Martin Vavřík - ČR Year list 2021

Druh Poznámka Datum
Berneška velká (Branta canadensis) 19.09. Mutěnice 20.09.2021
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 19.05. Zlaté návrší 20.05.2021
Husa velká (Anser anser) 10.05.2021
Husa tundrová (Anser serrirostris) 09.01. Mohelnice 24.02.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 23.02. Šumvald 23.02.2021
Labuť velká (Cygnus olor) Mohelnice 11.02.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 10.05.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 10.05.2021
Čírka modrá (Spatula querquedula) 28.03.2021
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 10.05.2021
Kopřivka obecná (Mareca strepera) Mohelnice 11.02.2021
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) Mohelnice 11.02.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 03.01. Sudkov 03.01.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 28.03.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 17.01. Náklo 24.02.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 10.05.2021
Polák velký (Aythya ferina) 09.01. Mohelnice 24.02.2021
Polák malý (Aythya nyroca) 28.03.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 09.01. Mohelnice 24.02.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 12.12. Náklo 12.12.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 17.01. Náklo 24.02.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 28.03.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 09.01. Mohelnice 24.02.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 09.02. Mohelnice 24.02.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 28.03.2021
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 10.05.2021
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 01.09.2021 ČHS 02.09.2021
Rorýs obecný (Apus apus) 10.05.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 01.08.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 03.01. Třemešek 03.01.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 23.02. Šumvald 23.02.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 23.02. Šumvald 23.02.2021
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 10.05.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 03.01. Chromeč 03.01.2021
Chřástal polní (Crex crex) 19.05. Plinkout 20.05.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 10.05.2021
Lyska černá (Fulica atra) 09.01. Mohelnice 24.02.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 28.03.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 09.01. Mohelnice 24.02.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 09.01. Mohelnice 24.02.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 21.02. Bělá pod Pradědem 23.02.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 10.05.2021
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 10.05.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 10.05.2021
Koliha velká (Numenius arquata) 09.02. Mohelnice 24.02.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 10.05.2021
Jespák šedý (Calidris temminckii) 10.05.2021
Jespák obecný (Calidris alpina) 01.08.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 10.05.2021
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 10.05.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) ČHS podzim 12.12.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 10.05.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 10.05.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 10.05.2021
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 10.05.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 10.05.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 09.01. Šumvald 24.02.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 10.05.2021
Racek bouřní (Larus canus) 09.01. Medlov 24.02.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 12.12. Medlov nejpozději 12.12.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 09.01. Mohelnice 24.02.2021
Racek středomořský (Larus michahellis) 09.02. Mohelnice 24.02.2021
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 09.02. Mohelnice 24.02.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) 10.05.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) 10.05.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) 10.05.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) 10.05.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 10.05.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 10.05.2021
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 19.09. Mutěnice 20.09.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 03.01. Sudkov 03.01.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 10.05.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 03.01. Postřelmov 03.01.2021
Volavka bílá (Ardea alba) 03.01. Postřelmov 03.01.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 28.03.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 01.08.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 28.03.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) 10.05.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 17.01. Náklo 24.02.2021
Moták stepní (Circus macrourus) 10.05.2021
Moták lužní (Circus pygargus) 10.05.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 28.03.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) 03.01. Postřelmov 03.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Sýc rousný (Aegolius funereus) 10.05.2021
Kalous ušatý (Asio otus) ČHS 12.12.2021
Výr velký (Bubo bubo) 28.03.2021
Puštík obecný (Strix aluco) 28.03.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 03.01. Třemešek 03.01.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 10.05.2021
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 07 – Jeseníky 01.08.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 09.01. Mohelnice 24.02.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) 09.01. Mohelnice 24.02.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 08.01. Sobotín 24.02.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Žluna šedá (Picus canus) 20.02. Hrabišín 23.02.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 03.01. Postřelmov 03.01.2021
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 20.02. Hrabišín 23.02.2021
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 01.08.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 09.01. Mohelnice 24.02.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 09.01. Medlov 24.02.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 10.05.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 10.05.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 05.01. Sobotín 24.02.2021
Straka obecná (Pica pica) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 28.03.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) 23.02. Medlov 23.02.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 28.03.2021
Vrána černá (Corvus corone) 10.05.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 03.01. Chromeč 03.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 03.01. Sobotín 03.01.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) 28.03.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Skřivan lesní (Lullula arborea) 28.03.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 08.01. Sobotín 24.02.2021
Břehule říční (Riparia riparia) 10.05.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 28.03.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 10.05.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 10.05.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 10.05.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 28.03.2021
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 01.08.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 20.09.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 10.05.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 10.05.2021
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 10.05.2021
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 10.05.2021
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 20.09.2021
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 10.05.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 28.03.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 10.05.2021
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 19.05. Plinkout 20.05.2021
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 10.05.2021
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 10.05.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 09.01. Mohelnice 24.02.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 01.01. Skřítek 03.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 03.01. Sobotín 03.01.2021
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 30.07. Strážnice 01.08.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 06.01. Medlov 24.02.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 28.03.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 09.01. Mohelnice 24.02.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 28.03.2021
Kos černý (Turdus merula) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Kos horský (Turdus torquatus) 10.05.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 10.05.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 09.01. Doubravice 24.02.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 10.05.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 10.05.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 10.05.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 28.03.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 10.05.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 10.05.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 10.05.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 10.05.2021
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 11.02.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 10.05.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 07.01. Sobotín 24.02.2021
Konipas luční (Motacilla flava) 10.05.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 28.03.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 28.03.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 17.01. Náklo 24.02.2021
Linduška lesní (Anthus trivialis) 10.05.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) 10.05.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 09.01. Mohelnice 24.02.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 09.01. Mohelnice 24.02.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 17.01. Medlov 24.02.2021
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 20.01. Sobotín 24.02.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 10.05.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 21.02. Šumvald 23.02.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 10.05.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 09.01. Moravičany 24.02.2021