Tomáš Baldrián - ČR Year list 2018

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 6.1. Hodonín 23. 7. 2018
Husa velká (Anser anser) 4.1. Hodonín 5. 1. 2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. Hodo přelet 1. 1. 2018
Husa malá (Anser erythropus) 10.2. Brod n Dyji 12. 3. 2018
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 28.2. Dubňany 1. 3. 2018
Labuť velká (Cygnus olor) 4.1. Hodonín 5. 1. 2018
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 20.1. Ostrožská 22. 1. 2018
Husice liščí (Tadorna tadorna) 4.1. Hodonín 5. 1. 2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) 14.1. Mutěnice 16. 1. 2018
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 14.1. Mutěnice 16. 1. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 6.1. Hodonín 7. 1. 2018
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 6.1. Hodonín 7. 1. 2018
Čírka modrá (Anas querquedula) 12.3.. Mutěnice 12. 3. 2018
Čírka obecná (Anas crecca) 6.1. Hodonín 7. 1. 2018
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 10.2. Brod n Dyjí 12. 2. 2018
Polák velký (Aythya ferina) 6.1. Hodonín 7. 1. 2018
Polák malý (Aythya nyroca) 10.2. Drnholec 12. 2. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 19.1. VDNM 19. 1. 2018
Polák kaholka (Aythya marila) 19.1. VDNM 19. 1. 2018
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 20.1. Ostrožská 22. 1. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) 6.1. Hodonín 7. 1. 2018
Morčák malý (Mergellus albellus) 19.1. VDNM 19. 1. 2018
Morčák velký (Mergus merganser) 19.1. VDNM 19. 1. 2018
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 14.5. Hodonín 15. 5. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 15.1. Mutěnice 16. 1. 2018
Potáplice malá (Gavia stellata) 10.2. Pasohlávky 12. 2. 2018
Potáplice severní (Gavia arctica) 20.1. Ostrožská 22. 1. 2018
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 4.3. Hodonín 12. 3. 2018
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 20.1. Ostrožská 22. 1. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 15.1. Hodonín 16. 1. 2018
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 20.1. Ostrožská 22. 1. 2018
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 27.1. Pavlov 29. 1. 2018
Čáp černý (Ciconia nigra) 18.3. Písečák 18. 3. 2018
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 26.3. Písečák 27. 3. 2018
Bukač velký (Botaurus stellaris) 25.2. Mutěnice 25. 2. 2018
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 8.5. Mutěnice 9. 5. 2018
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 3.4. Písečák 4. 4. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 4.1. Hodonín 5. 1. 2018
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1. Hodo přelet 1. 1. 2018
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 22.4. Mutěn ice 9. 5. 2018
Kormorán malý (MIcrocarbo pygmeus) 21.7. Mutěnice 23. 7. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 22.3. Hodonín 23. 3. 2018
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 13.5. Mutěnice 14. 5. 2018
Orel královský (Aquila heliaca) 28.3. Bzenec 29. 3. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 12.1. Hrušky 16. 1. 2018
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 26.3. Dubňany 27. 3. 2018
Moták pochop (Circus aeruginosus) 10.3. Pasohlávky 12. 3. 2018
Moták pilich (Circus cyaneus) 21.1. Vranovice 22. 1. 2018
Moták lužní (Circus pygargus) 1.9. Prostějovsko 3. 9. 2018
Luňák červený (Milvus milvus) 27.1. Mor Žižkov 29. 1. 2018
Luňák hnědý (Milvus migrans) 30.4. Hodonín 2. 5. 2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 17.1. Mutěnice 17. 1. 2018
Káně rousná (Buteo lagopus) 25.5. Hevlín 27. 3. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 4.1. Hodonín 5. 1. 2018
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 4.9. MUtěnice 7. 9. 2018
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 4.9. Mutěnice 7. 9. 2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 1.1. Hodonín 1. 1. 2018
Lyska černá (Fulica atra) 19.1. VDNM 19. 1. 2018
Jeřáb popelavý (Grus grus) 3.2. Rohatec 7. 2. 2018
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 2.4. Hodonín 3. 4. 2018
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 25.5. Písečák 27. 3. 2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 24.1. Mutěnice 25. 1. 2018
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 20.3. Mutěnice 21. 3. 2018
Kulík říční (Charadrius dubius) 12.3. Mutěnice 12. 3. 2018
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 18.3. Písečák 18. 3. 2018
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 5.4. Mutěnice 6. 4. 2018
Koliha malá (Numenius phaeopus) 25.5. okr. Znojmo 27. 3. 2018
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 25.5. Písečák 27. 3. 2018
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 13.3. Dubňany 14. 3. 2018
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 9.4. Mutěnice 10. 4. 2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 17.1. Mutěnice 17. 1. 2018
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 9.4. Mutěnice 10. 4. 2018
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 20.4. Mutěnice 20. 4. 2018
Jespák malý (Calidris minuta) 8.5. Hodonín 9. 5. 2018
Jespák šedý (Calidris temminckii) 13.5. Mutěnice 14. 5. 2018
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 25.8. Písečák 27. 8. 2018
Jespák obecný (Calidris alpina) 29.3. Hodonín 3. 4. 2018
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 18.3. Písečák 18. 3. 2018
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 24.6. Mutěnice 24. 6. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 4.1. Hodonín 5. 1. 2018
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 22.4. Hodonín 2. 5. 2018
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 26.3. Dubňany 27. 3. 2018
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) 10.2. Pasohlávky 12. 2. 2018
Racek bouřní (Larus canus) 15.1. Hodonín 16. 1. 2018
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 4.10. Mutěnice 4. 10. 2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 4.1. Hodonín 5. 1. 2018
Racek středomořský (Larus michahellis) 7.9. Hodonín 7. 9. 2018
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 25.5. Hrušovany 27. 3. 2018
Rybák obecný (Sterna hirundo) 31.3. Hodonín 3. 4. 2018
Rybák černý (Chlidonias niger) 22.4. Hodonín 2. 5. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Holub doupňák (Columba oenas) 8.5. Dubňany 9. 5. 2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 15.3. Rohatec 15. 3. 2018
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 22.4. Hodonín 2. 5. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 20.4. Mutěnice 20. 4. 2018
Puštík obecný (Strix aluco) 8.6. Bzenec 11. 6. 2018
Kalous ušatý (Asio otus) 22.1. Jarohněvice 23. 1. 2018
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 8.6. Bzenec 11. 6. 2018
Rorýs obecný (Apus apus) 30.4. Hodonín 2. 5. 2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 4.1. Hodonín 5. 1. 2018
Vlha pestrá (Merops apiaster) 8.5. Kelčany 9. 5. 2018
Dudek chocholatý (Upupa epops) 1.5. Bzenec 2. 5. 2018
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 18.4. Mutěnice 18. 4. 2018
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Strakapoud malý (Dryobates minor) 26.3. Mutěnice 27. 3. 2018
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Datel černý (Dryocopus  martius) 27.1. Klentnice 29. 1. 2018
Žluna zelená (Picus viridis) 4.1. Hodonín 5. 1. 2018
Žluna šedá (Picus canus) 17.1. Mutěnice 17. 1. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 6.1. Lužice 7. 1. 2018
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 8.5. Bzenec 9. 5. 2018
Raroh velký (Falco cherrug) 10.3. Šakvice 12. 3. 2018
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 15.3. rohatec 15. 3. 2018
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 8.5. Mutěnice 9. 5. 2018
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 4.1. Hodonín 5. 1. 2018
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 1.5. Bzenec 2. 5. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 7.1. Bzenec 7. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) 15.1. Dubňany 16. 1. 2018
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 29.9. Jeseníky 4. 10. 2018
Kavka obecná (Coloeus monedula) 27.1. Pavlov 29. 1. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 7.1. Bzenec 7. 1. 2018
Krkavec velký (Corvus corax) 15.1 Bojanovice 16. 1. 2018
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 6.2. Luhačovice 7. 2. 2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 7.1. Bzenec 7. 1. 2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 7.1. Bzenec 7. 1. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 7.4. Mutěnice 9. 4. 2018
Skřivan lesní (Lullula arborea) 28.3. Bzenec 29. 3. 2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) 11.3. Strážnice 12. 3. 2018
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 6.1. Lužice 7. 1. 2018
Břehule říční (Riparia riparia) 31. 5. 2018
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 2.4. Hodonín 3. 4. 2018
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 6.4. Strážnice 9. 4. 2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 7.1. Bzenec 7. 1. 2018
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 9.4. Mutěnice 10. 4. 2018
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 6.1. Hodonín 7. 1. 2018
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 8.5. Mutěnice 9. 5. 2018
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 17.4. Mutěnice 18. 4. 2018
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 17.4. Mutěnice 18. 4. 2018
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 8.5. Hodonín 9. 5. 2018
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 8.5. Mutěnice 9. 5. 2018
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 8.5. Mutněice 9. 5. 2018
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 8.5. Mutěnice 9. 5. 2018
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 1.5. bzenec 2. 5. 2018
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 7.4. Mutěnice 9. 4. 2018
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 6.4. Hodonín 6. 4. 2018
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 31.8. Dubňany 3. 9. 2018
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 9.4. Hodonín 9. 4. 2018
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 16.5. Hodonín 17. 5. 2018
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 16.6. Hostýnky 20. 6. 2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 7.1. Bzenec 7. 1. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 7.1. Bzenec 7. 1. 2018
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 22.3. Bzenec 27. 3. 2018
Špaček růžový (Pastor roseus) 17.10. Mistřín 8. 10. 2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 6.3. Hodonín 12. 3. 2018
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 14.1. Mutěnice 16. 1. 2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 10.3. Klentnice 12. 3. 2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 7.1. Bzenec 7. 1. 2018
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 20.5. Kroměříž 21. 5. 2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 17.1. Mutěnice 17. 1. 2018
Slavík modráček (Luscinia svecica) 20.3. Mutěnice 21. 3. 2018
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 17.4. Mjutěnice 18. 4. 2018
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 8.5. Mjutěnice 9. 5. 2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 10.2. Brod n. Dyjí 12. 2. 2018
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 8.5. Kelčany 9. 5. 2018
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 8.5. Bzenec 9. 5. 2018
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 13.3. Dubňany 14. 3. 2018
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 1.9. Prostějovsko 3. 9. 2018
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 16.6. Hostýnky 20. 6. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 17.1. Mutěnice 17. 1. 2018
Konipas luční (Motacilla flava) 5.4. Mutěnice 6. 4. 2018
Konipas horský (Motacilla cinerea) 29.1. Mutěnice 30. 1. 2018
Konipas bílý (Motacilla alba) 14.1. Mutěnice 16. 1. 2018
Linduška luční (Anthus pratensis) 14.1. Mutěnice 16. 1. 2018
Linduška lesní (Anthus trivialis) 1.5. Bzenec 2. 5. 2018
Linduška horská (Anthus spinoletta) 24.1. Mutěnice 25. 1. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 28.2. Dubňany 1. 3. 2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 15.3. Rohatec 15. 3. 2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 7.1. Bzenec 7. 1. 2018
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 6.1. Lužice 7. 1. 2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 31.3. Kobylí 3. 4. 2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 7.1. Bzenec 7. 1. 2018