Tomáš Baldrián - ČR Year list 2019

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 6.1. Mistřín 07.01.2019
Husa tundrová (Anser serrirostris) 27.1. Pasohlávky 28.01.2019
Husa velká (Anser anser) 2.1. Písečák 03.01.2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 2.1. Písečák 03.01.2019
Husa malá (Anser erythropus) 27.1. Pasohlávky 28.01.2019
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 27.1. Pasohlávky 28.01.2019
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 27.1. Pasohlávky 28.01.2019
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1. Písečák 03.01.2019
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 25.8. Tovačov 26.08.2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 3.2. Dubňany 04.02.2019
Husice liščí (Tadorna tadorna) 17.2. VDNM 20.02.2019
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 6.1. Mistřín 07.01.2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 10.1. Hodonín 11.01.2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 10.1. Hodonín 11.01.2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Hodonín 02.01.2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 10.1. Hodonín 11.01.2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 6.1. Mistřín 07.01.2019
Čírka modrá (Anas querquedula) 13.3. Hodonín 15.03.2019
Čírka obecná (Anas crecca) 2.1. Písečák 03.01.2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 13.1. Apollo 14.01.2019
Polák velký (Aythya ferina) 1.1. Hodonín 02.01.2019
Polák malý (Aythya nyroca) 26.4. Hodonín 27.04.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 16.1. Mutěnice 17.01.2019
Polák kaholka (Aythya marila) 26.1. Dolni Vestonice 28.01.2019
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 26.1. Dolni Vestonice 28.01.2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 2.1. Písečák 03.01.2019
Morčák malý (Mergellus albellus) 13.1. Apollo 14.01.2019
Morčák velký (Mergus merganser) 7.1. Moravská N V 08.01.2019
Kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis) 4.11. Jarohněvák 05.11.2019
Koroptev polní (Perdix perdix) 4.5. okr. Hodonín 06.05.2019
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 18.5. Hlohovec 20.05.2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 6.1. Dubňany 07.01.2019
Potáplice malá (Gavia stellata) VDNM 12 31.12.2019
Potáplice severní (Gavia arctica) VDNM 12 31.12.2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 19.1. Bzenec - Morava 28.01.2019
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 19.5. Hodonín 21.05.2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 13.1. Apollo 14.01.2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 21.4. Mutěnice 24.04.2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 13.3. Hodonín 15.03.2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 3.4. Mutěnice 04.04.2019
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 6.4. Mutěnice 09.04.2019
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 18.6. Breclav 19.06.2019
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 16.4. Hodonín 17.04.2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1. Písečák 03.01.2019
Volavka bílá (Egretta alba) 2.1. Písečák 03.01.2019
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 29.9. Nesyt 30.09.2019
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) 30.7. VDNM II 31.07.2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Hodonín 02.01.2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 6.4. Mutěnice 09.04.2019
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 4.5. Mutěnice 06.05.2019
Orel královský (Aquila heliaca) Drnholec 12 31.12.2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 6.1. Mutěnice 07.01.2019
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 23.2. Mutěnice 26.02.2019
Moták pochop (Circus aeruginosus) 2.4. Hodonín 04.04.2019
Moták pilich (Circus cyaneus) 13.1. Moravský Žižkov 14.01.2019
Moták lužní (Circus pygargus) 25.8. Rataje 26.08.2019
Luňák červený (Milvus milvus) 3.2. Mutěnice 04.02.2019
Luňák hnědý (Milvus migrans) 24.4. Dubňany 25.04.2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 6.1. Mutěnice 07.01.2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 16.3. Hodonín 18.03.2019
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 9.7. okr. Hodonín 10.07.2019
Káně lesní (Buteo buteo) 6.1. Mutěnice 07.01.2019
Drop velký (Otis tarda) 25.8. okr. Prostějov 26.08.2019
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 2.1. Písečák 03.01.2019
Chřástal polní (Crex crex) 4.5. Machová 06.05.2019
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 27.4. Mutěnice 27.04.2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 1.1. Hodonín 02.01.2019
Lyska černá (Fulica atra) 2.1. Písečák 03.01.2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) 17.3. Mutěnice 18.03.2019
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 3.4. Mutěnice 04.04.2019
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 2.4. Hodonín 04.04.2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 4.3. Mutěnice 05.03.2019
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 29.9. prostřední L 30.09.2019
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 4.5. Mutěnice 06.05.2019
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 4.5. Mutěnice 06.05.2019
Kulík říční (Charadrius dubius) 17.3. Hodonín 18.03.2019
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 24.9. Brdo 25.09.2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 6.1. Mutěnice 07.01.2019
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 3.4. Mutěnice 04.04.2019
Koliha velká (Numenius arquata) 25.8. okr. Prostějov 26.08.2019
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 6.4. Hodonín 09.04.2019
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 13.3. Hodonín 15.03.2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 3.4. Mutěnice 04.04.2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 6.1. Mutěnice 07.01.2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 3.4. Mutěnice 04.04.2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 24.4. Dubňany 25.04.2019
Jespák rezavý (Calidris canutus) 29.9. prostřední L 30.09.2019
Jespák malý (Calidris minuta) 27.4. Mutěnice 27.04.2019
Jespák šedý (Calidris temminckii) 4.5. Mutěnice 06.05.2019
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 29.8. Hodonín 02.09.2019
Jespák obecný (Calidris alpina) 2.4. Hodonín 04.04.2019
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 13.3. Hodonín 15.03.2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. Hodonín 02.01.2019
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 21.4. Mutěnice 24.04.2019
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 12.3. Mutěnice 15.03.2019
Racek bouřní (Larus canus) 13.1. Prostřední 14.01.2019
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 14.10. Písečák 18.10.2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 2.1. Písečák 03.01.2019
Racek středomořský (Larus michahellis) 4.5. Bzenec 06.05.2019
Rybák malý (Sternula albifrons) 18.5. Hodonín 20.05.2019
Rybák obecný (Sterna hirundo) 2.4. Hodonín 04.04.2019
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 4.5. Mutěnice 06.05.2019
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 18.5. Hodonín 20.05.2019
Rybák černý (Chlidonias niger) 21.4. Mutěnice 24.04.2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Hodonín 02.01.2019
Holub doupňák (Columba oenas) 6.1. Milotice 07.01.2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 3.3. Mutěnice 05.03.2019
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 4.5. Machová 06.05.2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Hodonín 02.01.2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 16.4. Mutěnice 17.04.2019
Puštík obecný (Strix aluco) 13.4. Machová 15.04.2019
Kalous ušatý (Asio otus) 10.1. Dubňany 11.01.2019
Kalous pustovka (Asio flammeus) 4.5. okr. Hodonín 06.05.2019
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 4.5. Hovorany 06.05.2019
Rorýs obecný (Apus apus) 22.4. Hodonín 24.04.2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 6.1. Mutěnice 07.01.2019
Vlha pestrá (Merops apiaster) 4.5. Milotice 06.05.2019
Dudek chocholatý (Upupa epops) 16.4. Hodonín 17.04.2019
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 24.5. Mutěnice 25.04.2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 6.1. Mutěnice 07.01.2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) 10.1. Mutěnice 11.01.2019
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 6.2. Strachotín 07.02.2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Hodonín 02.01.2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 7.1. Moravská N V 08.01.2019
Žluna zelená (Picus viridis) 6.1. Mutěnice 07.01.2019
Žluna šedá (Picus canus) 26.1. Klentnice 28.01.2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 2.1. Písečák 03.01.2019
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 25.8. okr. Prostějov 26.08.2019
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 24.10.. Prušánky 30.10.2019
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 25.4. Hodonín 27.04.2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 27.1. Pasohlávky 28.01.2019
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 4.5. Machová 06.05.2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1. Hodonín 02.01.2019
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 4.5. Machová 06.05.2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 6.1. Mutěnice 07.01.2019
Straka obecná (Pica pica) 10.1. DUbňany 11.01.2019
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 5.7. Jeseníky 08.07.2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1. Hodonín 02.01.2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Hodonín 02.01.2019
Vrána černá (Corvus corone) 6.2. D. Věstonice 07.02.2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 6.1. Mistřín 07.01.2019
Krkavec velký (Corvus corax) 6.1. Mistřín 07.01.2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 12.1. Javorník 14.01.2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 4.5. Bzenec 06.05.2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 6.1. Mutěnice 07.01.2019
Sýkora lužní (Poecile montanus) 24.9. Brdo 25.09.2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Hodonín 02.01.2019
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Hodonín 02.01.2019
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 8.4. Mutěnice 09.04.2019
Skřivan lesní (Lullula arborea) 27.2. Bzenec 28.02.2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 6.4. Hodonín 09.04.2019
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 27.4. D. Bojanovice 27.04.2019
Břehule říční (Riparia riparia) 25.4. Hodonín 27.04.2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 2.4. Hodonín 04.04.2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 22.4. Hodonín 24.04.2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1. Hodonín 02.01.2019
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 3.4. Mutěnice 04.04.2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 17.3. Mutěnice 18.03.2019
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 4.5. Machová 06.05.2019
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 26.4. Hodonín 27.04.2019
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 10.3. Mutěnice 15.04.2019
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 4.5. Mutěnice 06.05.2019
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 18.5. Hlohovec 20.05.2019
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 4.5. Bzenec 06.05.2019
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 4.5. Bzenec 06.05.2019
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 8.4. Mutěnice 09.04.2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 3.4. Mutěnice 04.04.2019
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 29.9. Nesyt 30.09.2019
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 20.5. Hovorany 21.05.2019
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 21.4. Mutěnice 24.04.2019
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 24.4. Mutěnice 25.04.2019
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 5.7. Jeseníky 08.07.2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 15.2. Horní Bečva 20.02.2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. Hodonín 02.01.2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Hodonín 02.01.2019
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 6.2. Klentnice 07.02.2019
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 12.1. Vápenky 14.01.2019
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 14.3. Hodonín 15.03.2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 26.1. Hodonín 28.01.2019
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Hodonín 02.01.2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 7.1. Moravská N V 08.01.2019
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 26.1. Pavlov 28.01.2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 12.3. MUtěnice 15.03.2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 6.1. Mistřín 07.01.2019
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 4.5. Kuželov 06.05.2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 10.1. Mutěnice 11.01.2019
Slavík modráček (Luscinia svecica) 16.4. Mutěnice 17.04.2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 21.4. Mutěnice 24.04.2019
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 10.3. Hodonín 15.04.2019
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 22.4. Hodonín 24.04.2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 15.3. Hodonín 15.03.2019
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 4.5. Bzenec 06.05.2019
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 4.5. Kuželov 06.05.2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) březen Dubňany 04.04.2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 14.2. Horní Bečva 20.02.2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Hodonín 02.01.2019
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Hodonín 02.01.2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 30.1. Mutěnice 01.02.2019
Konipas luční (Motacilla flava) 24.4. Dubňany 25.04.2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 18.2. Mutěnice 20.02.2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 6.1. Mutěnice 07.01.2019
Linduška luční (Anthus pratensis) 6.1. Mutěnice 07.01.2019
Linduška lesní (Anthus trivialis) 15.4. Bzenec 15.04.2019
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 22.4. Hodonín 24.04.2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) 6.1. Mutěnice 07.01.2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 6.1. Mutěnice 07.01.2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 10.1. Mutěnice 11.01.2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 7.1. Moravská N V 08.01.2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 7.1. Moravská N V 08.01.2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Hodonín 02.01.2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 4.5. Machová 06.05.2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 6.1. Mutěnice 07.01.2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 1.4. Hodonín 04.04.2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. Hodonín 02.01.2019
Strnad luční (Emberiza calandra) 14.4. Machová 15.04.2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 6.1. Mistřín 07.01.2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 10.1. Mutěnice 11.01.2019