Pavel Petřík - ČR Year list 2019

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 21.01.2019
Husa běločelá (Anser albifrons) min 30 tis. 21.01.2019
Berneška tmavá (Branta bernicla) 21.01.2019
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 21.01.2019
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 21.01.2019
Labuť velká (Cygnus olor) 21.01.2019
Husice liščí (Tadorna tadorna) 13.03.2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 13.03.2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 21.01.2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 13.03.2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 13.03.2019
Čírka modrá (Anas querquedula) 25.03.2019
Čírka obecná (Anas crecca) 13.03.2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 25.03.2019
Polák velký (Aythya ferina) 13.03.2019
Polák malý (Aythya nyroca) 26.3.2019, mutěnické rybníky 26.03.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 21.01.2019
Polák kaholka (Aythya marila) 21.01.2019
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 21.01.2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 13.03.2019
Morčák malý (Mergellus albellus) 12.3.2019 Hlohovecký rybník 13.03.2019
Morčák velký (Mergus merganser) 13.03.2019
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 22.07.2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 21.01.2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 26.3.2019, mutěnické rybníky 26.03.2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 21.01.2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 26.3.2019, mutěnické rybníky 26.03.2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 25.3.2019, Mariánský Dvůr 26.03.2019
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Dyje 22.07.2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 21.01.2019
Volavka bílá (Egretta alba) 12.3.2019 - cca 100 ks, Nesyt 13.03.2019
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 21.7.2019, Pouzdřany 22.07.2019
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) 21.7.2019, Mušov 22.07.2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 21.01.2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 26.3.2019, mutěnické rybníky 26.03.2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 21.01.2019
Moták pochop (Circus aeruginosus) 25.03.2019
Luňák červený (Milvus milvus) 21.01.2019
Luňák hnědý (Milvus migrans) 25.03.2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 21.01.2019
Káně lesní (Buteo buteo) 21.01.2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 22.07.2019
Lyska černá (Fulica atra) 21.01.2019
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 22.07.2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 26.3.2019, mutěnické rybníky 26.03.2019
Kulík říční (Charadrius dubius) 13.03.2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 25.03.2019
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 25.03.2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 16.4.2019, Nesyt 16.04.2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 13.03.2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 16.4.2019, Nesyt 16.04.2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 22.07.2019
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 16.4.2019, Hlohovec 16.04.2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 21.01.2019
Racek bouřní (Larus canus) 21.01.2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 25.03.2019
Rybák obecný (Sterna hirundo) 16.4.2019, Nesyt 16.04.2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 21.01.2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 21.01.2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 21.01.2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 16.4.2019, Nesyt 16.04.2019
Puštík obecný (Strix aluco) 22.07.2019
Kalous ušatý (Asio otus) 21.01.2019
Rorýs obecný (Apus apus) 22.07.2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 21.01.2019
Dudek chocholatý (Upupa epops) 16.4.2019, Horní Věstonice 16.04.2019
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 12.4.2019, Šlapanice 16.04.2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) 21.01.2019
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 21.01.2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 21.01.2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 21.01.2019
Žluna zelená (Picus viridis) 21.01.2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 21.01.2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Přerov (komín) 13.03.2019
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 22.07.2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 21.01.2019
Straka obecná (Pica pica) 21.01.2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 21.01.2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 21.01.2019
Vrána černá (Corvus corone) 21.01.2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 21.01.2019
Krkavec velký (Corvus corax) 16.04.2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 13.03.2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 21.01.2019
Sýkora koňadra (Parus major) 21.01.2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 13.03.2019
Břehule říční (Riparia riparia) 22.07.2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 25.03.2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 26.3.2019, mutěnické rybníky 26.03.2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 21.01.2019
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 22.07.2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 25.03.2019
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 22.07.2019
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 16.4.2019, Nesyt 16.04.2019
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 16.4.2019, Nesyt 16.04.2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 16.4.2019, Hlohovec 16.04.2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 21.01.2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 13.03.2019
Kos černý (Turdus merula) 21.01.2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 21.01.2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 13.03.2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 13.03.2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 25.03.2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 12.3.2019 - Nesyt, 2M 13.03.2019
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 16.4.2019, Vysoké Studnice 16.04.2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 21.01.2019
Vrabec polní (Passer montanus) 21.01.2019
Konipas luční (Motacilla flava) 16.4.2019, Nesyt 16.04.2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 22.07.2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 13.03.2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) 26.3.2019, mutěnické rybníky 26.03.2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 21.01.2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 13.03.2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 18.03.2019
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 22.07.2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 13.03.2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 16.4.2019, Horní Věstonice 16.04.2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 21.01.2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 21.01.2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 26.3.2019, mutěnické rybníky 26.03.2019