Vladimír Toman - ČR Year list 2019

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) Most 11.09.2019
Husa běločelá (Anser albifrons) Most 03.01.2020
Labuť velká (Cygnus olor) 5.1.2019., Kyjická nádrž 07.01.2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Polerady, pískovna 03.01.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) Lenešice 03.01.2020
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) Údlice-Chomutov, odkaliště 03.01.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 11.09.2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 5.1.2019., Kyjická nádrž 07.01.2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 5.1.2019., Kyjická nádrž 07.01.2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 11.09.2019
Čírka modrá (Anas querquedula) Kadaň 03.01.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 11.09.2019
Polák velký (Aythya ferina) 11.09.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 11.09.2019
Polák kaholka (Aythya marila) Lenešice 03.01.2020
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 27.1.2019, jezero Most 11.09.2019
Morčák velký (Mergus merganser) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Morčák prostřední (Mergus serrator) 11.09.2019
Koroptev polní (Perdix perdix) Údlice 03.01.2020
Křepelka polní (Coturnix coturnix) Všestudy (CV) 03.01.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Potáplice severní (Gavia arctica) Nechranická přehrada 03.01.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 11.09.2019
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 11.09.2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 11.09.2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 11.09.2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 11.09.2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 11.09.2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Volavka bílá (Egretta alba) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 27.8.2019, Střezov (Březno u Chomutova) 11.09.2019
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 11.09.2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 5.1.2019, Okořín, Strupčice (CV) 11.09.2019
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 21.2.2019, Vysočany u Chomutova 11.09.2019
Moták pochop (Circus aeruginosus) 11.09.2019
Moták pilich (Circus cyaneus) Sušany 03.01.2020
Moták lužní (Circus pygargus) 27.4.2019, Skorkov 11.09.2019
Luňák červený (Milvus milvus) 11.09.2019
Luňák hnědý (Milvus migrans) Zálezlice (ME) 03.01.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Nechranice 03.01.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 26.2.2019, rekultivace Merkur, Tušimice 11.09.2019
Káně lesní (Buteo buteo) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 27.3.2019, Havraň (MO) 11.09.2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 11.09.2019
Lyska černá (Fulica atra) 11.09.2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) 28.2.2019, Hrobický dvůr, Hrobice (HK) 11.09.2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 11.09.2019
Kulík říční (Charadrius dubius) 11.09.2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 11.09.2019
Koliha velká (Numenius arquata) Lenešice 11.09.2019
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Lenešice 11.09.2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) Údlice 11.09.2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 11.09.2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 11.09.2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 11.09.2019
Jespák bojovný (Calidris pugnax) Lenešice 11.09.2019
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) Havraň 11.09.2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Racek bouřní (Larus canus) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 13.2.2019, Chbany, VN Nechranice 11.09.2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1.2019, Most 07.01.2019
Holub doupňák (Columba oenas) 11.09.2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 11.09.2019
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 11.09.2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 11.09.2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 11.09.2019
Sýček obecný (Athene noctua) 24.2.2019, stálé hnízdiště 11.09.2019
Kalous ušatý (Asio otus) 03.01.2020
Rorýs obecný (Apus apus) 11.09.2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 11.09.2019
Vlha pestrá (Merops apiaster) 11.09.2019
Dudek chocholatý (Upupa epops) 11.09.2019
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 11.09.2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 11.09.2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) Komořany 11.09.2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 11.09.2019
Žluna zelená (Picus viridis) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Žluna šedá (Picus canus) Údlice 11.09.2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 6.2.2019, Čížkovice 11.09.2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 21.2.2019, Tušimice (CV) 11.09.2019
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 11.09.2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 11.09.2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Straka obecná (Pica pica) 1.1.2019, Most 07.01.2019
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 11.09.2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 3.1.2019, Lovosice 07.01.2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 3.1.2019, Lovosice 07.01.2019
Vrána černá (Corvus corone) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Krkavec velký (Corvus corax) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 11.09.2019
Sýkora lužní (Poecile montanus) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Sýkora koňadra (Parus major) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 11.09.2019
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 11.09.2019
Skřivan lesní (Lullula arborea) 7.3.2019, Rovné, Vražkov 11.09.2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 11.09.2019
Břehule říční (Riparia riparia) 11.09.2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 11.09.2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 11.09.2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 11.09.2019
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 11.09.2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 11.09.2019
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 11.09.2019
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 11.09.2019
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 11.09.2019
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 11.09.2019
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 11.09.2019
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 11.09.2019
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 11.09.2019
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 11.09.2019
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 11.09.2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 11.09.2019
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 11.09.2019
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 11.09.2019
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 11.09.2019
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 11.09.2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 11.09.2019
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 11.09.2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 11.09.2019
Kos černý (Turdus merula) 4.1.2019, EMĚ, H.Počaply 07.01.2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 03.01.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 11.09.2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 11.09.2019
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 11.09.2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 11.09.2019
Slavík modráček (Luscinia svecica) 11.09.2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 11.09.2019
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 11.09.2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 11.09.2019
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 11.09.2019
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 11.09.2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 11.09.2019
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 11.09.2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 11.09.2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 11.09.2019
Vrabec polní (Passer montanus) 5.1.2019, Okořín (CV) 07.01.2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 11.09.2019
Konipas luční (Motacilla flava) 11.09.2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 11.09.2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Linduška luční (Anthus pratensis) 11.09.2019
Linduška lesní (Anthus trivialis) 11.09.2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) 27.1.2019, jezero Most 11.09.2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 11.09.2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 11.09.2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 11.09.2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 11.09.2019
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 11.09.2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 11.09.2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 11.09.2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 11.09.2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Strnad luční (Emberiza calandra) 11.09.2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 11.09.2019