Zbyněk Chromek - ČR Year list 2024

Druh Poznámka Datum
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 28.01. Ostrožská N.Ves (birds) 25.02.2024
Berneška velká (Branta canadensis) 17.03. Bartošovice 17.03.2024
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 25.02. Jistebník 25.02.2024
Husa velká (Anser anser) 25.02.2024
Husa tundrová (Anser serrirostris) 25.02.2024
Husa běločelá (Anser albifrons) 25.02.2024
Labuť velká (Cygnus olor) 25.02.2024
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 25.02. Jistebník 25.02.2024
Čírka modrá (Spatula querquedula) 17.03. Bartošovice 17.03.2024
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 25.02. Bartošovice 25.02.2024
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 28.01. Ostrožská N.Ves 25.02.2024
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 28.01. Ostrožská N.Ves 25.02.2024
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 14.01.2024
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 25.02. Bartošovice 25.02.2024
Čírka obecná (Anas crecca) 27.01.Ostrožská N.Ves 25.02.2024
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 25.02. Bartošovice 25.02.2024
Polák velký (Aythya ferina) 28.01.Ostrožská N.Ves 25.02.2024
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 27.01.Ostrožská N.Ves 25.02.2024
Polák kaholka (Aythya marila) 27.01 Ostrožská N.Ves 25.02.2024
Hohol severní (Bucephala clangula) 27.01. Ostrožská N.Ves 25.02.2024
Morčák malý (Mergellus albellus) 27.01. Ostrožská N.Ves 25.02.2024
Morčák velký (Mergus merganser) 27.01. Ostrožská N.Ves 25.02.2024
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 04.02. zahrada Bílovec 25.02.2024
Holub skalní/domácí (Columba livia) 14.01.2024
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 12.03. Bílovec zahrada 17.03.2024
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 14.01.2024
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 28.01. Ostrožská N.Ves 25.02.2024
Lyska černá (Fulica atra) 28.01. Ostrožská N.Ves 25.02.2024
Jeřáb popelavý (Grus grus) 18.02. Alrechtičky 25.02.2024
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 25.02.2024
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 27.01. Ostrožská N.Ves 25.02.2024
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 25.02. Jistebník 25.02.2024
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 17.03. Studénka 21.03.2024
Kulík říční (Charadrius dubius) 13.04. Jistebník 14.04.2024
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 24.03. Studénka-Kotvice 24.03.2024
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 17.03. Studénka 17.03.2024
Jespák obecný (Calidris alpina) 1.03. Studénka 17.03.2024
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 14.01. Studénka 25.02.2024
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 17.03. Studénka 17.03.2024
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 13.04. Jistebník 14.04.2024
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 25.02.2024
Racek bouřní (Larus canus) 27.01. Ostrožská N.Ves 25.02.2024
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 14.01. Studénka 25.02.2024
Čáp černý (Ciconia nigra) 13.04. Jistebník 14.04.2024
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 24.03. Albrechtičky 24.03.2024
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 14.1.24 Studénka 14.01.2024
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 14.1.24 Studénka 14.01.2024
Volavka bílá (Ardea alba) 14.1.24 Studénka 14.01.2024
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 14.01.2024
Luňák červený (Milvus milvus) 27.01.Ostrožská N.Ves 25.02.2024
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 28.01. Ostrožská N.Ves 25.02.2024
Káně lesní (Buteo buteo) 14.01.2024
Kalous ušatý (Asio otus) 17.03. Olomouc 21.03.2024
Puštík obecný (Strix aluco) 31.03. Bílovec 14.04.2024
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 25.02.2024
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 27.01. Ostrožská N. Ves 25.02.2024
Strakapoud malý (Dryobates minor) 12.1.24 Požaha 14.01.2024
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 14.01.2024
Datel černý (Dryocopus  martius) 12.1.24 Požaha 14.01.2024
Žluna zelená (Picus viridis) 14.01.2024
Žluna šedá (Picus canus) 14.1.24 Studénka 14.01.2024
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 14.01.2024
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 22.2. Butovice 25.02.2024
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 14.01.2024
Straka obecná (Pica pica) 14.01.2024
Kavka obecná (Coloeus monedula) 14.01.2024
Havran polní (Corvus frugilegus) 14.01.2024
Vrána šedá (Corvus cornix) 14.01.2024
Krkavec velký (Corvus corax) 12.1.24 Požaha 14.01.2024
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 12.1.24 Požaha 14.01.2024
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 12.1.24 Požaha 14.01.2024
Sýkora babka (Poecile palustris) 12.1.24 Požaha 14.01.2024
Sýkora lužní (Poecile montanus) 12.1.24 Požaha 14.01.2024
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 14.01.2024
Sýkora koňadra (Parus major) 14.01.2024
Skřivan polní (Alauda arvensis) 18.2.24 Bílovec zahrada 20.02.2024
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 24.03. Albrechtičky 24.03.2024
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 14.01.2024
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 31.03. Trojanovice 14.04.2024
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 24.03. Albrechtičky 24.03.2024
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 07.04. Bílovec zahrada 14.04.2024
Králíček obecný (Regulus regulus) 12.1.24 Požaha 14.01.2024
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 14.1.24 Studénka 14.01.2024
Brhlík lesní (Sitta europaea) 14.01.2024
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 25.2.Jistebník 25.02.2024
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 17.03. Bílovec zahrada 17.03.2024
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 24.03 Studénka-Kotvice 24.03.2024
Kos černý (Turdus merula) 14.01.2024
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 28.1. Ostrožská N.Ves 25.02.2024
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 4.2.24 Bílovec 04.02.2024
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 16.03. Luhačovice 17.03.2024
Vrabec polní (Passer montanus) 14.01.2024
Vrabec domácí (Passer domesticus) 14.01.2024
Konipas horský (Motacilla cinerea) 16.03. Luhačovice 17.03.2024
Konipas bílý (Motacilla alba) 25.02. Jistebník 25.02.2024
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 14.01.2024
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 19.1.24 Bílovec 19.01.2024
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 14.01.2024
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 14.1.24 Studénka 14.01.2024
Zvonek zelený (Chloris chloris) 14.01.2024
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 14.01.2024
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 24.03.zahrada Bílovec 24.03.2024
Čížek lesní (Spinus spinus) 21.03. zahrada Bílovec 21.03.2024
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 14.01.2024
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 27.1. Ostrožská N.Ves 25.02.2024