Jiří Šafránek - ČR Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 12. 1. - Pohořelice BO 01.02.2020
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 25. 1. - Vlasatice BO 01.02.2020
Husa velká (Anser anser) 12. 1. - Pasohlávky BO 01.02.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 12. 1. - Pasohlávky BO 01.02.2020
Husa malá (Anser erythropus) 12. 1. - Pasohlávky BO 01.02.2020
Berneška velká (Branta canadensis) 24. 4. - Mutěnice HO 08.05.2020
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 28. 3. - Pasohlávky BO 08.05.2020
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 25. 1. - Vlasatice BO 01.02.2020
Labuť velká (Cygnus olor) 3. 1. - Lobodice PR 01.02.2020
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 14. 4. - Chropyně KM 15.04.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 4. 1. - Tovačov PR 01.02.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) 2. 2. - Pohořelice BO 12.02.2020
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 15. 2. - Olomouc OL 02.03.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 19. 1. - Moravičany SU 01.02.2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 19. 1. - Moravičany SU 01.02.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 01.02.2020
Čírka modrokřídlá (Anas discors) 19. 4. 2020 - Kotvice NJ 23.07.2020
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 15.04.2020
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 15.04.2020
Čírka modrá (Anas querquedula) 15.04.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 5. 1. . Hulín KM 01.02.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 1. 3. - Mutěnice HO 02.03.2020
Polák velký (Aythya ferina) 12. 1. - Pasohlávky BO 01.02.2020
Polák malý (Aythya nyroca) 10. 8. - Tovačov PR 10.08.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 12. 1. - Pasohlávky BO 01.02.2020
Polák kaholka (Aythya marila) 3. 1. - Tovačov PR 01.02.2020
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 19. 1. - Moravičany SU 01.02.2020
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 25. 1. - Dolní Věstonice BV 12.02.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 3. 1. - Tovačov PR 02.02.2020
Morčák malý (Mergellus albellus) 3. 1. - Tovačov PR 02.02.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Morčák prostřední (Mergus serrator) 8. 2. - Tovačov PR 12.02.2020
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 18. 4. - Moldava TP 02.06.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) 19. 1. - Náklo OL 02.02.2020
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 23. 7. - Pouzdřany BV 23.07.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 02.02.2020
Potáplice malá (Gavia stellata) 16. 11. - Plumlov PV 18.12.2020
Potáplice severní (Gavia arctica) 15. 3. - Annín PR 08.05.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 19. 1. - Mohelnice SU 02.02.2020
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 16. 5. - Lednice/Hlohovec BV 17.05.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 3. 1. - Tovačov PR 02.02.2020
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 19. 4. - Kotvice NJ 08.05.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) 19. 3. - Záhlinice KM 15.04.2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 22. 3. - Lešná VS 15.04.2020
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 16. 5. - Hlohovec BV 17.05.2020
Bukač velký (Botaurus stellaris) 1. 5. - Trkmanec BV 17.05.2020
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 30. 5. - VDNM BV 02.06.2020
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 24. 4. - Mutěnice HO 08.05.2020
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 1. 5. - Lednice BV 08.05.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 3. 1. - Klopotovice PV 02.02.2020
Volavka červená (Ardea purpurea) 1. 5. - Rakvice BV 08.05.2020
Volavka bílá (Egretta alba) 4. 1. - Tovačov PR 02.02.2020
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 16. 5. - Hlohovec BV 17.05.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 3. 1. - Tovačov PR 02.02.2020
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 4. 4. - Tovačov PR 15.04.2020
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 16. 5. - Mutěnice HO 17.05.2020
Orel královský (Aquila heliaca) 19. 5. - Rakvice BV 02.06.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 8. 8. - Kralice na H. PV 10.08.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) 15. 3. - Tovačov PR 15.04.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) 3. 1. - Klopotovice PV 02.02.2020
Moták lužní (Circus pygargus) 3. 7. - Kostelec u hol. KM 23.07.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 12. 1. - Pohořelice BO 02.02.2020
Luňák hnědý (Milvus migrans) 22. 5. - Bulhary BV 02.06.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 12. 1. - Pohořelice BO 02.02.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 4. 1. - Biskupice PV 02.02.2020
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 14. 4. - Žalkovice KM 15.04.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Drop velký (Otis tarda) 4. 1. - Ivaň PV 02.02.2020
Drop malý (Tetrax tetrax) 22. 3.- Lešná VS 15.04.2020
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 27. 3. - Záhlinice KM 15.04.2020
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 27. 3. - Záhlinice KM 15.04.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 19. 1. - Moravičany SU 02.02.2020
Lyska černá (Fulica atra) 3. 1. - Lobodice PR 02.02.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) 22. 3.- Lešná VS 15.04.2020
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 24. 4. - Mutěnice HO 08.05.2020
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 24. 4. - Mutěnice HO 08.05.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 2. 2. - Pohořelice BO 12.02.2020
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 16. 2. - Bochoř PR 23.07.2020
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 9. 5. - Nesyt BV 02.06.2020
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 16. 5. - Nesyt BV 02.06.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) 22. 3.- Lešná VS 15.04.2020
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 2. 5. - Mutěnice HO 08.05.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 19. 3. - Záhlinice KM 15.04.2020
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 20. 3. - Záhlinice KM 15.04.2020
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 6. 11. - Jistebník NJ 10.11.2020
Koliha malá (Numenius phaeopus) 1. 5. Nesyt BV 08.05.2020
Koliha velká (Numenius arquata) 12. 1. - Pohořelice BO 02.02.2020
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 25. 3. - Záhlinice KM 15.04.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 20. 3. - Záhlinice KM 15.04.2020
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 22. 8. - Nesyt BV 31.08.2020
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 14. 4. - Záhlinice KM 15.04.2020
Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) 6. 11. - Jistebník NJ 10.11.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 1. 3. - Mutěnice HO 02.03.2020
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 9. 4. - Záhlinice KM 15.04.2020
Vodouš malý (Xenus cinereus) 9. 5. - Nesyt BV 10.05.2020
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 15. 4. - Krčmaň OL 08.05.2020
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 22. 8. - Strachotín BV 31.08.2020
Jespák rezavý (Calidris canutus) 22. 8. - Nesyt BV 31.08.2020
Jespák malý (Calidris minuta) 16. 5. - Nesyt BV 17.05.2020
Jespák šedý (Calidris temminckii) 3. 5. - Kotvice NJ 08.05.2020
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 22. 8. - Nesyt BV 31.08.2020
Jespák obecný (Calidris alpina) 9. 4.- Záhlinice KM 15.04.2020
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 15. 3. - Tovačov PR 15.04.2020
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 30. 5. - Mutěnice HO 02.06.2020
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 5. 10. - Vrbice KA 10.11.2020
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) 5. 11. - Tovačov PR 10.11.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 3. 5. - Kotvice NJ 08.05.2020
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 1. 3. - Mutěnice HO 02.03.2020
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) 9. 5. - Nesyt BV 10.11.2020
Racek bouřní (Larus canus) 3. 1. - Tovačov PR 02.02.2020
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 3. 2. - Čekyně PR 02.03.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Racek středomořský (Larus michahellis) 25. 1. - Brod. n.D. BV 02.02.2020
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 16. 2. - Tovačov PR 02.03.2020
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 10. 4. - Pouzdřany BV 15.04.2020
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) 28. 7. - Rozkoš NA 10.08.2020
Rybák obecný (Sterna hirundo) 10. 4. - VDNM BV 08.05.2020
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 11. 5. - Nesyt BV 12.05.2020
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 3. 5. - Kotvice NJ 08.05.2020
Rybák černý (Chlidonias niger) 3. 5. - Kotvice NJ 08.05.2020
Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) 29. 8. - Nesyt BV 31.08.2020
Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) 5. 9. - Rozkoš NA 28.09.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 02.02.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 1. 2. - Tlumačov ZL 02.02.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 20. 2. - Přerov PR 02.03.2020
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 1. 5. - Morkovice KM 08.05.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 02.02.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 19. 4. - Kotvice NJ 08.05.2020
Výreček malý (Otus scops) 08.05.2020
Výr velký (Bubo bubo) 17.05.2020
Puštík obecný (Strix aluco) 31. 8. - Rajnochovice KM 28.09.2020
Sýček obecný (Athene noctua) 1. 3. - Kunovice UH 02.03.2020
Kalous ušatý (Asio otus) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Kalous pustovka (Asio flammeus) 1. 2. PR 02.02.2020
Rorýs obecný (Apus apus) 28. 4. - Přerov PR 08.05.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 2. 1. - Přerov PR 02.03.2020
Vlha pestrá (Merops apiaster) 25. 4. - Přerov PR 08.05.2020
Dudek chocholatý (Upupa epops) 23. 7. - Pouzdřany BV 23.07.2020
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 1. 5. - Morkovice KM 08.05.2020
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 11. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) 9. 2. - Přerov PR 12.02.2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 17. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Žluna šedá (Picus canus) 28. 3. - Pasohlávky BO 08.05.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 28. 4. - Břest KM 08.05.2020
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 28. 11. - Olbramovice ZN 18.12.2020
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 2. 5. - Mutěnice HO 08.05.2020
Raroh velký (Falco cherrug) 12. 1. - Šakvice BV 02.03.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 3. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 16. 5. - Nesyt BV 17.05.2020
Ťuhýk menší (Lanius minor) 11. 5. - Brno 12.05.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 5. 1. - Tlumačov ZL 02.02.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 1. 5. - Morkovice KM 08.05.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Straka obecná (Pica pica) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Vrána černá (Corvus corone) 18. 3. - Přerov PR 15.04.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 02.02.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 1. 2. - Luhačovice ZL 02.02.2020
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 31. 10. - Přerov PR 10.11.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 1. 2. - Luhačovice ZL 02.02.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 1. 2. - Luhačovice ZL 02.02.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 1. 2. - Luhačovice ZL 02.02.2020
Sýkora lužní (Poecile montanus) 18. 4. - KV 08.05.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 02.02.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 02.02.2020
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 27. 3. - Záhlinice KM 15.04.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 2. 2. - Vlasatice BO 02.03.2020
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 8. 1. - Troubky PR 12.02.2020
Břehule říční (Riparia riparia) 14. 4. - Chropyně KM 15.04.2020
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 4. 4. - Tovačov PR 15.04.2020
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 14. 4. - Chropyně KM 15.04.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 11. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 15.04.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 2. 2. - Vlasatice BO 12.02.2020
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 16. 4. - Záhlinice KM 08.05.2020
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 27. 4. - Osek n.B. PR 08.05.2020
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 10. 4. - Pouzdřany BV 15.04.2020
Rákosník pokřovní (Acrocephalus dumetorum) 16. 6. - Olomouc OL 18.06.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 27. 4. - Osek n.B. PR 08.05.2020
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 30. 5. - Rakvice BV 02.06.2020
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 11. 5. - Přerov PR 12.05.2020
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 1. 5. - Morkovice KM 08.05.2020
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 18. 5. - Majetín OL 02.06.2020
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 10. 4. - Pouzdřany BV 15.04.2020
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 29. 3. - Přerov PR 15.04.2020
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 22. 5. - Pouzdřany BV 02.06.2020
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 13. 4. - Přerov PR 15.04.2020
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 27. 4. - Osek n.B. PR 08.05.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) KV 08.05.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 1. 2. - Luhačovice ZL 02.02.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 02.02.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 02.02.2020
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 17. 11. - Perná BV 18.12.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 11. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 16. 2. - Henčlov PR 02.03.2020
Kos černý (Turdus merula) 02.02.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 02.02.2020
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 26. 11. - Čekyně PR 18.12.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 02.06.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1. 2. - Luhačovice ZL 02.02.2020
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 22. 5. - Hlohovec BV 02.06.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 11. 1. - Přerov PR 15.04.2020
Slavík modráček (Luscinia svecica) 1. 5. - Morkovice KM 08.05.2020
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 1. 5. - Morkovice KM 08.05.2020
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) KV 08.05.2020
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 1. 5. - Morkovice KM 08.05.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 16. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 26. 4. - Přerov PR 08.05.2020
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 14. 4. - Břest KM 15.04.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 1. 5. - Rakvice BV 08.05.2020
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 8. 5. - Vrbátky PV 10.05.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 02.02.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 02.02.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 16. 4. - Záhlinice KM 08.05.2020
Konipas luční (Motacilla flava) 14. 4. - Břest KM 15.04.2020
Konipas citronový (Motacilla citreola) 28. 4. - Břest KM, 1. 5. - Mrkovice KM 08.05.2020
Konipas horský (Motacilla cinerea) 1. 1. - Přerov PR 02.03.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 1. 1. - Přerov PR 02.03.2020
Linduška luční (Anthus pratensis) 14. 4. - Břest KM 15.04.2020
Linduška lesní (Anthus trivialis) KV 08.05.2020
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 14. 4. - Břest KM 08.05.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) 1. 3. - Mutěnice HO 15.04.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 11. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 18. 3. - Přerov PR 15.04.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 11. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 11. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 28. 3. - Dolní Věstonice BV 15.04.2020
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 18. 4. - Moldava, TP 08.05.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 3. 1. - Tovačov PR 02.02.2020
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 22. 3. - Přerov PR 15.04.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 19. 1. - Moravičany SU 02.02.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 5. 1. - Bochoř PR 02.02.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 22. 2. - Tovačov PR 02.03.2020