 18. 4. 2018
Lejsek malý (Ficedula parva) 20. 5. - Chvalčov KM 20. 5. 2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 5. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 10. 4. - H. Moštěnice PR 11. 4. 2018
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 29. 4. - Záhlinice KM 29. 4. 2018
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 22. 4. - Záhlinice KM 22. 4. 2018
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 5. 5. - Mladějovice OL 8. 5. 2018
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 20. 5. - Chvalčov KM 20. 5. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 3. 4. - Přerov PR 4. 4. 2018
Konipas luční (Motacilla flava) 7. 4. - Mutěnice HO 7. 4. 2018
Konipas horský (Motacilla cinerea) 27. 1. - Přerov PR 28. 1. 2018
Konipas bílý (Motacilla alba) 11. 3. - Brod n.D. BV 11. 3. 2018
Linduška luční (Anthus pratensis) 17. 2. - Břeclav BV 19. 2. 2018
Linduška lesní (Anthus trivialis) 8. 9. - Majetín OL 8. 9. 2018
Linduška horská (Anthus spinoletta) 7. 4. - Mutěnice HO 7. 4. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 7. 11. - Perná BV 10. 11. 2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 9. 6. - Pec pod Sněžkou TU 11. 6. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 21. 1. - Břest KM 28. 1. 2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 21. 1. - .... 21. 1. 2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 14. 1. - Břest KM 14. 1. 2018
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 14. 1. - Břest KM 11. 3. 2018
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 9. 6. - Pec pod Sněžkou TU 11. 6. 2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 31. 3. - Přerov PR 1. 4. 2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Strnad luční (Emberiza calandra) 2. 6. - Karlov OL 5. 6. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 24. 3. - Záhlinice KM 25. 3. 2018
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 14. 1. - Věrovany OL 14. 1. 2018