Tomáš Baldrián - ČR Year list 2019

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 6.1. Mistřín 7. 1. 2019
Husa tundrová (Anser serrirostris) 27.1. Pasohlávky 28. 1. 2019
Husa velká (Anser anser) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Husa malá (Anser erythropus) 27.1. Pasohlávky 28. 1. 2019
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 27.1. Pasohlávky 28. 1. 2019
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 27.1. Pasohlávky 28. 1. 2019
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 25.8. Tovačov 26. 8. 2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 3.2. Dubňany 4. 2. 2019
Husice liščí (Tadorna tadorna) 17.2. VDNM 20. 2. 2019
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 6.1. Mistřín 7. 1. 2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 10.1. Hodonín 11. 1. 2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 10.1. Hodonín 11. 1. 2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 10.1. Hodonín 11. 1. 2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 6.1. Mistřín 7. 1. 2019
Čírka modrá (Anas querquedula) 13.3. Hodonín 15. 3. 2019
Čírka obecná (Anas crecca) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 13.1. Apollo 14. 1. 2019
Polák velký (Aythya ferina) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Polák malý (Aythya nyroca) 26.4. Hodonín 27. 4. 2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 16.1. Mutěnice 17. 1. 2019
Polák kaholka (Aythya marila) 26.1. Dolni Vestonice 28. 1. 2019
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 26.1. Dolni Vestonice 28. 1. 2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Morčák malý (Mergellus albellus) 13.1. Apollo 14. 1. 2019
Morčák velký (Mergus merganser) 7.1. Moravská N V 8. 1. 2019
Kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis) 4.11. Jarohněvák 5. 11. 2019
Koroptev polní (Perdix perdix) 4.5. okr. Hodonín 6. 5. 2019
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 18.5. Hlohovec 20. 5. 2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 6.1. Dubňany 7. 1. 2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 19.1. Bzenec - Morava 28. 1. 2019
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 19.5. Hodonín 21. 5. 2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 13.1. Apollo 14. 1. 2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 21.4. Mutěnice 24. 4. 2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 13.3. Hodonín 15. 3. 2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 3.4. Mutěnice 4. 4. 2019
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 6.4. Mutěnice 9. 4. 2019
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 18.6. Breclav 19. 6. 2019
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 16.4. Hodonín 17. 4. 2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Volavka bílá (Egretta alba) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 29.9. Nesyt 30. 9. 2019
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) 30.7. VDNM II 31. 7. 2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 6.4. Mutěnice 9. 4. 2019
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 4.5. Mutěnice 6. 5. 2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 23.2. Mutěnice 26. 2. 2019
Moták pochop (Circus aeruginosus) 2.4. Hodonín 4. 4. 2019
Moták pilich (Circus cyaneus) 13.1. Moravský Žižkov 14. 1. 2019
Moták lužní (Circus pygargus) 25.8. Rataje 26. 8. 2019
Luňák červený (Milvus milvus) 3.2. Mutěnice 4. 2. 2019
Luňák hnědý (Milvus migrans) 24.4. Dubňany 25. 4. 2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 16.3. Hodonín 18. 3. 2019
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 9.7. okr. Hodonín 10. 7. 2019
Káně lesní (Buteo buteo) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Drop velký (Otis tarda) 25.8. okr. Prostějov 26. 8. 2019
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Chřástal polní (Crex crex) 4.5. Machová 6. 5. 2019
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 27.4. Mutěnice 27. 4. 2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Lyska černá (Fulica atra) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) 17.3. Mutěnice 18. 3. 2019
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 3.4. Mutěnice 4. 4. 2019
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 2.4. Hodonín 4. 4. 2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 4.3. Mutěnice 5. 3. 2019
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 29.9. prostřední L 30. 9. 2019
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 4.5. Mutěnice 6. 5. 2019
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 4.5. Mutěnice 6. 5. 2019
Kulík říční (Charadrius dubius) 17.3. Hodonín 18. 3. 2019
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 24.9. Brdo 25. 9. 2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 3.4. Mutěnice 4. 4. 2019
Koliha velká (Numenius arquata) 25.8. okr. Prostějov 26. 8. 2019
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 6.4. Hodonín 9. 4. 2019
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 13.3. Hodonín 15. 3. 2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 3.4. Mutěnice 4. 4. 2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 3.4. Mutěnice 4. 4. 2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 24.4. Dubňany 25. 4. 2019
Jespák rezavý (Calidris canutus) 29.9. prostřední L 30. 9. 2019
Jespák malý (Calidris minuta) 27.4. Mutěnice 27. 4. 2019
Jespák šedý (Calidris temminckii) 4.5. Mutěnice 6. 5. 2019
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 29.8. Hodonín 2. 9. 2019
Jespák obecný (Calidris alpina) 2.4. Hodonín 4. 4. 2019
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 13.3. Hodonín 15. 3. 2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 21.4. Mutěnice 24. 4. 2019
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 12.3. Mutěnice 15. 3. 2019
Racek bouřní (Larus canus) 13.1. Prostřední 14. 1. 2019
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 14.10. Písečák 18. 10. 2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Racek středomořský (Larus michahellis) 4.5. Bzenec 6. 5. 2019
Rybák malý (Sternula albifrons) 18.5. Hodonín 20. 5. 2019
Rybák obecný (Sterna hirundo) 2.4. Hodonín 4. 4. 2019
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 4.5. Mutěnice 6. 5. 2019
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 18.5. Hodonín 20. 5. 2019
Rybák černý (Chlidonias niger) 21.4. Mutěnice 24. 4. 2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Holub doupňák (Columba oenas) 6.1. Milotice 7. 1. 2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 3.3. Mutěnice 5. 3. 2019
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 4.5. Machová 6. 5. 2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 16.4. Mutěnice 17. 4. 2019
Puštík obecný (Strix aluco) 13.4. Machová 15. 4. 2019
Kalous ušatý (Asio otus) 10.1. Dubňany 11. 1. 2019
Kalous pustovka (Asio flammeus) 4.5. okr. Hodonín 6. 5. 2019
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 4.5. Hovorany 6. 5. 2019
Rorýs obecný (Apus apus) 22.4. Hodonín 24. 4. 2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Vlha pestrá (Merops apiaster) 4.5. Milotice 6. 5. 2019
Dudek chocholatý (Upupa epops) 16.4. Hodonín 17. 4. 2019
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 24.5. Mutěnice 25. 4. 2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) 10.1. Mutěnice 11. 1. 2019
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 6.2. Strachotín 7. 2. 2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 7.1. Moravská N V 8. 1. 2019
Žluna zelená (Picus viridis) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Žluna šedá (Picus canus) 26.1. Klentnice 28. 1. 2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 25.8. okr. Prostějov 26. 8. 2019
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 24.10.. Prušánky 30. 10. 2019
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 25.4. Hodonín 27. 4. 2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 27.1. Pasohlávky 28. 1. 2019
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 4.5. Machová 6. 5. 2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 4.5. Machová 6. 5. 2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Straka obecná (Pica pica) 10.1. DUbňany 11. 1. 2019
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 5.7. Jeseníky 8. 7. 2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Vrána černá (Corvus corone) 6.2. D. Věstonice 7. 2. 2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 6.1. Mistřín 7. 1. 2019
Krkavec velký (Corvus corax) 6.1. Mistřín 7. 1. 2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 12.1. Javorník 14. 1. 2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 4.5. Bzenec 6. 5. 2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Sýkora lužní (Poecile montanus) 24.9. Brdo 25. 9. 2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 8.4. Mutěnice 9. 4. 2019
Skřivan lesní (Lullula arborea) 27.2. Bzenec 28. 2. 2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 6.4. Hodonín 9. 4. 2019
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 27.4. D. Bojanovice 27. 4. 2019
Břehule říční (Riparia riparia) 25.4. Hodonín 27. 4. 2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 2.4. Hodonín 4. 4. 2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 22.4. Hodonín 24. 4. 2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 3.4. Mutěnice 4. 4. 2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 17.3. Mutěnice 18. 3. 2019
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 4.5. Machová 6. 5. 2019
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 26.4. Hodonín 27. 4. 2019
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 10.3. Mutěnice 15. 4. 2019
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 4.5. Mutěnice 6. 5. 2019
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 18.5. Hlohovec 20. 5. 2019
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 4.5. Bzenec 6. 5. 2019
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 4.5. Bzenec 6. 5. 2019
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 8.4. Mutěnice 9. 4. 2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 3.4. Mutěnice 4. 4. 2019
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 29.9. Nesyt 30. 9. 2019
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 20.5. Hovorany 21. 5. 2019
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 21.4. Mutěnice 24. 4. 2019
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 24.4. Mutěnice 25. 4. 2019
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 5.7. Jeseníky 8. 7. 2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 15.2. Horní Bečva 20. 2. 2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 6.2. Klentnice 7. 2. 2019
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 12.1. Vápenky 14. 1. 2019
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 14.3. Hodonín 15. 3. 2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 26.1. Hodonín 28. 1. 2019
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 7.1. Moravská N V 8. 1. 2019
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 26.1. Pavlov 28. 1. 2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 12.3. MUtěnice 15. 3. 2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 6.1. Mistřín 7. 1. 2019
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 4.5. Kuželov 6. 5. 2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 10.1. Mutěnice 11. 1. 2019
Slavík modráček (Luscinia svecica) 16.4. Mutěnice 17. 4. 2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 21.4. Mutěnice 24. 4. 2019
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 10.3. Hodonín 15. 4. 2019
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 22.4. Hodonín 24. 4. 2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 15.3. Hodonín 15. 3. 2019
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 4.5. Bzenec 6. 5. 2019
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 4.5. Kuželov 6. 5. 2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) březen Dubňany 4. 4. 2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 14.2. Horní Bečva 20. 2. 2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 30.1. Mutěnice 1. 2. 2019
Konipas luční (Motacilla flava) 24.4. Dubňany 25. 4. 2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 18.2. Mutěnice 20. 2. 2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Linduška luční (Anthus pratensis) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Linduška lesní (Anthus trivialis) 15.4. Bzenec 15. 4. 2019
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 22.4. Hodonín 24. 4. 2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 10.1. Mutěnice 11. 1. 2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 7.1. Moravská N V 8. 1. 2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 7.1. Moravská N V 8. 1. 2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 4.5. Machová 6. 5. 2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 1.4. Hodonín 4. 4. 2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Strnad luční (Emberiza calandra) 14.4. Machová 15. 4. 2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 6.1. Mistřín 7. 1. 2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 10.1. Mutěnice 11. 1. 2019