Filip Petřík - ČR Year list 2018

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) VDNM 3. 2. 2018
Husa velká (Anser anser) VDNM 3. 2. 2018
Husa běločelá (Anser albifrons) Brno 27. 1. 2018
Labuť velká (Cygnus olor) Brno 27. 1. 2018
Labuť malá (Cygnus columbianus) 4.11., Mohelnice 5. 11. 2018
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Brno 3. 2. 2018
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) Brno 27. 1. 2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) VDNM 3. 2. 2018
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 8. 4. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Brno 27. 1. 2018
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 8. 4. 2018
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 8. 4. 2018
Čírka modrá (Anas querquedula) 8. 4. 2018
Čírka obecná (Anas crecca) Brno 8. 4. 2018
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 30. 6. 2018
Polák velký (Aythya ferina) VDNM 3. 2. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) VDNM 3. 2. 2018
Turpan hnědý (Melanitta fusca) Brno 3. 2. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) VDNM 3. 2. 2018
Morčák malý (Mergellus albellus) VDNM 3. 2. 2018
Morčák velký (Mergus merganser) VDNM, Brno 26. 4. 2018
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) Branná 26. 4. 2018
Koroptev polní (Perdix perdix) Brno 26. 4. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Brno 27. 1. 2018
Potáplice severní (Gavia arctica) Mohelnice 5. 11. 2018
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Brno 27. 1. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) VDNM 3. 2. 2018
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 8. 4. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) VDNM 3. 2. 2018
Volavka bílá (Egretta alba) VDNM, Brno 26. 4. 2018
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 25. 9. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) VDNM, Brno 26. 4. 2018
Včelojed lesní (Pernis apivorus) Brno 15. 5. 2018
Orel křiklavý (Clanga nipalensis) 23.8. 24. 8. 2018
Orel královský (Aquila heliaca) 2.2., Pohořelice (Nová Ves) 3. 2. 2018
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 29.6., Olomoucký kraj 30. 6. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Brno 27. 1. 2018
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 8. 4. 2018
Moták pochop (Circus aeruginosus) Brno 26. 4. 2018
Moták pilich (Circus cyaneus) 8. 4. 2018
Moták lužní (Circus pygargus) 24. 8. 2018
Luňák červený (Milvus milvus) Mokrá-Horákov, Brno 27. 5. 2018
Luňák hnědý (Milvus migrans) 24. 8. 2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) VDNM 3. 2. 2018
Káně rousná (Buteo lagopus) Brno 27. 1. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) Brno 27. 1. 2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Brno 27. 1. 2018
Lyska černá (Fulica atra) VDNM 3. 2. 2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Brno 26. 4. 2018
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Brno 26. 4. 2018
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 25. 9. 2018
Kulík říční (Charadrius dubius) Brno 26. 4. 2018
Sluka lesní (Scolopax rusticola) Brno 26. 4. 2018
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 25. 9. 2018
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 25. 9. 2018
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Brno 26. 4. 2018
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 25. 9. 2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) Brno 26. 4. 2018
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 30. 6. 2018
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 30. 6. 2018
Jespák obecný (Calidris alpina) 25. 9. 2018
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 25. 9. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Brno 27. 1. 2018
Racek bouřní (Larus canus) VDNM 3. 2. 2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) VDNM, Brno 26. 4. 2018
Racek středomořský (Larus michahellis) VDNM 3. 2. 2018
Rybák obecný (Sterna hirundo) 30. 6. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) Brno 27. 1. 2018
Holub doupňák (Columba oenas) 16. 3. 2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 16. 3. 2018
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Kovalovice 26. 4. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Brno 27. 1. 2018
Kukačka obecná (Cuculus canorus) Brno 26. 4. 2018
Puštík obecný (Strix aluco) 8. 4. 2018
Puštík bělavý (Strix uralensis) 8. 4. 2018
Sýc rousný (Aegolius funereus) 8. 4. 2018
Kalous ušatý (Asio otus) Olomouc 27. 1. 2018
Kalous pustovka (Asio flammeus) 23.8. 24. 8. 2018
Rorýs obecný (Apus apus) Brno 26. 4. 2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Brno 27. 1. 2018
Vlha pestrá (Merops apiaster) Kovalovice 26. 4. 2018
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Brno 26. 4. 2018
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) Brno 27. 1. 2018
Strakapoud malý (Dryobates minor) 8. 4. 2018
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) Uherský Brod, Brno 26. 4. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Brno 27. 1. 2018
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 8. 4. 2018
Datel černý (Dryocopus  martius) VDNM 3. 2. 2018
Žluna zelená (Picus viridis) Brno 27. 1. 2018
Žluna šedá (Picus canus) VDNM 3. 2. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Brno 27. 1. 2018
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 23.8. 24. 8. 2018
Ostříž lesní (Falco subbuteo) Brno 24. 8. 2018
Raroh velký (Falco cherrug) 23.8. 24. 8. 2018
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Brno 27. 1. 2018
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Brno 15. 5. 2018
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Brno 27. 1. 2018
Žluva hajní (Oriolus oriolus) Brno 15. 5. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Brno 27. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) Brno 27. 1. 2018
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 24. 8. 2018
Kavka obecná (Coloeus monedula) Brno 27. 1. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) Brno 27. 1. 2018
Vrána černá (Corvus corone) Brno 3. 2. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) Brno 27. 1. 2018
Krkavec velký (Corvus corax) VDNM 3. 2. 2018
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Brno 27. 1. 2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Brno 27. 1. 2018
Sýkora babka (Poecile palustris) Brno 3. 2. 2018
Sýkora lužní (Poecile montanus) 27.1., Uherský Brod (Těšov) 27. 1. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Brno 27. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) Brno 27. 1. 2018
Skřivan lesní (Lullula arborea) Mokrá-Horákov 26. 4. 2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) Brno 26. 4. 2018
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Brno 26. 4. 2018
Břehule říční (Riparia riparia) Brno 26. 4. 2018
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Brno 26. 4. 2018
Jiřička obecná (Delichon urbicum) Brno 26. 4. 2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Brno 27. 1. 2018
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Brno 26. 4. 2018
Budníček menší (Phylloscopus collybita) Brno 26. 4. 2018
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Brno 26. 4. 2018
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 24. 8. 2018
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 30. 6. 2018
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 15. 5. 2018
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Brno 15. 5. 2018
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 24. 8. 2018
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Lopeník 27. 5. 2018
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Brno 26. 4. 2018
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 24. 8. 2018
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) Brno 15. 5. 2018
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Brno 26. 4. 2018
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Brno 26. 4. 2018
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) Brno 15. 5. 2018
Králíček obecný (Regulus regulus) Lopeník 27. 5. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Brno 27. 1. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) Brno 27. 1. 2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Uherský Brod 30. 1. 2018
Špaček růžový (Pastor roseus) 9.10. Svatobořice-Mistřín (Mistřín) 5. 11. 2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Žabčice 3. 2. 2018
Kos horský (Turdus torquatus) 8. 4. 2018
Kos černý (Turdus merula) Brno 27. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Brno 27. 1. 2018
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Brno 26. 4. 2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Brno 26. 4. 2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Uherský Brod, Brno 26. 4. 2018
Lejsek šedý (Muscicapa striata) Brno 15. 5. 2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Brno 26. 4. 2018
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Brno 26. 4. 2018
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) Brno 26. 4. 2018
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Brno 15. 5. 2018
Lejsek malý (Ficedula parva) Vranov 27. 5. 2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Brno 26. 4. 2018
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Brno 26. 4. 2018
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Brno 5. 11. 2018
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Brno 26. 4. 2018
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Brno 15. 5. 2018
Skorec vodní (Cinclus cinclus) Brno 27. 1. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) Brno 27. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) Brno 27. 1. 2018
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 8. 4. 2018
Konipas luční (Motacilla flava) Brno (+ M. f. thunbergi) 15. 5. 2018
Konipas horský (Motacilla cinerea) Brno 26. 4. 2018
Konipas bílý (Motacilla alba) Brno 26. 4. 2018
Linduška luční (Anthus pratensis) Brno 27. 1. 2018
Linduška lesní (Anthus trivialis) Branná 26. 4. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Brno 27. 1. 2018
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Brno 27. 1. 2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Brno 27. 1. 2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Brno 27. 1. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) Brno 27. 1. 2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) Brno 27. 1. 2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) Brno 27. 1. 2018
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 5. 11. 2018
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 27.1., Uherský Brod (Těšov), Brno 26. 4. 2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Brno 27. 1. 2018
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Brno 26. 4. 2018
Čížek lesní (Spinus spinus) Brno 27. 1. 2018
Strnad luční (Emberiza calandra) Brno 26. 4. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) Brno 27. 1. 2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Brno 27. 1. 2018
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) VDNM 3. 2. 2018