Martin Vavřík - ČR Year list 2019

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 15.02. Pekařov (cf.), 13.03. Bernartice 17.03.2019
Husa velká (Anser anser) 05.01. Mohelnice 05.01.2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 10.03. Mutěnice 11.03.2019
Labuť velká (Cygnus olor) 05.01. Mohelnice 05.01.2019
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 04.05. Chropyně 05.05.2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 05.01. Náklo 05.01.2019
Husice liščí (Tadorna tadorna) 09.03. Lednice 11.03.2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 05.01. Moravičany 05.01.2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 05.01. Mohelnice 05.01.2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 02.01.2019 Velké Losiny 02.01.2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 10.03. Mutěnice 11.03.2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 20.01. Mohelnice 20.01.2019
Čírka modrá (Anas querquedula) 17.03. Šumvald 17.03.2019
Čírka obecná (Anas crecca) 05.01. Mohelnice 05.01.2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 10.03. Mutěnice 11.03.2019
Polák velký (Aythya ferina) 20.01. Mohelnice 20.01.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 05.01. Mohelnice 05.01.2019
Polák kaholka (Aythya marila) 18.05. Šumvald 18.05.2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 05.01. Mohelnice 05.01.2019
Morčák malý (Mergellus albellus) 09.03. Lednice 11.03.2019
Morčák velký (Mergus merganser) 05.01. Mohelnice 05.01.2019
Koroptev polní (Perdix perdix) 05.01. Medlov 05.01.2019
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 06.06. Strupšín 08.06.2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 02.03. Vrbátky a okolí 03.03.2019
Potáplice malá (Gavia stellata) 18.04. Moravičany, Náklo 18.04.2019
Potáplice severní (Gavia arctica) 23.11. Mohelnice 23.11.2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 05.01. Moravičany 05.01.2019
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 04.05. Jarohněvický ryb. 05.05.2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 05.01. Mohelnice 05.01.2019
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 23.11. Náklo 23.11.2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 17.03. Šumvald 17.03.2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 31.03. Loučná n. D. 31.03.2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 27.03. Medlov aj. 27.03.2019
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 22.04. Šumvald 22.04.2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 02.01.2019 Maršíkov 02.01.2019
Volavka bílá (Egretta alba) 05.01. Mohelnice 05.01.2019
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 16.7. Nesyt 18.07.2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 05.01. Mohelnice 05.01.2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 27.03. Šumvald 27.03.2019
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 03.06. Loučná nad Desnou 03.06.2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 04.01. Rapotín 05.01.2019
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 18.02. Sobotín 18.02.2019
Moták pochop (Circus aeruginosus) 04.04. Šumvald 04.04.2019
Moták pilich (Circus cyaneus) 10.03. Židlochovice 11.03.2019
Moták lužní (Circus pygargus) 22.04. Šumvald a okolí 22.04.2019
Luňák červený (Milvus milvus) 09.03. Hlohovec 11.03.2019
Luňák hnědý (Milvus migrans) 04.05. Mutěnice 05.05.2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 18.01. Petrov nad Desnou 18.01.2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 19.01. Dlouhá Loučka 19.01.2019
Káně lesní (Buteo buteo) 02.01.2019 Velké Losiny 02.01.2019
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 07.04. Šumvald 07.04.2019
Chřástal polní (Crex crex) 11.05. Sobotín 12.05.2019
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 19.10. ČHS 26.10.2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 22.04. Šumvald 22.04.2019
Lyska černá (Fulica atra) 05.01. Mohelnice 05.01.2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) 27.01. Nový Malín 27.01.2019
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 04.05. Mutěnice 05.05.2019
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 04.05. Mutěnice 05.05.2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 03.03. Troubelice 03.03.2019
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 04.05. Mutěnice 05.05.2019
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 19.10. Šumvald 26.10.2019
Kulík říční (Charadrius dubius) 14.03. Šumvald 14.03.2019
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 08.03. Kamenitý kopec 08.03.2019
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 26.10. ČHS 26.10.2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 10.03. Mutěnice 11.03.2019
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 04.05. Tovačov 05.05.2019
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 04.05. Šumvald 05.05.2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 18.04. Šumvald, Třemešek 18.04.2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 19.01. Šumvald 19.01.2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 18.04. Šumvald 18.04.2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 04.04. Šumvald 04.04.2019
Jespák šedý (Calidris temminckii) 27.04. Šumvald 28.04.2019
Jespák obecný (Calidris alpina) 19.10. Šumvald 26.10.2019
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 22.04. Šumvald 22.04.2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 12.01. Praha 13.01.2019
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 22.04. Šumvald 22.04.2019
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 10.03. Mutěnice 11.03.2019
Racek bouřní (Larus canus) 12.01. Praha 13.01.2019
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 12.01. Praha 13.01.2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 05.01. Mohelnice 05.01.2019
Racek středomořský (Larus michahellis) 09.03. Lednice 11.03.2019
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 27.12. Vrbice 27.12.2019
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 22.04. Šumvald 22.04.2019
Rybák obecný (Sterna hirundo) 18.04. Šumvald 18.04.2019
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 22.04. Šumvald 22.04.2019
Rybák černý (Chlidonias niger) 22.04. Šumvald 22.04.2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 05.01. Rapotín 05.01.2019
Holub doupňák (Columba oenas) 26.02. Šumvald 26.02.2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 26.02. Troubelice 26.02.2019
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 27.04. Náklo 28.04.2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 02.01.2019 Velké Losiny 02.01.2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 27.04. Šumvald 28.04.2019
Výr velký (Bubo bubo) 15.02. Pusté Žibřidovice 15.02.2019
Puštík obecný (Strix aluco) 22.01. Kamenitý kopec 22.01.2019
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 22.02. Kamenitý kopec 22.02.2019
Sýc rousný (Aegolius funereus) 15.02. Pekařov 15.02.2019
Kalous ušatý (Asio otus) 07.04. Šumvald 07.04.2019
Kalous pustovka (Asio flammeus) 09. ČHS 05.10.2019
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 08. ČHS 05.10.2019
Rorýs obecný (Apus apus) 04.05. Oskava 05.05.2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 04.01. Třemešek 05.01.2019
Vlha pestrá (Merops apiaster) 16.7. Pálava, Nesyt 18.07.2019
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 19.04. Česká Třebová 20.04.2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 02.01.2019 Velké Losiny 02.01.2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) 01.02. Sobotín 01.02.2019
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 04.01. Vikýřovice 05.01.2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 20.01. Lesnice 20.01.2019
Žluna zelená (Picus viridis) 09.01. Rapotín 09.01.2019
Žluna šedá (Picus canus) 16.02. Svobodínská paseka 16.02.2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 02.01.2019 Velké Losiny 02.01.2019
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 02.02. Šumvald 02.02.2019
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 27.04. Krásné 28.04.2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 28.04. Červenohorské sedlo 28.04.2019
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 11.05. Doubravice, Plinkout 11.05.2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 19.01. Šumvald 19.01.2019
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 27.04. Šumvald 28.04.2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Straka obecná (Pica pica) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 27.01. Hraběšice 27.01.2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 05.01. Medlov 05.01.2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 12.01. Pardubice 13.01.2019
Vrána černá (Corvus corone) 02.02. Medlov 02.02.2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 04.01. Šumperk 05.01.2019
Krkavec velký (Corvus corax) 02.01.2019 Kamenitý kopec 02.01.2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 02.01.2019 Kamenitý kopec 02.01.2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 02.01.2019 Kamenitý kopec 02.01.2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Sýkora lužní (Poecile montanus) 07.01. Kamenitý kopec 07.01.2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Sýkora koňadra (Parus major) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 30.03. ryb. Hvězda 31.03.2019
Skřivan lesní (Lullula arborea) 09.03. Klentnice 11.03.2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 15.02. Vikýřovice 15.02.2019
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 04.05. Troubky 05.05.2019
Břehule říční (Riparia riparia) 04.05. Dolní Libina 05.05.2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 04.04. Dolní Libina 04.04.2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 13.04. Mohelnice, Šumvald 13.04.2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 04.01. Rapotín 05.01.2019
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 07.04. Šumvald 07.04.2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 17.03. Šumvald 17.03.2019
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 18.04. Haukovice 18.04.2019
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) 05.10. ČHS 05.10.2019
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 08.06. Vernířovice 08.06.2019
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 27.04. Mohelnice aj. 28.04.2019
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 27.04. Haukovice 28.04.2019
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 04.05. Tovačov 05.05.2019
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 11.05. Mohelnice 11.05.2019
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 27.04. Doubravice 28.04.2019
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 18.05. Šumvald 18.05.2019
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 04.05. Nesyt 05.05.2019
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 04.05. Mutěnice 05.05.2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 01.04. Petrov n. D. 01.04.2019
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 22.04. Šumvald 22.04.2019
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 11.05. Plinkout 11.05.2019
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 12.04. Rapotín 12.04.2019
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 27.04. Dolní Libina 28.04.2019
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 17.03. Šumvald 17.03.2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 02.01.2019 Velké Losiny 02.01.2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 14.02. Šumvald 15.02.2019
Kos horský (Turdus torquatus) 28.04. Červenohorské sedlo 28.04.2019
Kos černý (Turdus merula) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 02.02. Šumvald 02.02.2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 17.02. Šumvald 17.02.2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 05.01. Mohelnice 05.01.2019
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 27.04. Mostkov 28.04.2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 04.01. Vikýřovice 05.01.2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 22.04. Šumvald 22.04.2019
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 18.05. Janovice u Rýmařova 18.05.2019
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 25.04. Sobotín 28.04.2019
Lejsek malý (Ficedula parva) 31.05. Loučná nad Desnou 01.06.2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 17.03. Šumvald 17.03.2019
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 19.04. Česká Třebová 20.04.2019
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 22.04. Šumvald 22.04.2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 23.03. Dlouhá Loučka 23.03.2019
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 04.04. Dlouhá Loučka 04.04.2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 04.01. Vikýřovice 05.01.2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Vrabec polní (Passer montanus) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 17.03. Šumvald 17.03.2019
Konipas luční (Motacilla flava) 18.04. Šumvald 18.04.2019
Konipas citronový (Motacilla citreola) 27.04. Šumvald 28.04.2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 02.02. Šumvald 02.02.2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 19.01. Šumvald 19.01.2019
Linduška luční (Anthus pratensis) 20.01. Moravičany 20.01.2019
Linduška lesní (Anthus trivialis) 22.04. Šumvald 22.04.2019
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 05.10. ČHS 05.10.2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) 05.01. Mohelnice 05.01.2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 02.01.2019 Šumperk 02.01.2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 05.01. Náklo 05.01.2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 02.01.2019 Šumperk /flammea 02.01.2019
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 31.01. Kamenitý kopec 31.01.2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 17.03. Šumvald 17.03.2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Strnad luční (Emberiza calandra) 09.02. Dlouhá Loučka 09.02.2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 01.01.2019 Sobotín 01.01.2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 17.02. Bohuslavice 17.02.2019