Vladimír Toman - ČR Year list 2018

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 16. 3. 2018
Husa velká (Anser anser) 23. 1. 2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 31.1.2018, VN Nechranice 2. 2. 2018
Labuť velká (Cygnus olor) 23. 1. 2018
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 4.2.2018, Havraň 8. 2. 2018
Husice liščí (Tadorna tadorna) 15.3.2018, Lenešice 16. 3. 2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) 23. 1. 2018
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 11.3.2018, Kozárovice 16. 3. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 23. 1. 2018
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 23. 4. 2018
Čírka modrá (Anas querquedula) Havraň 26. 3. 2018
Čírka obecná (Anas crecca) 23. 1. 2018
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) Lenešice 26. 3. 2018
Polák velký (Aythya ferina) 23. 1. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 23. 1. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) 23. 1. 2018
Morčák velký (Mergus merganser) 23. 1. 2018
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 27.4.2018, Krušné hory 2. 5. 2018
Koroptev polní (Perdix perdix) 16. 3. 2018
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 20.5.2018, Dřínov (ME) 23. 5. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 23. 1. 2018
Potáplice severní (Gavia arctica) 31.1.2018, VN Nechranice 2. 2. 2018
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 23. 4. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 23. 1. 2018
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 23. 4. 2018
Čáp bílý (Ciconia ciconia) Zaječice 26. 3. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 23. 1. 2018
Volavka bílá (Egretta alba) 2. 2. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 23. 1. 2018
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 23. 4. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 23. 1. 2018
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Březno u Loun 26. 3. 2018
Moták pochop (Circus aeruginosus) 23. 4. 2018
Moták pilich (Circus cyaneus) 30.1.2018, Hrušovany (CV) 2. 2. 2018
Moták lužní (Circus pygargus) 23. 5. 2018
Luňák červený (Milvus milvus) 10.3.2018, Zálezlice 16. 3. 2018
Luňák hnědý (Milvus migrans) 23. 4. 2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 8.2.2018, Nechranická přehrada 8. 2. 2018
Káně rousná (Buteo lagopus) 15.3.2018, Peruc 16. 3. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 23. 1. 2018
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 4.2.2018, Havraň 8. 2. 2018
Chřástal polní (Crex crex) 1.7.2018, Moldava (TP) 12. 7. 2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 23. 4. 2018
Lyska černá (Fulica atra) 23. 1. 2018
Jeřáb popelavý (Grus grus) 28.1.2018, Mariánské Radčice (MO) 2. 2. 2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 26. 3. 2018
Kulík říční (Charadrius dubius) Mariánské Radčice 26. 3. 2018
Sluka lesní (Scolopax rusticola) Havraň 2. 5. 2018
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Mariánské Radčice 26. 3. 2018
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 23. 4. 2018
Vodouš šedý (Tringa nebularia) VN Nechranice 2. 5. 2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 23. 4. 2018
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 23. 4. 2018
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 23. 4. 2018
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 23. 4. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 23. 1. 2018
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) Dobroměřice 12. 7. 2018
Racek bouřní (Larus canus) 23. 1. 2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 23. 1. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 23. 1. 2018
Holub doupňák (Columba oenas) 16. 3. 2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 16. 3. 2018
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Havraň 2. 5. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 23. 1. 2018
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 23. 4. 2018
Sova pálená (Tyto alba) Vidovle 2. 5. 2018
Sýček obecný (Athene noctua) Lounsko 2. 5. 2018
Kalous ušatý (Asio otus) 16. 3. 2018
Rorýs obecný (Apus apus) Kadaň 2. 5. 2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Máslovice 2. 5. 2018
Vlha pestrá (Merops apiaster) Zálezlice 23. 5. 2018
Dudek chocholatý (Upupa epops) Chomutovsko 23. 5. 2018
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Havraň 2. 5. 2018
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) Tušimice 23. 5. 2018
Strakapoud malý (Dryobates minor) Hostín u Vojkovic 26. 3. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 23. 1. 2018
Datel černý (Dryocopus  martius) Hostín u Vojkovic 26. 3. 2018
Žluna zelená (Picus viridis) 23. 1. 2018
Žluna šedá (Picus canus) Hostín u Vojkovic 26. 3. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 23. 1. 2018
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 16. 3. 2018
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 7..7.2018, r.Závistivý (JH) 12. 7. 2018
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 1.2.2017, Tušimice (CV) 2. 2. 2018
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Vysočany u Chomutova 23. 5. 2018
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 23. 1. 2018
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 2. 5. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 23. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) 23. 1. 2018
Kavka obecná (Coloeus monedula) 23. 1. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 23. 1. 2018
Vrána černá (Corvus corone) 23. 1. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 16. 3. 2018
Krkavec velký (Corvus corax) 23. 1. 2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 23. 4. 2018
Sýkora lužní (Poecile montanus) 23. 1. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 23. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 23. 1. 2018
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 23. 1. 2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) 16. 3. 2018
Břehule říční (Riparia riparia) 23. 4. 2018
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 23. 4. 2018
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 23. 4. 2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 23. 1. 2018
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 23. 4. 2018
Budníček menší (Phylloscopus collybita) Hostín u Vojkovic 26. 3. 2018
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 23. 4. 2018
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 23. 4. 2018
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Tušimice 23. 5. 2018
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 23. 4. 2018
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Komořany 23. 5. 2018
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Kostomlaty pod Milešovkou 23. 5. 2018
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 23. 4. 2018
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 23. 4. 2018
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 23. 4. 2018
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 2. 5. 2018
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) Tušimice 23. 5. 2018
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 23. 4. 2018
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 23. 4. 2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 23. 1. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 23. 1. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 23. 1. 2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 26. 3. 2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 4.2.2018, Havraň 8. 2. 2018
Kos černý (Turdus merula) 23. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 23. 1. 2018
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 23. 1. 2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 16. 3. 2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 16. 3. 2018
Lejsek šedý (Muscicapa striata) Kostomlaty pod Milešovkou 23. 5. 2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 23. 1. 2018
Slavík modráček (Luscinia svecica) 23. 4. 2018
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 23. 4. 2018
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) Kostomlaty pod Milešovkou 23. 5. 2018
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 23. 4. 2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 16. 3. 2018
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 23. 4. 2018
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Tušimice 2. 5. 2018
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Vysočany 2. 5. 2018
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Tušimice 2. 5. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 23. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 23. 1. 2018
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 23. 4. 2018
Konipas luční (Motacilla flava) 23. 4. 2018
Konipas bílý (Motacilla alba) 16. 3. 2018
Linduška luční (Anthus pratensis) Mariánské Radčice 26. 3. 2018
Linduška lesní (Anthus trivialis) 23. 4. 2018
Linduška horská (Anthus spinoletta) 23. 1. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 23. 1. 2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 23. 1. 2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 23. 1. 2018
Hýl rudý (Erythrina erythrina) Tušimice 23. 5. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 23. 1. 2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 23. 1. 2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 23. 1. 2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 23. 1. 2018
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 23. 4. 2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 23. 1. 2018
Strnad luční (Emberiza calandra) 4.2.2018, Havraň 8. 2. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 23. 1. 2018
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) Komořany 23. 5. 2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 23. 1. 2018